မဂၤလာပါ .. ၾကိဳဆိုပါတယ္

5/5/13

tablet ေတြကို 1 click နဲ႕ root လုပ္မယ္Tested models by SRSRoot:

BrandModelBuild IDVersionPlatform
I9300V1.4.04.0.4
i9430i9430.1.11.C234.0.4
JC-A107W706-JC-A107-4 2-C3.5-V1.0_201302032.3.5msm7k
vodafone smart IIGINGERBREAD2.3.7bcm21553
93009300ICS.V1_3.120917.FWVGA.4P4_COM_EN4.1
93009300ICS.V1_3.120913.FWVGA.4P4_COM_EN4.1
A7008TGA78IMM76I SW:V0.1.6.0_ANPEI4.0.4msm7627a
A800XOLO_A800XOLO_A800_S109_201301214.0.4
AcerA200Acer_AV041_A200_1.057.00_PA_CUS14.0.3tegra
AcerA210Acer_AV051_A210_1.023.00_WW_GEN14.1.1tegra
AcerA210Acer_AV051_A210_1.025.00_EMEA_DE4.1.1tegra
AcerA510Acer_AV051_A510_1.034.00_WW_GEN14.1.2tegra
AcerAcer E320Acer_E320_1.008.00_EMEA_GEN12.3.4msm7k
AcerAcer Liquid metalAcer_Liquidmetal_1.101.47_PA_ROGERS2.2.2msm7k
AcerE140ACER_E140_1.004.03_EMEA_GEN12.2msm7k
AcerE140ACER_E140_1.005.12_AAP_TWM2.2.2msm7k
AcerE210Acer_E210_1.300.05_EMEA_GEN32.2.2msm7k
AcerE310Acer_E310_1.300.05_EMEA_SFR2.2.2msm7k
AcerE310Acer_E310_5.043.00_AAP_GEN22.3.5msm7k
AcerE310Acer_E310_5.039.00_AAP_GEN22.3.5msm7k
AcerE310Acer_E310_5.041.00_EMEA_GEN12.3.5msm7k
AcerE310Acer_E310_5.003.05_EMEA_VFDE2.3.5msm7k
AcerE400Acer_E400_1.021.09_AAP_GEN22.1-update1msm7k
AcerLiquidAcer_LiquidE_1.100.92_EMEA_CUS42.1-update1qsd8k
AcerLiquidAcer_LiquidE_1.100.24_EMEA_C4F2.1-update1qsd8k
AcerLiquidAcer_LiquidE_1.100.15_AAP_FET2.1-update1qsd8k
AcerLiquidAcer_LiquidE_1.100.22_EMEA_C6F2.1-update1qsd8k
AcerLiquidAcer_LiquidE_4.002.08_EMEA_GEN12.2qsd8k
AcerLiquid metalAcer_Liquidmetal_1.000.09_EMEA_SFR2.2msm7k
AcerLiquid metalAcer_Liquidmetal_1.100.49_EMEA_GEN12.2.2msm7k
AcerLiquid metalAcer_Liquidmetal_1.100.56_AAP_TELSTRA2.2.2msm7k
AcerLiquid MTAcer_LiquidMT_4.000.13_EMEA_CUS22.3.6msm7k
AcerLiquid MTAcer_LiquidMT_4.000.13_AAP_GEN22.3.6msm7k
AcerZ110Acer_AV023_Z110_1.002.00_EMEA_GB2.3.6
actionsgs701beng.actions.20130117.160619.wineluo4.0.3gs701b
actionsgs701beng.actions.20121220.213129.wineluo4.0.3gs701b
actionsgs701bIML74K4.0.3gs701b
actionsMIDC407eng.glwx.20121119.1726014.0.3gs701b
actionsMOVIMAX P6eng.actions.20130102.082807.wineluo4.0.3gs701b
actionsPWS700EJeng.asion.20130111.215130.wineluo4.0.3gs701b
ADVANS5S5-V1.0-2012.12.014.0.4rhea
ADVANT1-DADVAN_T1D_024.0.4
ADVAN_S5AS5AS5A.201211214.0.4
AinolNOVO7 TornadosICS.f06ref848L.201207194.0.3
ainolNOVO7PALADIN4.0.3 IML74K 8084.0.3
AIRISAIRIS OnePAD 725AIRIS OnePAD 725 4.0-2012-07-18-V1.04.0.3vc882
AIRISAIRIS OnePAD 730AIRIS OnePAD 730 4.0-2012-07-18-V1.04.0.3vc882
AISHXOLO B700XOLO_B700_S107_201303294.0.4MT77_L500_ICS
AlcatelMBI i7i7-SW-FROYO.V01.05.Build.213.26972.2.2omap3
ALLVIEWAllviewSpeedDuoSV1.14.1.1meson6
ALLVIEWALLVIEW_TX1_QuasarSV1.04.0.4
ALLVIEWCosmote_My_mini_TabSV1.04.0.4
alps19220ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alps4SALPS.GB2.MP.V2.104.0.4
alps6577ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alps7100ALPS.ICS2.MP.V14.1.9
alps9400ALPS.ICS2.TDD.MP.V1.94.1.2
alps9930MT77.ALPS.ICS2.MP.V1.184.1.1
alpsA20ALPS.GB2.MP.V2.62.3.6
alpsA500Qualcomm_snapdragon_APQ8660_ROM_4.5G RAM_1G4.0.3
alpsA500E1809C_V75_XZQ_P600_A500_201209254.0.3
alpsA606ALPS.ICS.MP.V2.194.0.4
alpsA7*CROSS_A7*_614.0.4
alpsA7*CROSS_A7*_624.0.4
alpsA78M01_01-AP_V1_009_201301224.0.4
alpsA78M01_05-AP-EN_V1_002_201301244.0.4
alpsA800ALPS.ICS.MP.V24.0.4
alpsA801ALPS.ICS.MP.V2.104.0.4
alpsA81A81OD_M00_S00_1303084.2.1
alpsA898 DuoALPS.ICS2.6577.SP.V14.0.4
alpsA9R034.0.4
alpsA9550AGOLD_EMPTY4.0.6
alpsALPSALPS.ICS2.TDD.MP.V1.94.1.2
alpsAndroid 3GOTD.ICS2.MP.V1.3.EN4.0.4
alpsAndroid TADVAN_P7000_084.0.4
alpsAOLEALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsAoler034.0.4
alpsB79B79 20120707-1433234.0.3MT75_H932_ICS
alpsB92B92 20120925-1511154.0.4MT77_H958_ICS
alpsB92B92 20121026-0800314.0.4MT77_H958_ICS
alpsB928AALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsbaoxueALPS.ICS.MP.V2.264.0.4
alpsBP-I9300ALPS.GB2.MP.V2.182.3.6
alpsByond B65ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpsC3ALPS.ICS.MP.V1.134.0.4
alpsC3_77_5647ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpsC7/K7_9p017C7/K7_9p017_201302194.1.1
alpsCelkon A 200ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsCF105R072.3.6
alpsCloudfone Thrill 430gCloudfone_Thrill430g_SK20121112_V054.0.4
alpsCS9220ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsCynus T2ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpse1808_v75_hjy1ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_hjy1a6xALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_hjy1_5647ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_hjy1_9p017ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpse1808_v75_jbaol1ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_jbl1AGOLD_EMPTY4.0.3
alpse1808_v75_jbl1ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_jbl1a535ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_jbl1a535_nexALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1808_v75_jbl1_5640ALPS.ICS.MP.V1.114.0.4
alpse1808_v75_jbl2ALPS.ICS.MP.V1.114.0.4
alpse1808_v75_jbl2_6628ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpse1809c_v75_gq1008_9p017ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1809c_v75_gq1008_9p017AGOLD_EMPTY4.0.3
alpse1809c_v75_gq1008_ov5647ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1809c_v75_hlx1ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpse1809c_v75_jbl_253_6628ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpse1809c_v75_jbl_5647ALPS.ICS.MP.V1.114.0.4
alpse1809c_v75_jbl_9p017ALPS.ICS.MP.V1.114.0.4
alpse1809l_v75_gq1008_ov5647_v20ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpse1811_v75_zlh1_5647001S _V77_ZLH1_201208094.0.3
alpse1901_v15_hy_mt9t113ALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpse1901_v77_cxq_asxALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpse1901_v77_gq2002e1901_v77_gq2002_201212144.1.1
alpse1901_v77_gq2002_5647_notvALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpse1901_v77_gq2008_ov8825e1901_v77_gq2008_ov8825_201301054.1.1
alpse1901_v77_jbla668_9p017_nozhrtwe1901_v77_jbla668_9p017_nozhrtw_201211164.1.1
alpse1909c_v77_gq1008_5647ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.9
alpse1909c_v77_jbl_5647_6628ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpse1911_v77_gq2000_9p017ALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpse1911_v77_gq2000_ov5647_6628ALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpse1911_v77_hjy1ALPS.ICS2.6577.SP.V14.0.4
alpse1911_v77_jbaol_g20ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpse2001_v89_gq2002qhde2001_v89_gq2002qhd_201303154.2.1
alpsEON3IZIGO_EON3I_V04D4.0.4
alpsEON5IZIGO_EON5I_V04E4.0.4
alpsEON5IZIGO_EON5I_V04D4.0.4
alpsET_M22ALPS.ICS2.MP.V1.204.1
alpsEx NoteALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpsF23F234.1.1
alpsF7HDALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
alpsF7HDALPS.ICS2.MP.V1.9.8377.D4.0.4
alpsG1 SKYG1 SKY 20120815-1519494.0.3MT75_H927_ICS
alpsG21G21 20120518-1330034.0.3MT75_H932_ICS
alpsG23G23 DualCore 1.5GHZ 1GB RAM 4GBROM 20120620-1625104.0.9MT75_H960_ICS
alpsGALAXY_S_II_plusALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
alpsGL-700ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsGN800SV1.24.0.4
alpsGNETGNET_P7000_V03D4.0.4
alpsGNETGNET_P7000_V03A4.0.4
alpsGNETGNET_P7000_V03B4.0.4
alpsGT-i9220i9220_Dualcore1.4_1GRAM4.1.1
alpsGT-i9220i9220_Dual-core1.4G_1GRAM4.1.4
alpsGT-I9300ALPS.ICS.MP.V14.0.3
alpsGT-I9300ALPS.ICS2.MP.V1.184.0.4
alpsGT-I9300IMM76D.I9300ZSALED4.0.4
alpsGT-i9300ALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpsGT-i9300i9300_Quad-Core_1.4G_1GRAM4.1.1
alpsGT-I9300IMM76D.I9300ZSBLI14.1.1
alpsGT-I9300IMM76D.I9300ZSALD74.1.5
alpsGT-I9300HJYP-P2000-01_SM_10_V024.19
alpsGT-I93000IMM76D.I93000ZSALED4.0.4
alpsGT-I93000IMM76D.I93000ZSALED.v204.1.1
alpsGT-I93000IMM76D.T6517ZSALED.9P0174.1.1
alpsGT-I93000IMM76D.I93000ZSALED.9P017.66284.1.1
alpsGT-I93000IMM76D.I93000ZSALED.9P0174.1.1
alpsGT-i9377e1911_v77_lx588_5647_f463_a41_v20_201301094.1.1
alpsGT-N7000ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsGT-N7100e1921_v77_mt6628_hds_201301304.1.1
alpsGT-N7100GT_N7100_Dualcore1.4_1GRAM4.1.1
alpsGT-N7100ALPS.ICS2.MP.V14.1.9
alpsGT-N7102ALPS.ICS2.MP.V14.1.9
alpsGT-S5830ALPS.GB2.MP.V2.182.3.6
alpsGT-S5830iGINGERBREAD.ZCLC92.3.6
alpsGT-S5830iALPS.GB2.MP.V2.182.3.6
alpsH5500H5500 20120620-1633224.0.3MT75_H932_ICS
alpshexing75_gb2ALPS.GB2.MP.V2.242.3.6
alpshexing77_ics2ALPS.ICS2.MP.V1.34.0.4
alpsHTC One XALPS.ICS2.MP.V1.184.1.5
alpsHTC_One_SALPS.ICS.MP.V1.134.0.4
alpsHW-W718HW-W718-H01-S003-CU4.0.3
alpsHX-M709M02_01_V1_001_201303094.0.4
alpsi-mobile i-style 6G3267_DG32671_IMOBILE-istyle6_L1022.3.6
alpsi-mobile i-style Q 5SIM_AW885A_B014.0.4
alpsi-mobile i-style Q 5ASIM_AW885A_B114.0.4
alpsi-mobile i-style Q1iQ1i_V1.0.2_A3_S34.0.3
alpsi-mobile i-style Q2ALPS.ICS.MP.V24.0.4
alpsi-mobile i-style Q2 DUOALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsi-mobile i-style Q3ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsi-mobile i-style Q6ALPS.ICS2.6577.SP.V14.0.4
alpsi-mobile IQ 1ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsi-mobile IQ 2SIM_AW881A_A014.0.4
alpsi-mobile IQ 5ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsi-mobile IQ 6SIM_AW890A_A014.1.1
alpsi-style Q4ALPS.ICS.MP.V2.114.0.4
alpsI.VOGUE XH-V10ALPS.GB2.MP.V24.0.4
alpsI7100e1901_v77_hy1b_mt9p017_notv_201211214.1.1
alpsI7100e1901_v77_hy1b_mt9p017_notv_201212074.1.1
alpsi7Si7S4.0.4
alpsi9220ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpsI9220ALPS.GB2.MP.V2.64.0.4
alpsI9220ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsi9220AGOLD_EMPTY4.0.6
alpsI9220ALPS.ICS2.MP.V14.1.9
alpsi9400ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsI9420e1901_v77_jbl1_9p017_nozhrtw_201211054.1.1
alpsi9500ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsiBall Andi5LiBall_Andi5L_b024.0.4
alpsiBall Slide 3G 7334iBall Slide 3G 73344.0.4
alpsIHD908QB1D_IHD908_V2.124.0.3
alpsInfinix X450SJT_AW880A_A014.0.4
alpsiPhoneALPS.ICS2.MP.V1.204.1.5
alpsiPhoneALPS.GB2.MP.V2.184.1.9
alpsiPhoneALPS.GB2.MP.V2.304.2.1
alpsiPhone 4SMP.V2.4_V12.015.3.3(Android 5.1.1)
alpsiPhone 4SALPS.GB2.MP.V2.46.0.4(Android 5.0.1)
alpsiphone 5ALPS.GB2.MP.V24.2.1
alpsiPhone5ALPS.ICS2.MP.V1.204.1.5
alpsiPhone5ALPS.GB2.MP.V2.184.1.9
alpsiPhone5ALPS.ICS2.MP.V1.194.2.0
alpsiPhone5ALPS.ICS2.MP.V1.184.2.0
alpsiPhone_4SMP.V2.4_V12.015.4.4(Android 5.1.1)
alpsITABALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
alpsI_7520ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpsjrdsz77_cu_ics2ALPS.ICS2.MP.V1.34.0.4
alpsJY-G2G2DX 20120913-0901544.0.4MT17_H926_ICS
alpsKarbonn A2ALPS.GB2.MP.V2.242.3.6
alpsKarbonn_A18TUNA-S04A_UTL_L17EN_211_1208064.0.3
alpsKT998WALPS.JB.MP.V1.64.1.1
alpsL007ALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
alpsL9000ALPS.GB2.MP.V2.84.0.1
alpsLT26iAGOLD_EMPTY4.0.3
alpsLT26iALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpsM08WALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsmagcomm75_cu_nand_icsALPS.ICS.MP.V14.0.3
alpsMagicon MnoteMagicon-MNote-014.1.1
alpsMG-555ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpsMicromax A110ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsMicromax A68ALPS.ICS.MP.V2.124.0.4
alpsMIDALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
alpsMIDALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsMID7510ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsMITO A15LWDCS01.1.0.01144.0.4
alpsMITO A220ALPS.ICS2.MP.V1.194.0.4
alpsMITO_A300ALPS.ICS2.MP.V1.184.0.4
alpsMOVI M3ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.4
alpsMT6517S006_SSD_V1.04.1.2MT6517
alpsmtk6515_6626_gb2MP.V2.4_V12.015.2.6(Android 5.1.1)
alpsmtk6515_ics2ALPS.ICS2.MP.V1.184.0.4
alpsMyPhone A848 DuoALPS.ICS.MP.V2.34.0.4
alpsMyPhone A848i DuoALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsMyPhone A888 DuoALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsMyPhone A919 DuoALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsN7000 ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsN7100ALPS.ICS2.MP.V1.154.0.4
alpsN7100ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsN7100ALPS.ICS2.MP.V1.54.1.1
alpsN7102ALPS.ICS2.MP.V14.1.9
alpsN78M01_02-SY_V1_004_201301224.0.4
alpsNote3Note3_Dualcore1.4_1GRAM4.1.4
alpsP900 MiniALPS.GB2.MP.V22.3.9
alpspad T3-1211ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsPAP4300 DUOPAP4300DUO.20121220.v1.0.124.0.3
alpsPMP7170B3GPMP7170B3G_20130115_V1.0.34.0.4
alpsPMP7170B3GPMP7170B3G_20130403_V4.0.14.0.4
alpsPULID F4PULID F4 20120901-1225392.3.6MT15M_X300MC_V3
alpsQ100AS100_EN_1SIM_DL09_Q100A_1301022.3.6
alpsR8111R8111_11_Tha_4.03_Th_1212284.0.4
alpsRMP-390ALPS.ICS.MP.V2.144.0.4
alpsS150Skyfire_S150_06v2jhusly4.0.4
alpsS3ALPS.GB2.MP.V2.84.0.1
alpsS5-NMJ953T 20120822-0922394.0.3MT75_H953_ICS
alpsS720eS720e-014.1.1
alpssanstar6577_ics2S005_SSD_KXD_S0014.1.4
alpsSS707ALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
alpsStarmobile ASTRAALPS.ICS2.MP.V14.0.4
alpsSX1G206L_TY_A_EN_ALPSGB2MPV2_V7S201207162.3.6
alpsT509R014.0.4
alpsT710GM1502_M7_V2.104.0.4
alpsT720GM1502_M17_V1.64.0.4
alpsT970GM1502_M19_V1.64.0.4
alpsTab Play 002ALPS.JB.MP.V1.164.1.2
alpsTablet PCALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
alpsTECNO D5G215L_CHUANYIN_A2_ALPSICS2MPV1.5_V5.8_S201301254.0.4
alpsTREQ_A10_Pocket2ALPS.ICS.MP.V1.114.1.5
alpsTREQ_A10_Pocket2AGOLD_EMPTY4.1.5
alpsU920 ALPS.ICS2.MP.V1.54.0.9
alpsv128ALPS.ICS.MP.V1.114.0.3
alpsVandroid TADVAN_P7000_114.0.4
alpsVandroid TADVAN_P7000_104.0.4
alpsVOVO_V3MT77.ALPS.ICS2.MP.V1.184.0.4
alpsW9300ALPS.ICS2.MP.V1.204.1.1
alpsX710dAGOLD_EMPTY4.0.9
alpsXY100ALPS.JB2.MP.V1.24.2.1
alpsyuanda75_icsS500_A_AKL_YD_A01_V134.0.4
alpsZ5Z5 20120531-1158094.0.3MT75_H960_ICS
AmazonKFJWIIMM76D4.0.4omap4
AmazonKFOTIML74K4.0.3omap4
AmazonKFTTIML74K4.0.3omap4
androidA9HA9.BAND125.SD9.FE8.M8Q.V0.014.1.1
ANDROIDANDROIDALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
ANDROIDGL9605ALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.7
AndroidH6000H6000_120802_ICS4.0.3
androidNK-702PA9.MAK.MUL.B1.JB.MT28.0125.V3.014.1.1
androidTSMG9A.JBT.MULTI.M9Y6A7.BT26.1130.V3.034.0.4
androidWAVE A351G7A.ZLC.A5.4KEY.BT22.MULTI.1126.V3.022.3.6
androidZ 7-QJA9.CN.THXD.MT28.1206.V3.034.0.4
anpeiA77IMM76I SW:V0.0.1.54.0.4msm7627a
AnyDATAASP320Q_ANDiiBall_A0900001V1.0.02.2.2
archosA101ITFROYO.eng..20111020.0209572.2.1omap3
archosA101ITFROYO.eng..20120228.2324282.2.1omap3
archosA43FROYO.eng..20120228.2324282.2.1omap3
archosA70SFROYO.eng..20120228.2324282.2.1omap3
archosARCHOS 101G10IMM76D4.0.4omap4
archosARCHOS 101G9MR1.20120529.1410464.0.3omap4
archosARCHOS 101G9IMM76D4.0.4omap4
archosARCHOS 80G9IMM76D4.0.4omap4
ARMGT-N7102JRO03C.N7102ZSALJ24.1.1samsung
ASUSASUS T20FRF912.2ttd
asusASUS Transformer Pad TF300TLIML74K.US_epad-9.4.4.45.3-201208104.0.3tegra
asusASUS Transformer Pad TF700TIML74K.US_epad-9.4.5.30-201209074.0.3tegra
asusASUS Transformer Pad TF700TJOP40D.US_epad-10.6.1.14.4-201303294.2.1tegra
asusME171IML74K.TW_epad-V9.0.18-201209184.0.3msm8660
asusME171IML74K.WW_epad-V9.0.18-201209184.0.3msm8660
asusME172Vasus-ME172V-WW_eng_4.5.4.8750334_201212254.1.1me172v
asusNexus 7JDQ394.2.2tegra3
asusPadFoneIMM76I.WW_PadFone-9.20.4.40_WW_9.4.9-04.0.4msm8960
asusTransformer TF101IML74K.US_epad-9.2.1.27-201206154.0.3tegra
asusTransformer TF101IML74K.WW_epad-9.2.1.27-201206154.0.3tegra
asusTransformer TF101GIML74K.WW_epad-9.2.2.6-201205254.0.3tegra
ATAT-AS40SEAS40SE_V3.2_2013-01-254.0.4
AUXV963AV963A_06_201212144.1.1
B3000B3000130117.ICS.V2.HVGA.EN.COM.4P2.6515M.IT7260.ATV.V024.0.4
BeholderBehold BeTABGINGERBREAD.eng.root.20111221.1034262.3.1rk29
BenWeeBenWee 5100SBenWee_5100S_V1.52.3.5msm7k
brcmA850R182.2.2bcm2157
brcmA850R122.2.2bcm2157
brcmHTC Wildfire S A510eR242.3.7bcm21553
brighterHW-T18QC_7227_T18-C-Br-Ge_DS_V006_1303282.3.5msm7k
brighterHW-T18QC_7227_T18-C-TC-4G_V001_1212172.3.5msm7k
brighterHW-T18QC_7227_T18_E_V002_4G_1211262.3.5msm7k
brighterHW-T18QC_7227_T18_C_20_Nor_V006_1211082.3.5msm7k
BrondiGLADIATORALPS.ICS2.MP.V14.0.4
CASIOC771GINGERBREAD2.3.3msm7k
CelkonA95Celkon_A95ALPS.GB2.MP.V22.3.6
CelkonCelkon_A97Celkon_A97V1102.3.6
CHERRYCruize W280Cherry_Cruize_W280_2012.12.304.0.4rhea
COBYMID1048IML74K4.0.3tcc892x
CobyMID1125CaribbeanSunset_v1.1.00094.0.3tcc88xx
CobyMID7022CaribbeanSunset_v1.1.00014.0.3tcc88xx
COBYMID7034IML74K4.0.3tcc892x
COBYMID7036IML74K4.0.3tcc892x
COBYMID7048IML74K4.0.3tcc892x
COBYMID8048IML74K4.0.3tcc892x
CobySPNG970820121218.1211194.0.4exDroid
ContelTAB-730crane_m799-eng 4.0.3 IML74K 20120707 test-keys4.0.3error: device not found
ContelTAB-730crane_m799-eng 4.0.4 IMM76D 20120929 test-keys4.0.4exDroid
CrossA18Cross_A18ALPS.GB2.MP.V22.3.6
crossA25CROSS_A25_092.3.6
CROSSA26ZA26A_090A0_V8_0_44.0.4
CROSSCROSS A28Q203_CROSS_V0.4.3_S01194.0.4msm7627a
CSLMi450TBW592523_8550_V0010094.0.4msm7627a
Dell Inc.Dell Streak 7HTJ85B3.2tegra
DigmaiDnD7ALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
DL Everest EV-T71EverestWonderMedia-MID-_120911.17584.0.3wmt
EMDOORBioniQ 700BioniQ-201206274.0.3
EMDOORH12H12.201209254.0.4meson3
EMDOORTP793GTP793G.201212114.0.4
Enspertenspert_e201FRF912.2s5pc110
error: closederror: closederror: closederror: closederror: closed
error: device not founderror: device not foundJZO54K.I9300XXEMR24.1.2exynos4
error: device not founderror: device not found11.2.A.0.214.1.2msm7627a
error: device not foundGT-I9300JZO54K.I9300XXEMA24.1.2exynos4
error: device not foundGT-P5100IML74K.P5100UBALD44.0.3omap4
error: device not foundHTC Sensation 4GIML74K4.0.3msm8660
error: device not foundST26i11.2.A.0.214.1.2msm7627a
error: device offlineerror: device offlineFRG83G2.2.2omap4
error: device offlineGT-I9100IMM76D.BVLPH4.0.4exynos4
error: device offlineGT-S5570GINGERBREAD.XWKQG2.3.4msm7k
error: device offlineHTC Desire CIMM76D4.0.4msm7x30
error: device offlineHTC Sensation Z710eIML74K4.0.3msm8660
EverGloryEverGloryALPS.ICS2.MP.V14.0.4
EverShineEverShineALPS.ICS2.MP.V14.0.4
FIHCSL-MI410GRJ222.3.4msm7k
FIHViewPad7FRG83G2.2.2msm7k
FIHViewSonic-ViewPad4GRJ222.3.4msm7k
FIHWellcoM-A99GRJ222.3.4msm7k
FIREFLY_MOBILES30PZ320EM_ADL_FOREIGN_V2.0.4_usr_r112912.3.6sprdbp
FlyIQ440SV1.04.0.4
FPTHD IIKAAW960_VIC_vi_en_0.95.C144.0.4
FPTMI360TBW591378_837I_V0000044.0.4msm7627a
FreescaleA10-4coreR13.4-rc2 V1.64.w24.0.4imx6
FreescaleA10-4coreR13.4-rc2 V1.62b4.0.4imx6
FreescaleN10-4coreR13.4-rc2 V1.62b4.0.4imx6
FreescaleSABRESD-MX6DQR13.4-beta4.0.4imx6
FUJITSUM5325.N08100.0513USA-enFR.120619.04.0.3tegra
G3E5RFL106G3E5.RF.SS.1203.V3.044.1.1
garmin-asusGarmin-Asus A10ERE272.1-update1msm7k
garmin-asusGarmin-Asus A50ERE272.1-update1msm7k
garmin-asusGarminfoneDRC791.6
garmin-asusnvifone A50DRC791.6
GFIVEGFIVE A68A68-V1.0-2012.08.08GFIVE-2.3bcm2157
GIGABYTEGSmart Rio R1GSmart_Rio_R1_V1.03.04.0.4msm7627a
GIGABYTERio R1GSmart_Rio_R1_V1.08.04.0.4msm7627a
GIONEECtrl_V1Ctrl_V14.0.4
GIONEECtrl_V3Ctrl_V34.0.4
GIONEECtrl_V4Ctrl_V44.0.4
GIONEEGpad_G1Gpad_G14.0.4
GioneeiMO S88JZO54K.ALPS.JB.V1.64.1.2
GiONEEPioneer_P1Pioneer_P12.3.6
GT-I9300GT-I9300IMM76D.I9300ZSALE94.0.4SMDK4x12
GT-I9300GT-I9300IMM76D.GT-HI9300ZSALE94.1.9SMDK4x12
GT-I9300GT-I9300IMM76D.GT-I9300ZSALE94.1.9SMDK4x12
GT-N7100GT-N7100ALPS.ICS2.MP.V1.34.1.1SMDK4x12
GuoPhoneN9550/N7100 PADJRO03C.N7100XXALJ14.0.4
HCLY3HCL_Y3_1_V1.0_12/12/2012_E4.0.4
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_1_V1.0_260320124.0.3vc882
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_10_V1.0_210620124.0.3vc882
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_9_V1.0_210620124.0.3vc882
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_1_V1.0_21042012_new4.0.3vc882
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_1_V1.0_21042012_new_market4.0.3vc882
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_2_V1.0_21042012_new4.0.3vc882
HCL Infosystems LtdU1HCL_U1_1_V1.0_040520124.0.3vc882
HCL Infosystems LtdV1HCL_V1_V2.1_D_160120134.0.4vc882
HCL Infosystems LtdV1HCL_V1_V1.0_D_081220124.0.4vc882
HCL Infosystems LtdY2HCL_Y2_2_V1.0_08-09-20124.0.3
HCL Infosystems LtdY2HCL_Y2_1_V1.0_22-07-20124.0.3
HCL Infosystems LtdY2HCL_Y2_1_V1.0_08-09-20124.0.3
HD6HD6iHTC HD6 simple_1.0/www.592zn.com/Manyer2.3.3msm7k
HimaxIMO S88ALPS.JB.MP.V1.64.1.2
HTC001HTGRI402.3.3msm7x30
HTCADR6300GRJ222.3.4qsd8k
HTCADR6325GRJ222.3.4msm7x30
HTCADR6350FRG83D2.2.1msm7x30
HTCADR6350GRI402.3.3msm7x30
HTCADR6350GRJ222.3.4msm7x30
HTCADR6400LFRG83D2.2.1msm7x30
HTCADR6400LIMM76D4.0.4msm7x30
HTCADR6410LVWIML74K4.0.3msm8960
HTCADR6410LVWIMM76D4.0.4msm8960
HTCADR6425LVWIML74K4.0.3msm8660
HTCDesire HDFRF912.2msm7x30
HTCDesire HDFRG83D2.2.1msm7x30
HTCDesire HDGRI402.3.3msm7x30
HTCDesire HDGRJ902.3.5msm7x30
HTCDesire ZIML74K4.0.3msm7x30
HTCErisERD792.1msm7k
HTCEVO2.13.651.1 710RD4.0.4msm8960
HTCEVO3.16.651.3 710RD4.1.1msm8960
HtcHTC4.04.1.9
HTCHTC Aria A6380ERE272.1-update1msm7k
HTCHTC Chacha A810ASN014.0.4msm7x27
HTCHTC ChaCha A810eGRI402.3.3msm7k
HTCHTC ChaCha A810eGRJ902.3.5msm7k
HTCHTC ChaChaCha A810eGRJ902.3.5msm7k
HTCHTC DesireFRF912.2qsd8k
HTCHTC DesireFRG83G2.2.2qsd8k
HTCHTC DesireGRI402.3.3qsd8k
HTCHTC DesireGWK742.3.7qsd8k
HTCHTC DesireMIUI VJ v3.04.1.2qsd8k
HTCHTC Desire CIML74K4.0.3msm7k
HTCHTC Desire CIMM76D4.0.4msm7x30
HTChtc Desire HDMOONRAKER v3.0 alireza Tadayon Parsa4.0.4msm7x30
HTCHTC Desire HDIMM76D4.0.4msm7x30
HTCHTC Desire HD A9191GRJ902.3.5msm7x30
HTCHTC Desire SGRI402.3.3msm7x30
HTCHTC Desire SGRJ902.3.5msm7x30
HTCHTC Desire SIMM76D4.0.4msm7x30
HTCHTC Desire SIML74K4.0.4msm7x30
HTCHTC Desire SVIMM76D4.0.4msm7k
HTCHTC Desire VIML74K4.0.3msm7k
HTCHTC Desire VCIML74K4.0.3msm7k
HTCHTC Desire XIMM76D4.0.4msm7k
HTCHTC DreamFRF502.2msm7k
HTCHTC EVO 3D X515aGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC EVO 3D X515aIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC EVO 3D X515mGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC EVO 3D X515mIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Explorer A310eGRJ902.3.5msm7k
HTCHTC Flyer P510eGRJ222.3.4msm7x30
HTCHTC Flyer P510eHTK75C3.2.1msm7x30
HTCHTC Flyer P512HTK75C3.2.1msm7x30
HTCHTC GlacierFRF912.2msm7x30
HTCHTC GlacierFRG832.2.1msm7x30
HTCHTC GlacierGRJ222.3.4msm7x30
HTCHTC Gratia A6380FRF912.2msm7k
HTCHTC HeroERE272.1-update1msm7k
HTCHTC Hero SGRJ222.3.4msm7x30
HTCHTC Incredible SGRI402.3.3msm7x30
HTCHTC Incredible SIMM76D4.0.4msm7x30
HTCHTC Inspire 4GIML74K4.0.4msm7x30
HTCHTC J Z321eJRO03C4.1.1msm8960
HTCHTC LegendERD792.1msm7k
HTCHTC LegendFRF912.2msm7k
HTCHTC LibertyERE272.1-update1msm7k
HTCHTC LibertyFRG832.2.1msm7k
HTCHTC MagicCUPCAKE.eng.u70000.20090924.0033181.5msm7k
HTCHTC MagicERE272.1-update1msm7k
HTCHTC OneJZO54K4.1.2msm8960
HTCHTC One SIML74K4.0.3msm8960
HTCHTC One SIMM76D4.0.4msm8960
HTCHTC One SJRO03C4.1.1msm8960
HTCHTC One VIML74K4.0.3msm7x30
HTCHTC One XIML74K4.0.3tegra
HTCHTC One XIMM76D4.0.4tegra
HTCHTC One XJRO03C4.1.1tegra
HtcHTC One X4.1.54.1.5
HTCHTC PanacheGRI402.3.3msm7x30
HTCHTC PH39100GRJ222.3.4msm8660
HTCHTC PH39100IML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Raider X710eGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC Raider X710eIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Rhyme S510bGRJ902.3.5msm7x30
HTCHTC Rhyme S510bIML74K4.0.3msm7x30
HTCHTC RubyIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC S610dGRJ222.3.4msm7x30
HTCHTC Salsa C510eGRI402.3.3msm7k
HTCHTC SensationGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC SensationIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC SensationJRO03H4.1.1msm8660
HTCHTC Sensation 4GGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC Sensation 4GIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Sensation XE with Beats AudioIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Sensation XE with Beats Audio Z715eGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC Sensation XE with Beats Audio Z715eIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Sensation XL with Beats Audio X315eGRJ902.3.5msm7x30
HTCHTC Sensation XL with Beats Audio X315eIML74K4.0.3msm7x30
HTCHTC Sensation XL with Beats Audio X315eKingCobra Beta Build4.0.4msm7x30
HTCHTC Sensation Z710aGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC Sensation Z710aIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Sensation Z710eGRI402.3.3msm8660
HTCHTC Sensation Z710eGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC Sensation Z710eIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC StatusGRI402.3.3msm7k
HTCHTC StatusGRJ902.3.5msm7k
htcHTC T528wIMM76D4.0.4cp2dug
HTCHTC Velocity 4GIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC Velocity 4G X710sIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC VisionFRF912.2msm7x30
HTCHTC VisionFRG83D2.2.1msm7x30
HTCHTC VisionGRI402.3.3msm7x30
HTCHTC VLE_UIMM76D4.0.4msm8960
HTCHTC WildfireERE272.1-update1msm7k
HTCHTC WildfireFRG83D2.2.1msm7k
HTCHTC WildfireGWK742.3.7msm7k
HTCHTC Wildfire SGRI402.3.3msm7k
HTCHTC Wildfire SGRJ902.3.5msm7k
HTCHTC Wildfire S A510bGRI402.3.3msm7k
HTCHTC Wildfire S A510eGRI402.3.3msm7k
HTCHTC Wildfire S A510eGRJ902.3.5msm7k
HTCHTC Wildfire S A510eASN014.0.4msm7x27
HTCHTC-A510aGRI402.3.3msm7k
HTCHTC-X315EGRJ902.3.5msm7x30
HTCHTC-X710aIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC-Z710aGRJ222.3.4msm8660
HTCHTC-Z710aIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC6435LVWJRO03C4.1.1msm8960
HTCHTCEVODesign4G1.14.653.0 710RD4.0.3msm7x30
HTCHTCEVODesign4G1.11.653.0 710RD4.0.3msm7x30
HTCHTCEVOV4G1.13.652.2 710RD4.0.3msm8660
HTCHTCEVOV4G2.95.652.5 710RD4.0.3msm8660
HTCHTC_Amaze_4GIML74K4.0.3msm8660
HTCHTC_X515EIML74K4.0.3msm8660
HTCHUAWEI U8818GALAXY_SIIIV1.6_for_U88184.0.3msm7627a
HTCISW12HTGRJ222.3.4msm8660
HTCmyTouch_4G_SlideGRJ222.3.4msm8660
HTCNexus OneGRI402.3.3qsd8k
HTCNexus OneGRJ222.3.4qsd8k
HTCNexus OneGRK39F2.3.6qsd8k
HTCNexusHD2JZO54K (T1D-JellyBean v1.4a)4.1.2qsd8k
HTCNexusHD2JDQ39 (NexusHD2-JellyBean V2.0)4.2.2qsd8k
HTCPB99400FRF912.2qsd8k
HTCPC361003.70.651.12.2qsd8k
HTCPC361004.54.651.12.3.3qsd8k
HTCPC361004.53.651.12.3.3qsd8k
HTCPC361004.24.651.12.3.3qsd8k
HTCPC361004.67.651.32.3.5qsd8k
HTCPC361005.07.651.62.3.5qsd8k
HTCPC36100XenonHD Unofficial Supersonic_02_11_134.2.1qsd8k
HTCPG061001.17.651.12.2msm7x30
HTCPG061002.77.651.82.3.4msm7x30
HTCPG861002.95.651.5 710RD4.0.3msm8660
HTCPG861002.89.651.2 710RD4.0.3msm8660
HTCPH441004.02.651.2 710RD4.0.3msm7x30
HTCSensation XL with Beats AudioIML74K4.0.3msm7x30
HTCshooter2.89.651.2 710RD4.0.4msm8660
HTCT-Mobile G2GRJ222.3.4msm7x30
HTCT-Mobile myTouch 3GCOC101.5msm7k
HTCT-Mobile myTouch 3GFRG83B2.2.1msm7k
HTCT-Mobile myTouch 3GFRG83D2.2.1msm7k
HTCT-Mobile myTouch 3GFRK76C2.2.3msm7k
HTCT-Mobile myTouch 3G SlideERE272.1-update1msm7k
HTCT-Mobile myTouch 3G SlideFRG83D2.2.1msm7k
HTCWildfire S A510eMarvellous CM104.2.2msm7x27
HTCX06HTFRF912.2qsd8k
HUAWEI007HWU8850 V100R001C111B236SP162.3.5msm7k
HUAWEIC8500C8500V100R001C92B2342.1-update1msm7k
HUAWEIC8500C8500V100R001C92B2732.1-update1msm7k
HUAWEIC8500C8500V100R001C92B2822.1-update1msm7k
HUAWEIC8500C8500V100R001C92B7122.2.1msm7k
HUAWEIC8500SC8500SV100R001C92B6562.2.2msm7k
HUAWEIC8500SC8500SV100R001C92B627SP012.2.2msm7k
HUAWEIC8500SC8500SV100R001C92B6332.2.2msm7k
HUAWEIC8600C8600V100R001C92B2802.1-update1msm7k
HUAWEIC8600C8600V100R001C92B2252.1-update1msm7k
HUAWEIC8600C8600V100R001C92B7032.2.1msm7k
HUAWEIC8600C8600V100R001C92B712Edener2.2.1msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B8602.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B851SP022.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B835SP012.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B8672.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B8552.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B8252.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B8792.3.3msm7k
HUAWEIC8650C8650V100R001C92B8392.3.3msm7k
HUAWEIC8800C8800V100R001C298B8512.3.3msm7k
HUAWEICometU8150V100R001C85B823SP012.2msm7k
HUAWEIDroniXDroniX The RUN 0.62.2.2msm7k
HUAWEIGM FOXU8350V100R001C211B623SP022.2.2msm7k
HUAWEIH866CH866CV100R001C378B8352.3.6msm7k
HUAWEIHuaweiU81XXV100R001C00B2232.1-update1msm7k
HUAWEIHuawei 858U8160V100R001C293B6502.2.2msm7k
HUAWEIHUAWEI C8550C8550V100R001C92B6752.2.2msm7k
HUAWEIHUAWEI C8650 C8650 V100R001C92B8752.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI C8810C8810V100R001C92B8622.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI C8812C8812V100R001C92B9264.0.3msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8812EC8812EV100R001C92B9494.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8812EC8812EV100R001C92B9394.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8813C8813V100R001C92B1674.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8813C8813V100R001C92B1624.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8813C8813V100R001C92B1664.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8813DC8813DV100R001C92B1684.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8825DC8825DV100R001C92B9454.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8825DC8825DV100R001C92B933SP054.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI C8860EC8860EV100R001C92B8782.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI C8860EC8860EV100R001C92B8852.3.6msm7k
HuaweiHuawei ES8600ES8600_V100R001C001B00SP122.2.2
HUAWEIHUAWEI G510-0010G510-0010V100R001C17B1684.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI G510-0010G510-0010V100R001C17B1734.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI G510-0010G510-0010V100R001C17B1654.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI G510-0200G510-0200V100R001C86B1724.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI G510-0200G510-0200V100R001C432B1714.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-30XuV100R002C002B0064.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-301uV100R002C232B0024.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-30XuV100R002C002B0084.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-301uV100R002C167B0034.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-301uV100R002C233B0104.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-301uV100R002C233B0164.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-301uV100R002C232B0054.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI MediaPadS7-301uV100R002C170B0094.0.3msm8660
HUAWEIHUAWEI S8520S8520V100R001C92B0112.2.3msm7k
HUAWEIHUAWEI T8100T8100V100R001CHSC01B0522.2.2TD6719
HUAWEIHUAWEI T8300FRF912.2.2ttd
HUAWEIHUAWEI T8600FRF912.2.2ttd
HUAWEIHUAWEI T8808DT8808DV100R001CHSC01B0434.0.3sprdbp
HUAWEIHUAWEI T8828GWK742.3.7ttd
HUAWEIHUAWEI T8830ProYDSS_T8830Pro_MIUI_LF_V24.0.4
HUAWEIHUAWEI T8833T8833 V100R001CHNC01B2064.0.4
HUAWEIHUAWEI T8950T8950V100R001CHNC01B1104.0.4
HUAWEIHUAWEI T8951T8951V100R001CHNC01B2064.0.4
HUAWEIHUAWEI T8951T8951V100R001CHNC01B2074.0.4
HUAWEIHUAWEI U8661U8661V100R001C17B8322.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI U8666EU8666E-1V100R001C00B9394.0.3msm7627a
huaweiHuawei U8800-51U8800-51V100R001C00B0682.2.2msm7k
huaweiHuawei U8800-51U8800V100R001USAC07B6352.2.2msm7k
huaweiHuawei U8800-51U8800V100R001USAC07B6302.2.2msm7k
HUAWEIHUAWEI U8815U8815V100R001C02B9364.0.3msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8818U8818V100R001C17B9264.0.3msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825-1U8825-1V100R001C388B9444.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825-1U8825-1V100R001C444B9394.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825-1U8825-1V100R001C00B9584.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825-1U8825-1V100R001WEC00B9394.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825DU8825DV100R001C17B9564.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825DU8825DV100R001C17B938SP014.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825DU8825DV100R001C17B9514.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825DU8825DV100R001C471B9624.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825DU8825DV100R001C17B9534.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8825DU8825DV100R001C17B9724.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950-1U8950-1V100R001C232B9454.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950-1U8950-1V100R001C151B9444.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950-1U8950-1V100R001C00B9484.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950-1U8950-1V100R001WEC00B9424.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950-1U8950-1V100R001C326B9534.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950DU8950DV100R001C17B9394.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950DU8950DV100R001C17B9524.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI U8950DU8950DV100R001C17B9564.0.4msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y 220TY 220T V100R001CHSC01B0202.3.5sprdbp
HUAWEIHUAWEI Y210-0010Y210-0010V100R001C17B8292.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0010Y210-0010V100R001C17B8232.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0010Y210-0010V100R001C17B8392.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0100Y210-0100V100R001C294B8372.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0100Y210-0100V100R001C00B8392.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0100Y210-0100V100R001C433B8392.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0151Y210-0151V100R001C40B8552.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0151Y210-0151V100R001C27B8532.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0200Y210-0200V100R001C00B8552.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-0251Y210-0251V100R001C45B8602.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010Y210-2010V100R001C92B8172.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010Y210-2010V100R001C92B8262.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010Y210-2010V100R001C92B8232.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010error: device not found2.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010Y210-2010V100R001C92B8252.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010Y210-2010V100R001C92B8282.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210-2010Y210-2010V100R001C92B8242.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y210SY210SV100R001C92B8232.3.6msm7k
HUAWEIHUAWEI Y300-0000Y300-0000V100R001C17B1654.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0000Y300-0000V100R001C17B1704.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0000Y300-0000V100R001C17B1724.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0000Y300-0000V100R001C17B1804.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0100Y300-0100V100R001C00B1824.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0100Y300-0100V100R001C00B1744.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0100Y300-0100V100R001C169B1714.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300-0100Y300-0100V100R001C00B1754.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI Y300CY300CV100R001C92B1684.1.1msm7627a
HUAWEIHUAWEI-M860M860V100R001C177B611_TapouT2.2.1msm7k
huaweiHuawei-U8652U8652V100R001USAC07B8552.3.5msm7k
HUAWEIHUAWEI-U8850U8850 V100R001C223B243SP252.3.5msm7k
HUAWEIHUAWEI-U8850U8850 V100R001CHNC00B243SP292.3.5msm7k
HUAWEIHUAWEI-U8850U8850 V100R001C407B245SP262.3.7msm7k
HUAWEIICEICEV100R001C294B7622.2.2msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C238B832SP042.2msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C127B818SP052.2msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C223B8272.2msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C126B8442.2.1msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C18B8422.2.1msm7k
HUAWEIIdeosC8150-1V100R001C179B8372.2.1msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C126B8472.2.2msm7k
HUAWEIIdeosU8150V100R001C126B8502.2.2msm7k
HUAWEIIdeos S7S7V100R001C16B0132.1-update1qsd8k
HUAWEIIDEOS S7S7V100R001C80B1112.2.2qsd8k
HUAWEIIDEOS S7S7V100R001C98B0212.2.2qsd8k
HUAWEIIDEOS S7S7V100R001C63B1102.2.2qsd8k
HUAWEIIDEOS S7 SlimS7-201wV100R001C128B0112.2.2qsd8k
HUAWEIIDEOS S7 SlimS7-201uV100R001C203B0162.2.2qsd8k
HUAWEIIDEOS X5U8800V100R001C00B136SP052.2.1msm7k
HUAWEIIDEOS X5U8800V100R001C00B1362.2.1msm7k
HUAWEIIDEOS X5U8800V100R001C00B138SP032.2.2msm7k
HUAWEIIDEOS X5U8800HV100R001C00B138SP012.2.2msm7k
HUAWEIM860M860V100R001C153B251SP032.1-update1msm7k
HUAWEIM886M886V100R001C153B898SP012.3.6msm7k
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-932uV100R001C313B0014.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931wV100R001C316B0014.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C161B0014.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C001B015SP034.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C001B019SP134.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931wdV100R001C182B0184.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C001B015SP054.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C001B019SP184.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C233B0024.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C167B0014.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C001B019SP194.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C233B0034.0.3rk29xx
HUAWEIMediaPad 7 LiteS7-931uV100R001C199B0014.0.3rk29xx
HUAWEIMTC MiniU8160V100R001BLRC96B6352.2.2msm7k
huaweiMTC NeoU8800PV100R001C00B0452.2.2msm7k
HUAWEIOrange DaytonaG510-0200V100R001ESPC224B1644.1.1msm7627a
HUAWEIPersonal U8350U8350-51V100R001C110B6812.2.2msm7k
huaweiPrismU8651V100R001USAC85B8782.3.6msm7k
HUAWEIPulseU8220V100R001GBRC85B118SP011.5
HUAWEIPulseU8220V100R001C85B116SP011.5
HUAWEIPulse MiniU8110V100R001C85B2152.1-update1msm7k
HUAWEIRBM2U8230V100R001C100B2141.5
HUAWEIRBM2U8230V100R001C157B8232.1-update1msm7k
HUAWEIRBM_HDU8800HV100R001C00B133SP152.2.1msm7k
HUAWEIS8600S8600V100R001C92B1332.3.4msm7k
HUAWEISmartLuckySmartLucky3.0 AI2.2.2msm7k
HUAWEISONICU8650V100R001C17B8562.3.5msm7k
HUAWEISpringBoardS7-303uV100R002C201B0354.0.3msm8660
HUAWEIT8620T8620V100R001CHNC01B9124.0.3MT6515
HUAWEIT8830T8830V100R001CHNC01B9094.0.3MT6515
HUAWEIT8830ProT8830Pro V100R001CHNC01B1094.0.4MT6517
HUAWEIT8830ProT8830Pro V100R001CHNC01B1084.0.4MT6517
HUAWEIU8110U8110V100R001C17B2392.1-update1msm7k
HUAWEIU8110U8110V100R001C17B2202.1-update1msm7k
HUAWEIU8110U8110V100R001ARBC200B2622.1-update1msm7k
HUAWEIU8110U8110V100R001C277B2812.1-update1msm7k
HUAWEIU8110U8110V100R001C86B219SP012.1-update1msm7k
HUAWEIU8110Perfect2.2.2msm7k
HuaweiU8160GWK742.3.7msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C224B6212.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C85B6252.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C356B6582.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001ARBC281B6522.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C00B6652.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001DNKC00B6532.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C276B6252.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C34B6312.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001ARBC281B6332.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001C85B6312.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180V100R001GBRC224B6302.2.2msm7k
HUAWEIU8180U8180-5V100R001C334B6632.2.2msm7k
HUAWEIU8230U8230V100R001C62B8572.1-update1msm7k
HUAWEIU8230U8230V100R001C193B8512.1-update1msm7k
HUAWEIU8300U8300V100R001C42B3032.1-update1msm7k
HUAWEIU8300U8300V100R001AUSC34B2602.1-update1msm7k
HuaweiU8300Vicky v2.5.4 - NAZ CyanogenMod 7.2.4 RC42.3.9msm7k
HuaweiU8300Vicky 2.2.8 - NAZ CyanogenMod 7.2.1 RC42.3.9msm7k
HUAWEIU8350U8350-3V100R001C113B6512.2.2msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C17B2812.1-update1msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C17B269SP012.1-update1msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C270B7102.2.1msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C278B7122.2.1msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C151B7192.2.1msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C302B7262.2.2msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C76B7612.2.2msm7k
HUAWEIU8500U8500V100R001C00B7612.2.2msm7k
HuaweiU8500IMM76I4.0.4msm7k
HUAWEIU8500 HiQQU8500V100R001C187B2882.1-update1msm7k
HUAWEIU8600U8600V100R001C85B2142.3.5msm7k
HUAWEIU8600U8600V100R001C85B1192.3.5msm7k
HUAWEIU8600U8600V100R001C85B1152.3.5msm7k
HUAWEIU8650U8650V100R001C151B863SP022.3.5msm7k
HUAWEIu8800U8800V100R001C00B135SP012.2.1msm7k
HUAWEIu8800U8800HV100R001AREC00B1362.2.1msm7k
HUAWEIu8800U8800V100R001C00B1362.2.1msm7k
HUAWEIu8800U8800V100R001C00B138SP042.2.2msm7k
HUAWEIu8800U8800V100R001C01B1632.2.2msm7k
huaweiU8800 U8800PV100R001C00B0372.2.2msm7k
HUAWEIU8800U8800V100R001C00B517G0012.3.5msm7k
HUAWEIU8800U8800V100R001C00B522G0012.3.5msm7k
HUAWEIU8800U8800V100R001C00B526G0012.3.5msm7k
HUAWEIU8800U8800V100R001C00B528G0012.3.5msm7k
huaweiU8800-51U8800-51V100R001C00B0352.2.2msm7k
HUAWEIU8812DU8812DV100R001CHNC00B100SP072.3.6
HUAWEIU8818U8818V100R001C17B8992.3.6msm7k
HUAWEIU8836DU8836DV100R001CHNC00B600SP224.0.4
HUAWEIU8860U8860V100R001CHNC00B8762.3.6msm7k
HUAWEIU8860U8860IV100R001C00B9194.0.3msm7630_surf
HUAWEIU8860U8860IV100R001WEC00B924SP014.0.3msm7630_surf
HUAWEIU8860U8860IV100R001CHNC00B9194.0.3msm7630_surf
HUAWEIU8860U8860ICSV100R001C00B969SP054.0.3msm7k
HUAWEIU9200U9200-1V100R001C258B0084.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001CHNC00B1244.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001C00B2254.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001C00B2264.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001CHNC00B1154.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001CANC113B1044.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001C185B1034.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001C00B2194.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001GBRC00B1024.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-1V100R001CHNC00B1184.0.3omap4
HUAWEIU9200U9200-B532-Pack-ATXRy09iu4.1.1omap4
HUAWEIU9200JZO54K4.1.2omap4
HUAWEIU9200EU9200EV100R001CHNC00B1244.0.3omap4
HUAWEIU9200EU9200EV100R001RUSC10B1044.0.3omap4
HUAWEIU9200EU9200EV100R001ESPC86B1054.0.3omap4
HUAWEIU9202L-1U9202L-1V100R001C440B1144.0.4msm8960
HUAWEIU9202L-1U9202L-1V100R001C00B1194.0.4msm8960
HUAWEIU9202L-1U9202L-1V100R001C00B1184.0.4msm8960
HUAWEIU9500U9500-1V100R001CHNC00B1004.0.3omap4
HUAWEIU9500U9500-1V100R001C00B2214.0.3omap4
HUAWEIVodafone 845U8120V100R001C02B2202.1-update1msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B6172.2.1msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B652SP012.2.2msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B6522.2.2msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B6272.2.2msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B6222.2.2msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B638SP012.2.2msm7k
HUAWEIVodafone 858U8160V100R001C02B6502.2.2msm7k
i-Joyi-Call 300ALPS.ICS.MP.V2.114.0.4
i-mobilei-mobile i-style 3ALPS.GB2.MP.V2.P62.3.6
i-mobilei-mobile i-style 3iALPS.GB2.MP.V2.P62.3.6
i-mobileS8022ALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
i7Si7Si7S4.0.4
i9300i9300ICS.V1_3.121221.FWVGA.4P4_COM_EN4.1
iBallAndi107iBall_Andi107ALPS.GB2.MP.V22.3.6
iBallAndi3niBall_Andi3nALPS.GB2.MP.V22.3.6
iBallAndi4.5hiBall-V1.0.54.0.4
iBallAndi4.5hiBall-V1.0.44.0.4
iBalliBalliBall_F1851401V10.04.0.3
iBalliBall Andi4.3J iBall_Andi4.3J _V5.7_2012-10-254.0.4
IGUOi88120905.ICS.V2.HVGA.CN.COM.4P2.6515M.IGUO4.0.4
IMOZ5Z54.0.3exDroid
Infotmica5midJRO03H4.1.1imapx800
Infotmicm702saGRI402.3.3imap210
InfotmicM790CBGRI402.3.3imap210
Infotmicm7h20130320.1114444.1.1imapx800
InfotmicMID7010GRI402.3.3imap210
InfotmicP0713P0713C.RTP_KLM.FN6.V3.52.3.3imap210
InfotmicTAB720SeriesIML74K4.0.3imap
InfotmicY88_ChaopingFI07-HD15-Android4.1-HKV-201303274.1.1imapx800
iPhoneiPhone 4S dual coreALPS.GB2.MP.V2.145.1.1
jFONEjFone J-S400ALPS.ICS.MP.V2.144.0.4
JY139JY139121229.ICS2.V13.FWVGA.EN.COM.4P4.MT6628-T14.0.4
K-TouchK-TOUCH W610DTBW591543_842E_V0002064.0.4msm7627a
KarbonnA11ZA51BA_002A0_V8_0_44.0.4
KarbonnKarbonn A30ALPS.ICS2.MP.V1.184.0.4
KarbonnSmartTab14.0.3 IML74K eng.clivia.20120627.1510354.0.3
KarbonnSmartTab24.0.3 IML74K eng.kong.20120812.2117234.0.3
KarbonnST7ICS.f06ref848L.201211134.0.3
KeenhiPTAB8000GB.AMLOGIC.201208314.0.3
KEENHIGHPolaroid TabletIML74K4.0.3exDroid
Kidz Delight InteractiveKurio7Kurio7 4.0.3 ICS US 1.1.1344.0.3exDroid
Kidz Delight InteractiveKurio7Kurio7 4.0.3 ICS US 1.1.1314.0.3exDroid
KoganKHPHN05ANDAKoganAgora_build.V1.04.0.4
KT968KT968121110.ICS.V2.WVGA.EN.COM.4P44.0.4
KTTechKM-E100IMM76D4.0.4msm8960
KTTechKM-S120FRG832.2.1msm7k
KTTechKM-S120GINGERBREAD2.3.4msm7k
KTTechKM-S200GINGERBREAD2.3.3msm8660
KTTechKM-S220GINGERBREAD2.3.4msm8660
kyoceraC5155IML774.0.4msm7630_surf
kyoceraC5170IML774.0.4msm7630_surf
LAVAA500XOLO_A500_S012_201301224.0.4msm7627a
LAVAiris454LAVA IRIS4544.0.4
LAVAIRIS_501LAVA_IRIS501_S105_201212194.0.4
LAVAN400LAVA_N400_S104_201211234.0.4
LAVAN400LAVA_N400_S208_201301224.0.4
LENOVOA1_07GRJ22.eng.sevenyu.20111203.2006312.3.4omap3
LENOVOA1_07GRJ22.eng.sevenyu.20111112.1016212.3.4omap3
LENOVOA2107A-HA2107A_A404_300_004_121016_MOV4.0.4
LENOVOIdeaTab A2107A-FA2107A-F_S486_1302214.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S364_1209254.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S341_1209214.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S365_1211154.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S346_1211224.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S345_1211114.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S328_121008_DE4.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S126_1208144.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S347_1301114.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S127_1211164.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S323_120824_FR4.0.3
LENOVOIdeaTab A2107A-HA2107A-H_S366_1212254.0.3
LENOVOIdeaTabA2109AIMM76D.A2109A_A404_01_12_1207054.0.4tegra
LENOVOIdeaTabA2109AIMM76D.A2109A_A404_02_05_1209184.0.4tegra
LENOVOIdeaTabA2207A-HA2207A_A404_001_025_121107_CN4.0.4
LenovoLenovo A500A500_S151_1204092.3.5
LenovoLenovo A65A65_S216_1202172.3.5
LenovoLenovo A65A65_S218_1203072.3.5
LENOVOLenovo A660A660_S025_1211224.0.4
LENOVOLenovo A660A660_S023_1209274.0.4
LenovoLenovo A690Lenovo A690_S009_1209152.3.6
LenovoLenovo A690Lenovo A690_S010_1209222.3.6
LENOVOLenovo A789A789_S228_1209134.0.4
LENOVOLenovo A789A789_S233_1302064.0.4
LENOVOLenovo A789A789_S230_1210174.0.4
LENOVOLenovo A798tLenovo A798t_S114_1208194.0.4
LENOVOLenovo A800Lenovo A800_S133_1212134.0.4
LENOVOLenovo A800Lenovo A800_S126_1209254.0.4
LENOVOLenovo A800LeWa_ROM_Lenovo_A800_13.04.024.0.4
LENOVOLenovo A800A800_ROW_S107_1212164.0.4
LENOVOLenovo A820Lenovo A820_S138_1304194.1.2
LENOVOLenovo K800IMM76D4.0.4mrst
LENOVOLenovo P700P700_ROW_S114_1209034.0.3
LENOVOLenovo P700iP700i_ROW_S109_1301314.0.4
LENOVOLenovo P700iP700i_ROW_S106_1210014.0.4
LENOVOLenovo S560Lenovo S560_ROW_S105_1210014.0.4
LENOVOLenovo S720S720_ROW_S113_1212154.0.4
LENOVOLenovo S880S880_ROW_S110_1209214.0.3
LENOVOLenovo S880iS880i_S112_1210304.0.4
LENOVOLenovo S890Lenovo S890_S123_1211204.0.4
LENOVOLIFETAB_S9512IMM76D.4118_1_31B4.0.4omap4
LENOVOSmartTabII7A2107A_A404_004_043_120927_VODA4.0.4
LENOVOSmartTabII7A2107A_A404_107_055_130124_VODA4.0.4
LGEGT540ERE272.1-update1msm7k
LGELG-AS730IMM76L4.0.4msm7630_surf
LGELG-C729GRJ222.3.4msm7k
LGELG-C800GRK39F2.3.6msm7k
LGELG-C800GGRK39F2.3.6msm7k
LGELG-E405GRK39F2.3.6msm7k
LGELG-E610_PIMPED_IML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E610IML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E6104.0.3msm7627a
LGELG-E610vIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E612IML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E612fIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E612gIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E615IMM76D4.0.4msm7627a
LGELG-E615fIMM76D4.0.4msm7627a
LGELG-E617GIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-E970IMM76L4.0.4msm8960
LGELG-F100LIMM76D4.0.4msm8660
LGELG-F100SIMM76D4.0.4msm8660
LGELG-F120KIMM76D4.0.4msm8660
LGELG-F120LIMM76D4.0.4msm8660
LGELG-F120SIMM76D4.0.4msm8660
LGELG-F160KIML74K4.0.3msm8960
lgeLG-F160LIMM76I4.0.4msm8960
lgeLG-F160LJZO54K4.1.2msm8960
LGELG-KU5400GWK742.3.7omap4
LGELG-KU5400IMM76D4.0.4omap4
LGELG-KU5900IMM76L.LG-KU5900-V30i.481203594.0.4omap3
LGELG-L38CGRK39F2.3.6msm7k
LGELG-L40GIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-LG730IMM76L4.0.4msm7630_surf
LGELG-LS840ZVI.IMM76D4.0.4msm8660
LGELG-LU6200GRJ902.3.5msm8660
LGELG-LU6200IML74K4.0.3msm8660
LGELG-LU6200IMM76D4.0.4msm8660
LGELG-LU6200OptiBean RC2.0 4.1.2 JZO54K4.1.2msm8660
LGELG-LW690FRG832.2.1msm7k
LGELG-MS690FRG832.2.1msm7k
LGELG-MS690FRG83G2.2.2msm7k
LGELG-MS910GINGERBREAD2.3.4msm7k
LGELG-P350FRG832.2.2msm7k
LGELG-P500FRF912.2msm7k
LGELG-P503FRG832.2.2msm7k
LGELG-P505GRJ222.3.4msm7k
LGELG-P690GINGERBREAD2.3.4msm7k
LGELG-P700IML74K4.0.3msm7627a
LGELG-P705IML74K4.0.3msm7627a
LGELG-P705fIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-P705gIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-P708gIML74K4.0.3msm7627a
LGELG-P720hGRK39F2.3.6omap4
LGELG-P725GRK39F2.3.6omap4
LGELG-P760IMM76L4.0.4omap4
LGELG-P768IMM76L4.0.4omap4
LGELG-P769IMM76L4.0.4omap4
lgeLG-P870JZO54K4.1.2msm8960
LGELG-P880IML74K4.0.3tegra
LGELG-P895IMM76D4.0.4tegra
LGELG-P920FRG83G2.2.2omap4
LGELG-P920GRJ902.3.5omap4
LGELG-P920ICS4.0.4omap4
LGELG-P920hFRG83G2.2.2omap4
LGELG-P925FRG83G2.2.2omap4
LGELG-P925ICS4.0.4omap4
LGELG-P925gFRG83G2.2.2omap4
LGELG-P930IML74K4.0.3msm8660
LGELG-P930IMM76D4.0.4msm8660
LGELG-P936IMM76D4.0.4msm8660
LGELG-P940GWK742.3.7omap4
LGELG-P940IMM76D4.0.4omap4
LGELG-P940hGWK742.3.7omap4
lgeLG-P970FRG83G2.2.2omap3
lgeLG-P970hFRG83G2.2.2omap3
lgeLG-P990FRG83G2.2.2tegra
LGELG-P999GRJ222.3.4tegra
LGELG-SU540GWK742.3.7omap4
LGELG-SU640GRJ902.3.5msm8660
lgeLG-SU640IMM76D4.0.4msm8660
LGELG-SU660FRG83G.star.201105302.2.2tegra
LGELG-SU660FRG83G.star.201103242.2.2tegra
LGELG-SU660FRG83G.star.201105022.2.2tegra
LGELG-SU660GRJ22.LG-SU660-V20j.423b96412.3.4tegra
LGELG-SU660IMM76L.LG-SU660-V30c.12092113404.0.4tegra
LGELG-SU760FRG83G2.2.2omap4
LGELG-SU760GRJ902.3.5omap4
LGELG-SU760ICS4.0.4omap4
LGELG-SU760IMM76L4.0.4omap4
LGELG-SU870GRK39F2.3.6omap4
LGELG-US730IMM76L4.0.4msm7630_surf
LGELG-VM670GWK742.3.7msm7k
LGELG-VM701GRJ222.3.4msm7k
LGELG-VS700GRJ222.3.4msm7k
LGELGL45CGRJ222.3.4msm7k
LGELGL55CGRJ222.3.4msm7k
LGELGL86CIMM76L4.0.4msm7630_surf
LGELS670ZVD.41B2924E2.2.2msm7k
LGELS670ZVJ.47B56B462.3.3msm7k
LGELS670ZVH.41FEDAD52.3.3msm7k
LGEVM670FRG832.2.1msm7k
LGEVM670ZV5.41C0E8452.2.2msm7k
LGEVM670ZV9.479A66322.2.2msm7k
LGEVortexFRG83G2.2.2msm7k
LGEVS910 4GGRK39F2.3.6msm7k
LGEVS920 4GIMM76D4.0.4msm8660
LGEVS950 4GIMM76D4.0.4msm8660
MA700MA700WonderMedia-MID-_120911.17584.0.3wmt
MA700MA700WonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
MA705MA705WonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
MA705MA705WonderMedia-MID-_120911.17584.0.3wmt
MACA1000A102(Malaysia)_KDJ_MULB2.3.4
MACA102 _MULAA102 _MULA_V2.1_V13_2012-05-16_15:28:192.3.4
MACA102 _NDX_MULAA102 _NDX_MULA_V2.1_V19_2012-08-27_10:25:202.3.4
MACA102_MULAA102_MULA_V2.1_V09_2012-03-13_20:06:052.3.4
MACA102_SZ_MULAA102_SZ_MULA_V2.1_V16_2012-06-18_16:07:112.3.4
MACA117_MULBA117_MULB_V2.0_V01_2013-01-24_11:19:234.0.4
MALATAX50COLORS_X50V1.0.94.0.4
MALATAX50COLORS_X50V1.0.64.0.4
Manta MultimediaMID1386V2-P1-H1-H01-2435.201207234.0.4exDroid
MEDIADROIDMT7005MT7005 20121129-1934484.0.4MT77_H953_ICS
MEDIADROIDMT7005MT7005 20130112-0913524.0.4MT77_H953_ICS
MicromaxA25A252.3.6
MicromaxA45ALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
MicromaxA52A522.3.6
MicromaxA89LWDEB01.1.0_MD104.0.4
MicromaxA90SSV1.04.0.4
MicromaxMicromax A60A60-I-TSACD0442.1-update1msm7k
MicromaxMicromax_A101ZA1000A_060A0_V1_0_54.0.4
MicromaxMOBHIG0080Micromax_A100_V1.04.0.4msm7627a
MIDaigopad M80ICS.f11ref.201207134.0.3
MIDAM70JRO03C.eng.wtx4.1.1meson6
MIDAurora-II201207124.0.3meson6
MIDEXEQ-MP-1020EXEQ-MP-1020-20120525EN2.3.4
MIDGT-I9220201207054.0.3meson6
MIDiDx10V0.08-ML.HSD.No3G-V921.114-ICS-201204244.0.3
MIDJXD-S80S80-01-20120928CN4.0.4meson6
MIDNovo7FireHappy Spring Festival4.1.2meson6
MLW TelecomSpeedUp S5SpeedUp_4.0.4_201208064.0.4exDroid
motorolaA9534.5.2-51_M2L-272.3.6omap3
MotorolaDroidFRK762.2.3omap3
motorolaDROID BIONIC5.5.1_84_DBN-712.3.4omap4
motorolaDROID Pro4.5.1-110-VNS-222.3.3omap3
motorolaDROID RAZR6.7.2-180_DHD-16_M4-314.0.4omap4
motorolaDROID RAZR9.8.2O-72_VZW-164.1.2omap4
motorolaDROID24.5.1_57_DR2-312.3.3omap3
motorolaDROID24.5.1_57_DR4-512.3.4omap3
motorolaDROID2 GLOBALVZW2.2omap3
motorolaDROID2 GLOBAL4.5.1_57_D2G-382.3.3omap3
motorolaDROID35.5.1_84_D3G-552.3.4omap4
motorolaDROIDXVZW2.2.1omap3
motorolaDROIDX4.5.1_57_DX5-352.3.3omap3
motorolaDROIDX4.5.1_57_DX8-512.3.4omap3
motorolaIS12M6.5.1-134_SWK-68_LE-182.3.6omap4
motorolaMB200CUPCAKE.1.6.11.5
motorolaMB200CUPCAKE.1.3.201.5
motorolaMB200CUPCAKE.0910231.5
motorolaMB200CUPCAKE.1.3.411.5
motorolaMB200CUPCAKE.0.14.5011.5
motorolaMB200CUPCAKE.1.2.71.5
motorolaMB200CUPCAKE.1.3.391.5
motorolaMB200ERD792.1-update1msm7k
motorolaMB300CUPCAKE.0.3.101.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.13.11451.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.12.75401.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.4.141.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.3.61.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.4.91.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.13.371.5
motorolaMB300CUPCAKE.0.12.7121.5
motorolaMB300ERD792.1-update1msm7k
MotorolaMB300GWK742.3.7msm7k
motorolaMB501CUPCAKE.1.32.241.5
motorolaMB501CUPCAKE.1.32.271.5
motorolaMB501CUPCAKE.10.30.01.5
motorolaMB501CUPCAKE.1.32.201.5
motorolaMB501CUPCAKE.1.31.441.5
motorolaMB502BASIL_U3_02.60.52.1-update1omap3
motorolaMB502baseM_U3_01.12.02.1-update1omap3
motorolaMB502BASLA_U3_00.30.0_R012.1-update1omap3
motorolaMB502BASIL_U3_03.90.72.1-update1omap3
motorolaMB508SAGE_U3_10.23.202.1-update1omap3
motorolaMB5083.4.2-159_SAG-17_SecATT2.2.2omap3
motorolaMB511RUTLA_U3_00.60.0_R012.1-update1omap3
motorolaMB511RUTLA_U3_00.45.2032.1-update1omap3
motorolaMB520KOBE_U3_5.47.02.1-update1omap3
motorolaMB520ULTIMOBILE-BRAV-2.2.1-MTP-09012011-1.12.2.1omap3
motorolaMB525JRDNEM_U3_2.59.02.1-update1omap3
motorolaMB525JRDNEM_U3_2.54.02.1-update1omap3
motorolaMB525JORLA_U3_6.36.1_R012.1-update1omap3
motorolaMB525JRDNEM_U3_2.51.12.1-update1omap3
motorolaMB525JORDN_U3_6.36.02.1-update1omap3
motorolaMB525JORLA_U3_6.14.72.1-update1omap3
motorolaMB5253.4.2-107_JDNL-92.2.1omap3
motorolaMB5253.4.2-107_JDNL-7_R022.2.1omap3
motorolaMB5253.4.2-74_JST-842.2.1omap3
motorolaMB5253.4.2-107_JDN-92.2.1omap3
motorolaMB5253.4.2-1642.2.2omap3
motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_177-52.2.2omap3
motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_177-32.2.2omap3
motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_179-22.2.2omap3
motorolaMB5253.4.2-1452.2.2omap3
motorolaMB525JEM_3.4.3-36-1.72.2.2omap3
motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_179-62.2.2omap3
motorolaMB525JEM_3.4.3-36-1.12.2.2omap3
motorolaMB5253.4.2-108_JDNL-62.2.2omap3
motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_179-4.42.2.2omap3
motorolaMB525JOREM_U3_3.4.2_179-6.12.2.2omap3
motorolaMB5253.4.2-108_JDNL-2_R022.2.2omap3
motorolaMB5254.5.1_1122.3.3omap3
motorolaMB5264.5.2-51_DFL-502.3.5omap3
motorolaMB5264.5.1-134_DFP-1252.3.5omap3
motorolaMB5264.5.1-134_DFP-2312.3.6omap3
motorolaMB526GingerLegend 3.02.3.6omap3
motorolaMB5264.5.1-134_DFP-13212.3.6omap3
motorolaMB5264.5.1-134_DFP-1372.3.6omap3
motorolaMB5264.5.1-134_DFP-1392.3.6omap3
motorolaMB612KRNS-X4-1.1.102.2.2omap3
motorolaMB8554.5.1A-1_SUN-254_132.3.5tegra
motorolaMB860OLYEM_U4_4.8.02.2.2tegra
motorolaMB860OLSKT_U4_1.14.02.2.2tegra
motorolaMB8604.5.2A-74_OLE-31.12.3.4tegra
motorolaMB8604.5.2A-74_OLE-312.3.4tegra
motorolaMB8604.5.2A-74_OLE-31.202.3.4tegra
motorolaMB8604.5.1A-129_OLY-1452.3.6tegra
motorolaMB8604.5.1412.3.6tegra
motorolaMB8604.5.2A-51_OLL-17.82.3.6tegra
motorolaMB8614.5.2A-KT-1672.3.5tegra
motorolaMB8655.5.1-175_EDMR1.252.3.6omap4
motorolaMB8656.7.2-226-EDICS-104.0.4omap4
motorolaME525JDGC_2.13.02.2.2omap3
motorolaME8604.5.2A-74_OLH-252.3.4tegra
motorolaMilestoneSHOLS_U2_02.27.62.1-update1omap3
motorolaMilestoneSHOLS_U2_02.31.02.1-update1omap3
motorolaMilestoneSHOLS_U2_02.36.02.1-update1omap3
motorolaMilestoneSHOLS_U2_05.27.22.2.1omap3
motorolaMilestoneSHOLS_U2_05.26.12.2.1omap3
motorolaMilestoneSHOLS_U2_05.26.02.2.1omap3
motorolaMilestoneSHOLS_U2_05.26.42.2.1omap3
motorolaMilestone X4.5.1_57_MX2-342.3.5omap3
motorolaMilestone X4.5.1_57_MX2-322.3.5omap3
motorolaMilestone XT720STR_U2_03.20.02.1-update1omap3
motorolaMilestone XT720STR_U2_01.18.22.1-update1omap3
motorolaMilestone XT720STR_U2_02.1E.02.1-update1omap3
motorolaMotoA953MILS2_U6_2.2.192.2omap3
motorolaMotoA953MILS2_U6_4.1-222.3.4omap3
MotorolaMotorola_i11.5
MotorolaMZ601I.7.1-454.0.4tegra
MotorolaMZ604I.7.1-394.0.4tegra
motorolaWX445VZW2.1-update1msm7k
MotorolaXoomIMM76L4.0.4tegra
MotorolaXoomJZO54K4.1.2tegra
MotorolaXT311GRJ222.3.4msm7k
MotorolaXT532V4.37C2.3.7msm7k
MotorolaXT535V1.5402.3.7msm7k
motorolaXT610V2U_3.4.2-1792.2.2omap3
MotorolaXT615V1.6702.3.7msm7k
motorolaXT701STCU_31.05.4.12742479212.1-update1omap3
motorolaXT702SGC020402.1-update1omap3
motorolaXT720STSKT_N_79.11.39R2.1-update1omap3
motorolaXT720STSKT_N_79.33.50R2.2.1omap3
motorolaXT800TITA_M2_20.12.12.1-update1omap3
motorolaXT800TITA_M2_17.19.02.2.2omap3
motorolaXT800WTTSKT_U_80.33.41R2.2.2omap3
motorolaXT9106.5.1-73_SLC-242.3.5omap4
motorolaXT9106.5.1_73-spd-ird-122.3.5omap4
motorolaXT9106.5.1-73_SPU-11-M1-2-DE2.3.5omap4
motorolaXT9106.7.2-180_SPU-19-TA-11.64.0.4omap4
motorolaXT9202_290_20144.1.2
MSIMS-N0Y1Android_2.3.1_MSI_02.201109132.3.1rk29
MSIMS-N0Y1Android_2.3.1_MSI_01.201109132.3.1rk29
MT6515MA1 PZ286FM_KMOEB_karbonn_A1_FOREIGN_V2.0.5_usr_r95482.3.6sprdbp
MT6515MA1 PZ286FM_KMOEB_karbonn_A1_FOREIGN_v2.0.2_usr_r77262.3.6sprdbp
MT6515MCX200CX200DM_HEXT_CX200C_5M_V2.0.0_usr_r9692.3.6sprdbp
MT6515MRSD-W106PZ320EM_JXZ_348_V2.0.0_usr_r95124.0.7sprdbp
MT6515MZ18PZ320EM_JXZ_347_V2.0.0_usr_r84984.0.7sprdbp
MT6517RSD-W106PZ320EM_JXZ_348_V2.0.1_usr_r106714.0.7sprdbp
MyPhoneA818 DuoALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
MyPhoneA828 TV DuoALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
My|PhoneA618 TV DuoALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6s7050
MZGT-I8190ALPS.GB2.MP.V24.1.2
NavRoadVIVO ANDcrane_11x-eng 4.0.4 IMM76D 201212184.0.4exDroid
NECN-04CA10101012.2.1msm7k
NGMNGM Vanity SmartALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
Ninei9430i9430.2.05.3014.0.4
ONDAONDA MIDICS.g12refM803A1.201208234.0.3meson6
ONDATQ150TQ150.TIM.FW.B122.3.4msm7k
OnixTB512-16Grk29sdk-eng 4.0.4_201210154.0.4rk29xx
OPPOX9017X9017_13_Tha_4.05_Th_1212194.0.3msm8660
PAIDGSUN588GSUN588-A 20130106-1600144.1.2MT17R2_Z1
PANASONICP-01D07.0087.00622.3.4msm7k
PANASONICP-07C07.09512.3.3omap3
PANASONICP-07C07.09202.3.3omap3
PANTECHIM-A690SA690S WPROM1.0 by www.wpcnn.com2.3.4msm7k
PANTECHIM-A690SGINGERBREAD2.3.4msm7k
PANTECHIM-A760SGINGERBREAD2.3.4msm8660
PANTECHIM-A760SIMM76D4.0.4msm8660
PANTECHIM-A760sX-UI_pyramid-userdebug 4.0.4 test-keys4.0.4msm8660
PANTECHIM-A770KGINGERBREAD2.3.3msm8660
PANTECHIM-A770KIMM76D4.0.4msm8660
PANTECHIM-A800SIMM76I4.0.4msm8660
PANTECHIM-A800Scm_IM A800S_Anzhi-G.A.x.y-GS34.1.2msm8660
PANTECHIM-A830KIML74K4.0.3msm8960
PANTECHIM-A830LIML74K4.0.3msm8960
PANTECHIM-A830SIML74K4.0.3msm8960
PANTECHIM-A840SIMM76I4.0.4msm8960
PANTECHIM-T100KIMM76D4.0.4msm8660
PANTECHPantechP8010IMM76D4.0.4msm8960
PANTECHPantechP9070GRJ902.3.5msm8660
PANTECHPantechP9070IMM76I4.0.4msm8660
PentaPenta IS701CPenta IS701C 201207124.0.3vc882
PentaPenta IS701CPenta IS701C 201207174.0.3vc882
pentaPenta IS701CPenta IS701C 201210124.0.3vc882
PentaPenta IS701CPenta IS701C 201209184.0.3vc882
PhilipsPhilips W536Philips_W536_1249_V09_RU4.0.4
PhilipsPhilips W832Philips_W832_1250_V06_RU4.0.4MT6577
PhilipsPhilips W832Philips_W832_1247_V05_RU4.0.4MT6577
PhilipsSA3CNTGRI40.GGC3.01.06.102.3.3imx5x
PHILIPSTablet_7_SD_CT7.C.01.02.104.0.3
PhilipsW626Philips_W626Re_1224_V22_RU2.3.5
PolaroidPMID1000Ba1001Polaroid v1.4.0.7 201209114.0.4exDroid
PositivoYPY_AB10DIMM76I.USPI20121204014.0.4meson3
POVPlayTAB-797C3-M0-S3-H01-1081-V12.3.3tcc92xx
POVPOV_TAB-NAVI7-3G-MALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
POVPOV_TAB-P527ALPS.ICS2.MP.V1.94.0.4
POVPOV_TAB_NAVI7_3G_MALPS.ICS.MP.V2.24.0.4
PrestigioPAP4040_DUOPAP4040DUO.20130403.V1.0.154.0.4
PrestigioPAP4040_DUOPAP4040DUO.20121220.V1.0.134.0.4
PULIDB92B92 20130124-1345354.1.2MT77_H958
PULIDS5S5 20130314-1449294.2.1MT89_V9
QMobileA2ALPS.GB2.MP.V2.22.3.6
QMobileA6ALPS.ICS.MP.V2.34.0.4
RitmixRMD-757RMD-757V14.0.4
rockchipAndroidB13_RK3066_Public_V411_1302014.1.1rk30xx
rockchipPMP5880DPMP5880D_v1.0.3_201212124.1.1rk30xx
rockchiprk30sdkV1.0.0-20121130.1030494.1.1rk30xx
rockchipU21GTU21GT_V1.08_201212204.1.1rk30xx
rockchipU30GT-HV1.114.1.1rk30xx
S.LSI Division Samsung Electronics Co. Ltd.AUXUS CoreX4 3GMID Serials 4.0.4 IMM76D 20130220.1734024.0.4exynos4
S.LSI Division Samsung Electronics Co. Ltd.AUXUS CoreX4 3GMID Serials 4.0.4 IMM76D 20130125.1505224.0.4exynos4
S.LSI Division Samsung Electronics Co. Ltd.HYUNDAI T7MID Serials 4.0.4 IMM76D 20130313.1734024.0.4exynos4
S.LSI Division Samsung Electronics Co. Ltd.HYUNDAI T7SMID Serials 4.0.4 IMM76D 20130308.1734024.0.4exynos4
S.LSI Division Samsung Electronics Co. Ltd.MID SerialsMID Serials 4.0.4 IMM76D 20130311.1417064.0.4exynos4
S.LSI Division Samsung Electronics Co. Ltd.MID SerialsMID Serials 4.0.4 IMM76D 20130108.1519004.0.4exynos4
samsungGINGERBREAD.XXKK62.3.6bcm21553
samsungEK-GC100JRO03C.GC100XXALK14.1.1exynos4
SamsungGalaxyCUPCAKE.1381.5
SamsungGalaxyCUPCAKE.1.51.5BELL
samsungGalaxy NexusITL41F.I9250XEKK94.0.1omap4
samsungGalaxy NexusITL41F.I9250XWKK94.0.1omap4
samsungGalaxy NexusITL41F4.0.1omap4
samsungGalaxy NexusICL53F.I9250JPLA14.0.2omap4
samsungGalaxy NexusICL53F.M420KREL084.0.2omap4
samsungGalaxy NexusICL53F4.0.2omap4
samsungGalaxy NexusICL53F.I9250XWKL24.0.2omap4
samsungGalaxy NexusIMM30D4.0.4omap4
samsungGalaxy NexusMR1.eng.user.20120529.1014124.0.4omap3
samsungGalaxy NexusIMM76K.I9250TDVLE14.0.4omap4
samsungGalaxy NexusIMM76D4.0.4omap4
samsungGalaxy NexusIMM76K.SC04DOMLE34.0.4omap4
samsungGalaxy NexusIMM76K.I9250XWLD24.0.4omap4
samsungGalaxy NexusJRO03C.I9250XWLH24.1.1omap4
samsungGalaxy NexusJZO54K.I9250TDVLK24.1.2omap4
samsungGalaxy NexusJDQ394.2.2omap4
samsungGT-B5330IMM76D.B5330XWALI44.0.4rhea
samsungGT-B5510GINGERBREAD.user.luisa.20110714.1607152.3.4bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.JPKJ42.3.5bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXKI62.3.5bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.BVLF12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLK32.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLF42.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLA42.3.6bcm21553
samsungGT-B5510error: device not found2.3.6error: device not found
samsungGT-B5510GINGERBREAD.DXKJ42.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.JPLI12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.JPKK22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLL12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXKJ12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLF32.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.DXKK12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.JPLG12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.DXLE22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.BVLB12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLH32.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.JPLA22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.CELG12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.BVLD12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLH42.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLB12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.CEKJ22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLK22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLC32.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.CELK22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.BVLH12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLE12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXKJ22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXKL32.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.DXLF12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510GINGERBREAD.XXLA22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510BGINGERBREAD.VIKJ22.3.5bcm21553
samsungGT-B5510BGINGERBREAD.VIKJ12.3.5bcm21553
samsungGT-B5510BGINGERBREAD.VSKJ12.3.5bcm21553
samsungGT-B5510BGINGERBREAD.VILE12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.UMKJ22.3.5bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.VSKI52.3.5bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.UBKI22.3.5bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.UBKK12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.VSLB12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.UBLB22.3.6bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.VSKL12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.UBKL12.3.6bcm21553
samsungGT-B5510LGINGERBREAD.UBLI12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.JPLA32.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.JPLE12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512HatyonRomV1.12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XXKL82.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XXLD52.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XXLL12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XWLG12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XWLA42.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.JPLI12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XXLF12.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.XXLA52.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.JPLF32.3.6bcm21553
samsungGT-B5512GINGERBREAD.JPLA52.3.6bcm21553
samsungGT-B5512BGINGERBREAD.VJLF12.3.6bcm21553
samsungGT-B7510FROYO.JPKE22.2.2msm7k
samsungGT-B7510FROYO.JVKC22.2.2msm7k
samsungGT-B7510FROYO.JPKC42.2.2msm7k
samsungGT-B7510FROYO.DDKC42.2.2msm7k
samsungGT-B7510FROYO.XWKD62.2.2msm7k
samsungGT-B7510GINGERBREAD.JPKP62.3.6msm7k
samsungGT-B7510GINGERBREAD.KPB2.3.6msm7k
SamsungGT-B7510BFROYO.UTKC42.2.2msm7k
SamsungGT-B7510LFROYO.UMKC22.2.2msm7k
SamsungGT-B7510LFROYO.UMKC32.2.2msm7k
SamsungGT-I5500ERE272.1-update1msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XWJPT2.2msm7k
SamsungGT-I5500FROYO.XWJP92.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XWJQ32.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XXKJ32.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XWJPQ2.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XFJPQ2.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XFJPZ2.2msm7k
SamsungGT-I5500FROYO.XXJPG2.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XFJPK2.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XWJPJ2.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XWJPL2.2msm7k
samsungGT-I5500FROYO.XFJPP2.2msm7k
SamsungGT-I5500BFROYO.VJJP72.2msm7k
samsungGT-I5500BFROYO.VJJP92.2.2msm7k
SamsungGT-I5500LFROYO.UYJP22.2msm7k
SamsungGT-I5500LFROYO.UYJP92.2msm7k
SamsungGT-I5500LFROYO.UYJPE2.2.1msm7k
samsungGT-I5500LFROYO.UYJPO2.2.2msm7k
samsungGT-I5500LFROYO.UYJPL2.2.2msm7k
samsungGT-I5500LFROYO.UYJPP2.2.2msm7k
SamsungGT-I5500MECLAIR2.1-update1msm7k
samsungGT-I5503FROYO.JPJPA2.2msm7k
samsungGT-I5503FROYO.DXJP82.2msm7k
samsungGT-I5503TFROYO.DOJP42.2msm7k
samsungGT-I5503TFROYO.AJJP92.2.1msm7k
SamsungGT-I5510FROYO.DXJK52.2msm7k
SamsungGT-I5510FROYO.JPKA22.2msm7k
SamsungGT-I5510FROYO.JPJL12.2msm7k
samsungGT-I5510FROYO2.2msm7k
SamsungGT-I5510FROYO.XXJK52.2msm7k
SamsungGT-I5510FROYO.DDJK42.2msm7k
samsungGT-I5510GINGERBREAD.XXKPL2.3.6msm7k
samsungGT-I5510GINGERBREAD.XWKPA2.3.6msm7k
samsungGT-I5510GINGERBREAD.XWKPG2.3.6msm7k
samsungGT-I5510GINGERBREAD.BUKP72.3.6msm7k
SamsungGT-I5510LFROYO.VCJL22.2msm7k
SamsungGT-I5510MFROYO.UGKC52.2.2msm7k
SamsungGT-I5510TFROYO.VJKD12.2.1msm7k
samsungGT-I5510TGINGERBREAD.VJKP62.3.6msm7k
SamsungGT-I5700CUPCAKE.JPJC11.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.XXJB41.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.XEIL51.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.CJ161.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.DDIL11.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.XXIL31.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.BVIL31.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.XEJB21.5s3c6410
SamsungGT-I5700CUPCAKE.JPJA31.5s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJC52.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJD12.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.DXJC42.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJD22.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJE42.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJCE2.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJCD2.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJH72.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.XXJH62.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700ECLAIR.JPJD52.1-update1s3c6410
SamsungGT-I5700LCUPCAKE.VDIK4_IL21.5s3c6410
SamsungGT-I5700LCUPCAKE.VOIL21.5s3c6410
samsungGT-I5700LECLAIR.VHJM42.1-update1s3c6410
samsungGT-I5800POJJ22.1-update1s5p6442
samsungGT-I5800ECLAIR2.1-update1s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.XXJPM2.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.BAJP62.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.XXJPS2.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.XWJPI2.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.XXJPF2.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.BOJPC2.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.XXJPQ2.2s5p6442
samsungGT-I5800FROYO.XXJPU2.2s5p6442
SamsungGT-I5800IML74K4.0.3s5p6442
samsungGT-I5800LECLAIR2.1-update1s5p6442
samsungGT-I5801ECLAIR2.1-update1s5p6442
samsungGT-I5801FROYO.BVJPE2.2s5p6442
samsungGT-I5801FROYO.ZFJPE2.2s5p6442
samsungGT-I5801FROYO.ZFJPH2.2s5p6442
samsungGT-I5801FROYO.DDJP62.2s5p6442
samsungGT-I5801FROYO.ZHJPF2.2s5p6442
samsungGT-I5801FROYO.BVJP92.2s5p6442
SamsungGT-I6500UERE272.1-update1s3c6410
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPKJ32.3.5msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXKI82.3.5msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.ZSKI32.3.5msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPKJ42.3.5msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.DXKJ52.3.5msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.ZSLD12.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.DXLC12.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLA22.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.DXLM32.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLMI2.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.ZCKL12.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPLA42.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLM82.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLB42.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.ZSLM42.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPLM72.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLMB2.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPLB12.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPLM82.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLM62.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLM92.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.ZCLL12.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.JPLC12.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXKJ62.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.DXLA22.3.6msm7k
samsungGT-I8150GINGERBREAD.XXLMG2.3.6msm7k
SamsungGT-I8150VeloxROM 3.34.1.2msm7x30
samsungGT-I8150BGINGERBREAD.VJKJ52.3.5msm7k
samsungGT-I8150TGINGERBREAD.JILB32.3.6msm7k
samsungGT-I8160GINGERBREAD.BGLE22.3.6ux500
samsungGT-I8160GINGERBREAD.XXLK62.3.6ux500
samsungGT-I8160GINGERBREAD.XXLK42.3.6ux500
samsungGT-I8160JZO54K.I8160XXMC84.1.2montblanc
samsungGT-I8160PGINGERBREAD.BVLK32.3.6ux500
samsungGT-I8190JRO03H.I8190XXALL24.1.1montblanc
samsungGT-I8190JRO03H.I8190XXALJL4.1.1montblanc
samsungGT-I8190JZO54K.I8190XXAMB34.1.2montblanc
samsungGT-I8190JZO54K.I8190DXAMA24.1.2montblanc
samsungGT-I8190JZO54K.I8190XXAMB24.1.2montblanc
samsungGT-I8190LJRO03H.I8190LUBALL14.1.1montblanc
samsungGT-I8190NJZO54K.I8190NXXALL64.1.2montblanc
samsungGT-I8190NJZO54K.I8190NDXALL54.1.2montblanc
samsungGT-I8190NJZO54K.I8190NXXALL44.1.2montblanc
samsungGT-I8552JZO54K.I8552XXAMD94.1.2msm7627a
samsungGT-I9000ECLAIR2.1-update1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JHJPC2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJPK2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JHJP42.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JIJPC2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.DXJPA2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.HVJP42.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.DTJP52.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJPM2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJPO2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JPJPF2.2s5pc110
samsungGT-I9000error: protocol fault (no status)2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JVJPF2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.DXJP82.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.DXJPE2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JHJP82.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.BUJP82.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.DDJP62.2s5pc110
samsungGT-I9000lidroid-1.7-r12.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JPJPG2.2s5pc110
samsungGT-I9000FRF912.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.BUJP72.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JPJPA2.2s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJPU2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJQ32.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJPY2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JPJPM2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.ZSJPJ2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.XXJPW2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.ZSJPK2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JVJPJ2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.JPJPM ce4arab ver 2.02.2.1s5pc110
samsungGT-I9000FROYO.ZSJPG2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BOJV92.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JPJV62.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.DDJV92.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JHJVG2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVN2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XFJV52.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.DXJV92.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BUJVB2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.POJV72.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVO2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JIJV82.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVI2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BVJV72.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.NEJVD2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BUJV92.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BVJV82.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVH2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JVJV92.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVJ2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BGJV52.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.DDJV62.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVK2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.ZSJV62.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JHJVB2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVP2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BUJVA2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVB2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JPJV52.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVK2.3.3s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XFJV92.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVP2.3.4s5pc110
samsungGT-I9000lidroid-i9000-1.22.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVR2.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVT2.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.JPJVC2.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XFJV72.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVQ2.3.4s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.NEJVK2.3.5s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BVJVC2.3.5s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XFJVA2.3.5s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVU2.3.5s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVS2.3.5s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVT2.3.5s5pc110
samsungGT-I9000admin.AiLL 2.3.6 2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BGJV62.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.DXJPE2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJW52.3.6s5pc110
samsungGT-I9000XWJW1 CHINESE By William Ver.12.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.BUJVG2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVY2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.NEJW32.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVZ2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.WC132.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVX2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XWJVW2.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJW42.3.6s5pc110
samsungGT-I9000GINGERBREAD.XXJVU2.3.6s5pc110
SAMSUNGGT-I9000nuclear_anpei7am-user-r4.0.4.4.0.25544.0.4exDroid
samsungGT-I9000JDQ394.2.2s5pc110
samsungGT-I9000BECLAIR2.1-update1s5pc110
samsungGT-I9000BFROYO.VJJPD2.2s5pc110
samsungGT-I9000BGINGERBREAD.VJJV32.3.3s5pc110
samsungGT-I9000BGINGERBREAD.VJJW42.3.3s5pc110
samsungGT-I9000MECLAIR2.1-update1s5pc110
samsungGT-I9000MFROYO.UGJL22.2s5pc110
samsungGT-I9000MFROYO.UGKC12.2s5pc110
samsungGT-I9000MGINGERBREAD.GKG32.3.3s5pc110
samsungGT-I9000TECLAIR2.1-update1s5pc110
samsungGT-I9000TFROYO.UBJPA2.2.1s5pc110
samsungGT-I9000TFROYO.UBJP92.2.1s5pc110
samsungGT-I9000TGINGERBREAD.UBJV62.3.3s5pc110
samsungGT-I9000TGINGERBREAD.UBJV82.3.3s5pc110
samsungGT-I9000TGINGERBREAD.JJJV52.3.3s5pc110
samsungGT-I9001GINGERBREAD.BUKG12.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.BOKF62.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKG12.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.JPKG12.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.JPKF72.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKF82.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKF72.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKI22.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKE82.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKG32.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKE72.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.DXKG22.3.3msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKP42.3.4msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPE2.3.4msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.BOKP42.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.JPKP32.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPG2.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.BHKP22.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPI2.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPQ2.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPH2.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.JPKP22.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.DXKJ22.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.BUKP22.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPO2.3.5msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.BVKPC2.3.6msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKPS2.3.6msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKQ72.3.6msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.ZSKP72.3.6msm7k
samsungGT-I9001GINGERBREAD.XXKQE2.3.6msm7k
samsungGT-I9003FROYO.XWKB62.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKD52.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXKB32.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DXKE12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.JPKE12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DXKF12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXKA72.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DXKB52.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DDKA62.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.802.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKC22.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DXKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.ZTKC12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXJL92.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DDKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKD12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.BGKB32.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DDKA72.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXKC12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.JVKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.JPKD12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.JVKD12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKB42.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XEKE12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DXKB22.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DDKF12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKB52.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXKA92.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.DDKB22.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.JPKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XWKE12.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.eng.root.20110318.1140222.2.1omap3
samsungGT-I9003FROYO.XXKA82.2.1omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XXKPE2.3.4omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XXKPH2.3.4omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.JPKP52.3.4omap3
samsungGT-I9003GT-I9003-eng 2.3.4 GINGERBREAD XXKP7 test-keys2.3.4omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.BGKP62.3.5omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XWKPG2.3.5omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.DXKP92.3.5omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XXKPN2.3.5omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.JPKPA2.3.5omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.POKP42.3.5omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XWKPJ2.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.DDKP22.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XXKPQ2.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.JVKPB2.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.XXLE42.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.BGKP72.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.JPKPC2.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.DDKP12.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.DDLF22.3.6omap3
samsungGT-I9003GINGERBREAD.JPKPE2.3.6omap3
samsungGT-I9003LFROYO.UBKB12.2.1omap3
samsungGT-I9003LFROYO.UBKD12.2.1omap3
samsungGT-I9010FROYO2.2s5pc110
samsungGT-I9070GINGERBREAD.DXLK22.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.XXLE22.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.XXLD12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.ZCLD12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.BULD12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.JPLD32.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.BULE22.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.XXLH12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.XXLK22.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.JPLK22.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.UBLK12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.VJLK12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.DDLK22.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.VJLD12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.DDLD42.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.DXLD12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.UBLD42.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.BULK12.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.XXLD32.3.6ux500
samsungGT-I9070GINGERBREAD.ZSLD12.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.XXLF12.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.XXLE12.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.BVLK22.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.BVLG12.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.XXLK52.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.BVLD32.3.6ux500
samsungGT-I9070PGINGERBREAD.XXLD22.3.6ux500
samsungGT-I9082JZO54K.I9082XXAMC14.1.2capri
samsungGT-I9088FROYO.3402.2.1s5pc110
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKE12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JHKG22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKE72.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKF12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.AIKE12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKE22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XEKE22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.DXKG32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.ZSKF42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JPKG22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.ZSKF12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKE32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XEKDB2.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKF32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BVKG22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BUKE52.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKF22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKE42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BOKE32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BOKF32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.DXKH22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKE42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JPKG52.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BUKG22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BOKG22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JPKH12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.AIKF32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BGKF52.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BVKH22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JPKF32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKDD2.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKE22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BVKG32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XEKE12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.ZSKE72.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BUKE42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BVKE22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.DXKF42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKF42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BUKE12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BVKH12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKE82.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKDF2.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.DXKI22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BGKF32.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKG12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKI22.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKI32.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKI42.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKI12.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKH12.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKG72.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JPKI12.3.4s5pc210
samsungGT-I9100ULTIMOBILE-SGS2-2.3.4-GEN-092111-1.32.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKH12.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKG12.3.4s5pc210
samsungGT-I9100ULTIMOBILE-SGS2-2.3.4-GEN-083011-1.22.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKG52.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UMKG42.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKG62.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKH32.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKI42.3.4s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.AIKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKJ22.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKI62.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKJ32.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BGKJ32.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BVKJ42.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JHKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.JPKJ22.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKI82.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BOKJ22.3.5s5pc210
samsungGT-I9100ULTIMOBILE-2.3.5-GEN-111111-1.32.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKI92.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.ZSKI32.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BOKK12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.BUKJ32.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKI32.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XXKI42.3.5s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.DXKL32.3.6s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKK22.3.6s5pc210
samsungGT-I9100GT-I9100-eng 2.3.6 GINGERBREAD XXKL1 test-keys2.3.6s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKJ52.3.6s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.XWKK52.3.6s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.UHKJ12.3.6s5pc210
samsungGT-I9100GINGERBREAD.WBKK12.3.6s5pc210
samsungGT-I9100IML74K.DXLP74.0.3exynos4
samsungGT-I9100ICS.XXKPA4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XXLPJ4.0.3exynos4
samsungGT-I9100ICS.XXLP14.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.BOLPD4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.ZSLPE4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XXLPH4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XXLPQ4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPP4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPS4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPE4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPI4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XXLPB4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLP74.0.3exynos4
samsungGT-I9100ICS.XXLP24.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.ZSLPG4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.DXLP94.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.VJLP84.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLP34.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLPF4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLPD4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLP94.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPO4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPK4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLPI4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.BULPC4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XXLPS4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.JHLP94.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.BVLPB4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.JPLPC4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.BGLP94.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLP84.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPJ4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.DXLPB4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.VJLP74.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLPE4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.BULPD4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPM4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLPG4.0.3exynos4
samsungGT-I9100Elvish 0.4 (based on feiyu_mod@20120515)4.0.3exDroid
samsungGT-I9100IML74K.BVLPD4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.UHLPQ4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLP24.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XWLP44.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.XXLPW4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IML74K.JPLPF4.0.3exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPM4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPX4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.BVLPJ4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPW4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.JPLPJ4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPO4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.ZSLPQ4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPT4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPZ4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPY4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.JHLPC4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XXLQ74.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.UHLQ24.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.DXLPF4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLQ24.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XXLQB4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.UHLPZ4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.BULPG4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.BOLPM4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XXLQ54.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.UHLPX4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.JPLPH4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.BVLPH4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.UHLPV4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLPU4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.VJLPD4.0.4exynos4
samsungGT-I9100IMM76D.XWLQ34.0.4exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XWLSJ4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100ZSLSE4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100ZSLSH4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XWLSE4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XWLSN4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XXLSJ4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XWLSD4.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XWLS84.1.2exynos4
samsungGT-I9100JZO54K.I9100XXMS14.1.2exynos4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.ZCKH42.3.4omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.JPKH82.3.4omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.DZKI12.3.5omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.JPLC12.3.6omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.XWKJ22.3.6omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.XWLA12.3.6omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.JPKK12.3.6omap4
samsungGT-I9100GGINGERBREAD.ZQKJ62.3.6omap4
samsungGT-I9100GIML74K.XXLPN4.0.3omap4
samsungGT-I9100GIML74K.DXLP64.0.3omap4
samsungGT-I9100GIML74K.JPLP64.0.3omap4
samsungGT-I9100GIML74K.XXLPQ4.0.3omap4
samsungGT-I9100GIMM76D.JPLPB4.0.4omap4
samsungGT-I9100GIMM76D.XXLPZ4.0.4omap4
samsungGT-I9100GIMM76D.XXLPY4.0.4omap4
samsungGT-I9100GIMM76D.ZCLPL4.0.4omap4
samsungGT-I9100GIMM76D.JPLP94.0.4omap4
samsungGT-I9100GJZO54K4.1.2omap4
samsungGT-I9100MGINGERBREAD.UGKG22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100MIML74K.UGLD34.0.3exynos4
samsungGT-I9100PGINGERBREAD.BVKI32.3.4s5pc210
samsungGT-I9100PGINGERBREAD.AIKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100PGINGERBREAD.XXKJ42.3.5s5pc210
samsungGT-I9100PIML74K.BVLP84.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIML74K.XXLPP4.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIML74K.BVLPA4.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIML74K.BVLP64.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIML74K.XXLPH4.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIML74K.XXLPS4.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIML74K.XXLPO4.0.3exynos4
samsungGT-I9100PIMM76D.BVLPC4.0.4exynos4
samsungGT-I9100PIMM76D.XXLPY4.0.4exynos4
samsungGT-I9100PIMM76D.XXLQ54.0.4exynos4
samsungGT-I9100PIMM76D.BGLP44.0.4exynos4
samsungGT-I9100PIMM76D.XXLQ84.0.4exynos4
samsungGT-I9100PIMM76D.BVLPE4.0.4exynos4
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DUKE62.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DCKH22.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.JJKG12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DUKH12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DUKF42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DCKF42.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DOKH12.3.3s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.JJKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DUKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-I9100TGINGERBREAD.DVLB12.3.6s5pc210
samsungGT-I9100TIML74K.JILP94.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DULPB4.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DCLP54.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DOLP74.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DCLP34.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DVLP44.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DULP94.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.JJLP84.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIML74K.DOLP54.0.3exynos4
samsungGT-I9100TIMM76D.JILPD4.0.4exynos4
samsungGT-I9100TIMM76D.HZLP54.0.4exynos4
samsungGT-I9100TIMM76D.JJLPB4.0.4exynos4
samsungGT-I9100TJZO54K.I9100TJJLS44.1.2exynos4
samsungGT-I9100TJZO54K.I9100TJILS64.1.2exynos4
samsungGT-I9103GINGERBREAD.ZSKI12.3.4tegra
samsungGT-I9103GINGERBREAD.XWKI52.3.5tegra
samsungGT-I9103IMM76D4.0.4tegra
samsungGT-I9105PJZO54K.I9105PXXAMA24.1.2capri
samsungGT-I9105PJZO54K.I9105PXXALLA4.1.2capri
samsungGT-I9220IMM76D.ZCLPR4.0.4exynos4
samsungGT-I9228IMM76D.ZMLH14.0.4exynos4
samsungGT-I9228IMM76D.ZMLH24.0.4exynos4
samsungGT-I9228IMM76D.ZMLG44.0.4exynos4
samsungGT-I9228IMM76D.ZMLG54.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300ZSALG34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BVALF44.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBALF34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300JKALE24.0.4exynos4
SamsungGT-I9300ALPS.ICS2.MP.V1.34.0.4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300JKBLG24.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBCLG74.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLG8.MGRP4.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BUALE64.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBBLG54.0.4exynos4
samsungGT-I9300ULTIMOBILE-SGS3-4.0.4-GCI-071112-3.04.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALEF4.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALF64.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLH14.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLG14.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300ZSBLI14.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBCLH34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALE94.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXXLE34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLG34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BVBLG24.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBALD94.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300ZCBLH34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLG84.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALF24.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BVALE44.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBALE64.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BUBLG34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLFB4.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BVBLH24.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300JKBLH34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLH34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300ZSALED4.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBBLG24.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXBLF94.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300BUALF14.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300UBBLG34.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300ZSALF14.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALE84.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300XXALF54.0.4exynos4
samsungGT-I9300IMM76D.I9300ZSBLH34.0.4exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300ZSDLK24.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300UBDLJ24.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLK14.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLI84.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300ZSDLL14.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLJ14.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLIH4.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLIB4.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLI54.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300UBDLJ34.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300UBDLK24.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLJ24.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLJ44.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300UBDLK44.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLJ54.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300UBDLJ14.1.1exynos4
SamsungGT-I9300ALPS.ICS.MP.V2.64.1.1
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLI14.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLI34.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLI24.1.1exynos4
SamsungGT-I9300error: device not found4.1.1error: device not found
samsungGT-I9300JRO03C4.1.1exynos4
samsungGT-I9300JRO03C.I9300XXDLH74.1.1exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELL14.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELL64.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300UBELL64.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELL44.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMB54.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300ZSEMA14.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELLB4.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELLC4.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMR24.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMA24.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMD24.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300UBEMA24.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300ZCEMA24.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMC24.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELLA4.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300UBEMA14.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELL54.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMA14.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELKC4.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMC34.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXEMR74.1.2exynos4
samsungGT-I9300JZO54K.I9300XXELK44.1.2exynos4
samsungGT-I9300TIMM76D.I9300TDUALF24.0.4exynos4
samsungGT-I9300TIMM76D.I9300TDUALE64.0.4exynos4
samsungGT-I9300TIMM76D.I9300TDUBLH14.0.4exynos4
samsungGT-I9300TJRO03C.I9300TDUDLK24.1.1exynos4
samsungGT-I9300TJRO03C.I9300TDUDLK14.1.1exynos4
samsungGT-I9300TJRO03C.I9300TDUDLK34.1.1exynos4
samsungGT-I9300TJZO54K.I9300TDUEMC14.1.2exynos4
samsungGT-I9300TJZO54K.I9300TDUELL24.1.2exynos4
samsungGT-I9300TJZO54K.I9300TDUEMA14.1.2exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305ZHBLJ14.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305XXALJ44.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305XXALK34.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305ZHALI84.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305XXALK54.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305XXALI54.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305XXALI94.1.1exynos4
samsungGT-I9305JRO03C.I9305ZHALI74.1.1exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBLL54.1.2exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBMA54.1.2exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBMA34.1.2exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBLL34.1.2exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBLK54.1.2exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBMA44.1.2exynos4
samsungGT-I9305JZO54K.I9305XXBMA14.1.2exynos4
samsungGT-I9305TJRO03C.I9305TDVALI64.1.1exynos4
samsungGT-I9305TJZO54K.I9305TDVBMA24.1.2exynos4
samsungGT-I9305TJZO54K.I9305TDVBMB14.1.2exynos4
samsungGT-I9505JDQ39.I9505XXUAMCC4.2.2msm8960
samsungGT-N700ALPS.ICS.MP.V24.0.4
samsungGT-N7000GINGERBREAD.DXKJ72.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.JPKJ42.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKJ42.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XEKK22.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.UBKK42.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.DXKK12.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKK32.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.ZSKJ62.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.UBKK32.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKJ12.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKJ92.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.UBKJ92.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKJA2.3.5s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKK92.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKKA2.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXKL32.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.DXLA12.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.UBKK22.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXLA62.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.ZSKK12.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XBKK42.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.DDLC12.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.JPKK22.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.UBKK82.3.6s5pc210
samsungGT-N7000GINGERBREAD.XXLC12.3.6s5pc210
samsungGT-N7000IML74K.DDLPA4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.JPLPD4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.UBLPC4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.DDLP84.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.UBLPD4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.XXLQ34.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.ZSLPF4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.XXLPY4.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.DXLP94.0.3exynos4
samsungGT-N7000IML74K.XXLQ24.0.3exynos4
samsungGT-N70004.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRI4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.ZSLPN4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRL4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRG4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.BULR14.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.UBLR34.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.DXLR54.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRU4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRQ4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.DDLR64.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRK4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.DDLR94.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.ZSLPM4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRT4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.XXLRW4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.DDLRB4.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.JPLR84.0.4exynos4
samsungGT-N7000IMM76D.DXLR24.0.4exynos4
samsungGT-N7000JRO03C.N7000XXLS24.1.1exynos4
samsungGT-N7000JZO54K.N7000UBLS44.1.2exynos4
samsungGT-N7000JZO54K.N7000JPLSB4.1.2exynos4
samsungGT-N7000JZO54K.N7000XXLSA4.1.2exynos4
samsungGT-N7000jb beta1 test pars-hamrah:)4.1.2 . exynos4
samsungGT-N7000BGINGERBREAD.DULB32.3.6s5pc210
samsungGT-N7000BIML74K.DCLP64.0.3exynos4
samsungGT-N7000BIMM76D.DVLR44.0.4exynos4
samsungGT-N7000BIMM76D.DCLR84.0.4exynos4
samsungGT-N7000BIMM76D.DCLR64.0.4exynos4
samsungGT-N7000BIMM76D.DULR54.0.4exynos4
SamsungGT-N7100JRO03C.GT-N7100XXALJ14.1.1
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALJ34.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALJ14.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXXLJ14.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100UBALJ24.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALIH4.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXXLI54.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZSALJA4.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZCALJ14.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZSALIA4.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZCALL44.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALIE4.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZSALJ74.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZSALJ24.1.1exynos4
SamsungGT-N7100ALPS.ICS2.MP.V14.1.1
samsungGT-N7100JRO03C.N7100ZSALK34.1.1exynos4
samsungGT-N7100IMM76D.N7100XXBLFB4.1.1
samsungGT-N7100JRO03C.N7100XXALIJ4.1.1exynos4
samsungGT-N7100JRO03C.N7100UBALI94.1.1exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDMB54.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDLL44.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100UBDMA34.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDLK74.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDMA54.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDLL54.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDMB44.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDLJ24.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDLL74.1.2exynos4
samsungGT-N7100S005_SSD_XLS_L0014.1.2
samsungGT-N7100JZO54K.N7100UBDLL34.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDMB64.1.2exynos4
samsungGT-N7100JZO54K.N7100XXDMB24.1.2exynos4
SAMSUNGGT-N7100JRO03C.N7100ZCALH404.1.5
samsungGT-N7100TJRO03C.N7100TDOALJ44.1.1exynos4
samsungGT-N7102JRO03C.N7102ZCALL14.1.1exynos4
SAMSUNGGT-N7102JRO03C.N7102ZCALH404.1.1
samsungGT-N7102JRO03C.N7102ZCALK84.1.1exynos4
samsungGT-N7105JRO03C.N7105ZHALJ44.1.1exynos4
samsungGT-N7105JRO03C.N7105XXALJ54.1.1exynos4
samsungGT-N7105JRO03C.N7105XXALIJ4.1.1exynos4
samsungGT-N7105JZO54K.N7105XXDLL44.1.2exynos4
samsungGT-N7105JZO54K.N7105XXDLK74.1.2exynos4
samsungGT-N7105JZO54K.N7105XXDLL14.1.2exynos4
samsungGT-N7105JZO54K.N7105XXDMA54.1.2exynos4
samsungGT-N7105JZO54K.N7105XXDMA64.1.2exynos4
samsungGT-N7105TJRO03C.N7105TDVALK34.1.1exynos4
samsungGT-N7105TJRO03C.N7105TDVALK44.1.1exynos4
samsungGT-N7300Galaxy Note 3 GT-N73004.1.4
samsungGT-N8000GT-N8000-eng 3.2 HTJ85B XXLA2 test-keys3.2s5pc210
samsungGT-N8000IMM76D.N8000XWALG74.0.4exynos4
samsungGT-N8000IMM76D.N8000XWALI44.0.4exynos4
samsungGT-N8000IMM76D.N8000XWALI54.0.4exynos4
samsungGT-N8000IMM76D.N8000XWALG94.0.4exynos4
samsungGT-N8000IMM76D.N8000XXALGA4.0.4exynos4
samsungGT-N8000JRO03C.N8000XXBLJ94.1.1exynos4
samsungGT-N8000JRO03C.N8000ZSBLL34.1.1exynos4
samsungGT-N8000JRO03C.N8000XXBLK24.1.1exynos4
samsungGT-N8000JRO03C.N8000DXBLL34.1.1exynos4
samsungGT-N8000JZO54K.N8000XXCLL34.1.2exynos4
samsungGT-N8000JZO54K.N8000XXCMA24.1.2exynos4
samsungGT-N8000JZO54K.N8000XXCMD14.1.2exynos4
samsungGT-N8000JZO54K.N8000XXCLL64.1.2exynos4
samsungGT-N8000JZO54K.N8000UBCMA24.1.2exynos4
samsungGT-N8000JZO54K.N8000XXCMA14.1.2exynos4
samsungGT-N8005IMM76D.N8005JVALH24.0.4exynos4
samsungGT-N8005JZO54K.N8005JVCMA34.1.2exynos4
samsungGT-N8010IMM76D.N8010XXALGC4.0.4exynos4
samsungGT-N8010JRO03C.N8010ZSBMA14.1.1exynos4
samsungGT-N8010JRO03C.N8010ZCBLL54.1.1exynos4
samsungGT-N8010JRO03C.N8010XXBLK94.1.1exynos4
samsungGT-N8010JZO54K.N8010XXUCMA54.1.2exynos4
samsungGT-N8013IMM76D.N8013UEALI34.0.4exynos4
samsungGT-N8013JZO54K.N8013UEUCMD34.1.2exynos4
samsungGT-N8013JZO54K.N8013UEUCMA34.1.2exynos4
samsungGT-N8020JRO03C.N8020XDALK14.1.1exynos4
samsungGT-P1000FROYO.DXJK22.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.ZHJJ32.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJJ72.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.JPJJ22.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.BVJJ22.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJMK2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.DDJK32.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.BUJMC2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.BVJM82.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJJ32.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.BOJJ22.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.DXKM32.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJMI2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.JPJK22.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.ZHJK12.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XXJID2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.DDJM22.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.JPJM52.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.JVJM52.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XXJIE2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJMF2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.JPJJ12.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.BGJJ12.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.DDJM82.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XXJMA2.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJJ42.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.BUJI42.2s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.ZCKC12.2.1s5pc110
samsungGT-P1000FROYO.XWJMJ2.2.1s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJPA2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJPE2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.DXJPI2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.DXJPE2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XXJQ12.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJP92.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.JPJPC2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.DXJPJ2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.DDJPA2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJPJ2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.AIJP32.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.JPJPD2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.JPJQ22.3.5s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJQ32.3.5s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.BOJQ32.3.6s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJQ82.3.6s5pc110
samsungGT-P1000GINGERBREAD.XWJQ92.3.6s5pc110
samsungGT-P1000Kmicic ROM 6 | Version: 2.1.2 | All-in-one Edition2.3.6s5pc110
samsungGT-P1000LFROYO.VJJMB2.2s5pc110
samsungGT-P1000LFROYO.VJJJ32.2s5pc110
samsungGT-P1000LFROYO.UTJM62.2.1s5pc110
samsungGT-P1000LFROYO.VJJMG2.2.1s5pc110
samsungGT-P1000LGINGERBREAD.VJJPB2.3.3s5pc110
samsungGT-P1000NFROYO.UBJM22.2s5pc110
samsungGT-P1000NFROYO.UBJM62.2.1s5pc110
samsungGT-P1000NGINGERBREAD.VFJP62.3.3s5pc110
samsungGT-P1000RGINGERBREAD.UXKG12.3.3s5pc110
samsungGT-P1000TFROYO.JJKA32.2s5pc110
samsungGT-P1010FROYO.XWKM42.2.1omap3
samsungGT-P1010FROYO.JPKC42.2.1omap3
samsungGT-P1010FROYO.UJKM12.2.1omap3
samsungGT-P3100IML74K.P3100XWALE24.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100UBALD34.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100XXALCB4.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100XXALD44.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100XWALD24.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100XWALE34.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100XWALD14.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100UBALD44.0.3omap4
samsungGT-P3100IML74K.P3100BUALD54.0.3omap4
samsungGT-P3100IMM76D.P3100UBBLJ14.0.4omap4
samsungGT-P3100IMM76D.P3100DDBLH34.0.4omap4
samsungGT-P3100JZO54K.P3100ZSDMB34.1.2omap4
samsungGT-P3100BIML74K.P3100BDCALE34.0.3omap4
samsungGT-P3110IML74K.P3110XXALD44.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100XWALE34.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100XWALE14.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100XWALE24.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100XXALD64.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100BUALD54.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100XWALD74.0.3omap4
samsungGT-P5100IML74K.P5100UBALD44.0.3omap4
samsungGT-P5100IMM76D.P5100XXBLH54.0.4omap4
samsungGT-P5100JRO03C.P5100XXCLL24.1.1omap4
samsungGT-P5110IML74K.P5110XWALE24.0.3omap4
samsungGT-P5110IML74K.P5110XWALD24.0.3omap4
samsungGT-P5113JRO03C.P5113UECLK74.1.1omap4
samsungGT-P6200HTJ85B3.2s5pc210
samsungGT-P6200IMM76D.XXLQ14.0.4exynos4
samsungGT-P6200IMM76D.JPLP74.0.4exynos4
samsungGT-P6200IMM76D.DXLPB4.0.4exynos4
samsungGT-P6200IMM76D.DXLPC4.0.4exynos4
samsungGT-P6200IMM76D.ZSLP64.0.4exynos4
samsungGT-P6200IMM76D.DDLP54.0.4exynos4
samsungGT-P6200LIMM76D.VJLP64.0.4exynos4
samsungGT-P6200LIMM76D.UBLP64.0.4exynos4
samsungGT-P6200LIMM76D.LDCLPC4.0.4exynos4
samsungGT-P6200LIMM76D.VJLP54.0.4exynos4
samsungGT-P6200LJZO54K.P6200LUBMD14.1.2exynos4
samsungGT-P6201IMM76D.XXLPC4.0.4exynos4
samsungGT-P621020120314.2059594.0.3exDroid
samsungGT-P62104.0.3 IML74K eng.snake.20120116.191929_Seby-mod4.0.3exDroid
samsungGT-P6210IMM76D.UELPC4.0.4exynos4
samsungGT-P6800HTJ85B3.2s5pc210
samsungGT-P6800IMM76D.XXLQ14.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.JPLPA4.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.XXLQ24.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.UBLP94.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.DXLP84.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.XXLQB4.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.ZSLP74.0.4exynos4
samsungGT-P6800IMM76D.DXLP74.0.4exynos4
samsungGT-P7100IMM76D.BULG34.0.4tegra
samsungGT-P7300HMJ373.1tegra
samsungGT-P7300HTJ85B3.2tegra
samsungGT-P7300IMM76D.XXLQD4.0.4tegra
samsungGT-P7300IMM76D.XWLP24.0.4tegra
samsungGT-P7300IMM76D.XXLQ64.0.4tegra
samsungGT-P7310IMM76D.XXLPP4.0.4tegra
samsungGT-P7500HMJ373.1tegra
samsungGT-P7500IMM76D.BULP54.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.XWLP64.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.DXLP94.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.XWLP94.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.XXLQ84.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.XWLPD4.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.ZSLP84.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.JPLPC4.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.XWLP54.0.4tegra
samsungGT-P7500IMM76D.XWMPJ4.0.4tegra
samsungGT-P7500DIMM76D.DTLLH14.0.4tegra
samsungGT-P7500RIMM76D.RUXLH24.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWLPC4.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWLP54.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.UELPL4.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.DXLP54.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.JKLP34.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWLP34.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWLP64.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWMPE4.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWLP44.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.ZSLP84.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XWMPF4.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.JPLP54.0.4tegra
samsungGT-P7510IMM76D.XXLPH4.0.4tegra
samsungGT-S5300GINGERBREAD.AILD32.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLF52.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DDLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLF42.3.6bcm21553
samsungGT-S5300error: protocol fault (no status)2.3.6error: protocol fault (no status)
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLJ42.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.ZCMB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLCA2.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLG22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DXLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.JPMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.ZHLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BlueJelly`Ics2.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.AILK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DDLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.JPLF32.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLCB2.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.JPLC52.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLC82.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DXLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DXLC52.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.JPLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.XXLD42.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.JPLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DXLC62.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DDLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300GINGERBREAD.DXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.DCLJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.VJLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.VJLC32.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.VJLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.DCLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.DCLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.VJMC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300BGINGERBREAD.DCLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300LGINGERBREAD.VSLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300LGINGERBREAD.UBLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300LGINGERBREAD.UBLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5300LGINGERBREAD.UBLL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5301IMM76D.S5301XXALK34.0.4rhea
samsungGT-S5301IMM76D.S5301XXAMA34.0.4rhea
samsungGT-S5302GINGERBREAD.XXLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.JPLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.XXLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.XXLJ32.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.JPLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.DDLJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.DDLG42.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.DDMB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5302GINGERBREAD.DDLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5302BGINGERBREAD.VJLF42.3.6bcm21553
samsungGT-S5302BGINGERBREAD.VJLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.user.totoro.20110715.1957002.3.4bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKI72.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPKK12.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKI62.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKIB2.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.BOKJ12.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKI92.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.BOKJ22.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPKI42.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXKI72.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDKI72.3.5bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.ZCKK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.WGLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLI22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.BOKK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXMC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKK72.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.ZHLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.WGLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXKJ32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLH22.3.6error: device not found
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPKL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDKJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360ussrv92.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.BOLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.BOLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKL42.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.WBLG22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXMB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPKK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDKK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLC32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDKL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLA22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLK32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLA32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLF32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360error: device not found2.3.6error: device not found
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKK62.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.WBLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLG22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.ZCKK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DDLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DLLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.ZCLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XLLG22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXKK42.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XLLD52.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKJ42.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLE32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.DXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.BOLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.XXLA42.3.6bcm21553
samsungGT-S5360GINGERBREAD.JPLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTKI32.3.5bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTKJ22.3.5bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.DCLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.DCLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTKK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.DCKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.DCLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360BGINGERBREAD.UTLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKJ12.3.5bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UMKJ22.3.5bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.VSKJ12.3.5bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.WBLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UMMC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKK42.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKK52.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.VSLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHMC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.VSLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UMLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHKL42.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.VSLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.UHLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360LGINGERBREAD.WBKK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360TGINGERBREAD.DOLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5360TGINGERBREAD.AJKK32.3.6bcm21553
samsungGT-S5360TGINGERBREAD.JKLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5360TGINGERBREAD.XXLJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXKI72.3.5bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXLJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S5363GINGERBREAD.XXKK32.3.6bcm21553
samsungGT-S5367GINGERBREAD.VJLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5367GINGERBREAD.UPLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S5367GINGERBREAD.VJLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5367GINGERBREAD.VJLI52.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BULA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BULF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BULH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BUKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BVLC32.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BULD42.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BULL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BVLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BUMB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5369GINGERBREAD.BVLE12.3.6bcm21553
SamsungGT-S5570FROYO.JPKA32.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.FRKC22.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.JVKA52.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.DXKA82.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XXJL42.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKC82.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XWKAA2.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XWKB22.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKC22.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.DXKB12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKE32.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.DDKA72.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XXKB12.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XWKA92.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.DDKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.JPKE22.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.JPKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.BUKD12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.DXKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.BUKE22.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.BVKE12.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XIKA12.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XWKA72.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XXJL92.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.DXKA32.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.BGKC32.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKE12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.DXKG22.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XWKAC2.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKC32.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.JVKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5570FROYO.XWKC72.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.XWKAB2.2.1msm7k
SamsungGT-S5570FROYO.BUKB12.2.1msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XXKPF2.3.3msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.AIKQ32.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.DXKPD2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JVKQ22.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKQG2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XXKPK2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JVKQ32.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BVKQ42.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.ZSKPB2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XIKQC2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.ZCKP92.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.ZSKPC2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XXKPI2.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JPKQ82.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKQ72.3.4msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKS92.3.5msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BGKS32.3.5msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.MJKS22.3.5msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKS72.3.5msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JPKS12.3.5msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BUKS22.3.5msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKTZ2.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BVKT12.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XXKS42.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKTS2.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XIKT12.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BGKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.DDKQ72.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKTX2.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.DXKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKTE2.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BVKT42.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKTN2.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BVKT52.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JVKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JPKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.JVKT12.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.XWKTD2.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.MJKT32.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.DXKT62.3.6msm7k
samsungGT-S5570GINGERBREAD.BUKT22.3.6msm7k
SamsungGT-S5570WILL OF DARKNESS V14.0.4msm7x27
samsungGT-S5570BFROYO.DXKF32.2.1msm7k
samsungGT-S5570BGINGERBREAD.DCKP52.3.4msm7k
samsungGT-S5570BGINGERBREAD.JJKQ52.3.4msm7k
samsungGT-S5570BGINGERBREAD.VJKP82.3.5msm7k
samsungGT-S5570BGINGERBREAD.VJKPB2.3.6msm7k
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLB32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.DDKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.XILC42.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.BGLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLB22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.DXKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.XILE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.DDLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.BGMB22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.DDLG22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLD32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXKL42.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.BGLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.XXKL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLI32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXMC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JKLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.AILD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLI22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.XILB22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IIXXKL4.HEBREW2.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.XILG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.DXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.IXXLD62.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.DXLB32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.AILC32.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.JPLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5570IGINGERBREAD.BGLD42.3.6bcm21553
SamsungGT-S5570LFROYO.WMKB22.2.1msm7k
SamsungGT-S5570LFROYO.UMKB42.2.1msm7k
SamsungGT-S5570LFROYO.WMKC42.2.1msm7k
SamsungGT-S5570LFROYO.WMKC52.2.1msm7k
SamsungGT-S5570LFROYO.WMKC22.2.1msm7k
samsungGT-S5570LGINGERBREAD.WMKP92.3.4msm7k
samsungGT-S5570LGINGERBREAD.WMKPF2.3.5msm7k
samsungGT-S5570LGINGERBREAD.WMKPO2.3.6msm7k
samsungGT-S5570LGINGERBREAD.WMKPJ2.3.6msm7k
samsungGT-S5570LGINGERBREAD.WMKPL2.3.6msm7k
samsungGT-S5570LGINGERBREAD.WMKPM2.3.6msm7k
samsungGT-S5660FROYO.XXKC62.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.XXKC72.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.DXKC32.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.DIKD12.2.1msm7k
SamsungGT-S5660FROYO.XXKBA2.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.DXKC22.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.XXKC52.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.XXKC42.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.XXKD22.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.JPKC32.2.1msm7k
samsungGT-S5660FROYO.JPKE12.2.1msm7k
SamsungGT-S5660FROYO.XXKB92.2.1msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKPO2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.POKP32.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKPM2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKPA2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKPP2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKPS2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKPN2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.AIKP42.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.JPKPA2.3.3msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.DXKP62.3.4msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKQD2.3.4msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.ZSKPB2.3.4msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKQG2.3.4msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKS22.3.5msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.POKS32.3.5msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.JPKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTO2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.DXKT42.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTU2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTF2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.ZCKPA2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.AIKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTP2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.AIKT52.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.ZCKP92.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTK2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTT2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.ZSLT52.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.DXKT82.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.XXKTI2.3.6msm7k
samsungGT-S5660GINGERBREAD.AIKT42.3.6msm7k
SamsungGT-S5660IMM76L4.0.4msm7x27
samsungGT-S5660MGINGERBREAD.MUGKG32.3.4msm7k
samsungGT-S5660VGINGERBREAD.XXKQK2.3.4msm7k
SamsungGT-S5670FROYO.DXKA42.2.1msm7k
SamsungGT-S5670FROYO.JPKA32.2.1msm7k
samsungGT-S5670FROYO.JPKE12.2.1msm7k
samsungGT-S5670FROYO.JPKC12.2.1msm7k
SamsungGT-S5670FROYO.DDKB12.2.1msm7k
SamsungGT-S5670FROYO.XXKA72.2.1msm7k
samsungGT-S5670FROYO.XWKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.DXKPB2.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.DDKQ52.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.JVKQ32.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.XXKPI2.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.XWKQ42.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.JPKQ72.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.XWKQA2.3.4msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.DXKT42.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.DXKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.DDKT12.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.XWKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.JPKT42.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.XWKTI2.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.DDKT32.3.6msm7k
samsungGT-S5670GINGERBREAD.XXKPY2.3.6msm7k
samsungGT-S5670BGINGERBREAD.UTKP72.3.6msm7k
SamsungGT-S5670LFROYO.UYKB22.2.1msm7k
samsungGT-S5670LGINGERBREAD.UBKP62.3.4msm7k
samsungGT-S5670LGINGERBREAD.UBKPI2.3.6msm7k
samsungGT-S5690GINGERBREAD.BVLC52.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLC12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXKL12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.BVLD12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLE52.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLE12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLA12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.BVLF22.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLA62.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLJ22.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.BOLL12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLE32.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLK32.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLL12.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXKL32.3.6marvell
samsungGT-S5690GINGERBREAD.XXLC32.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.UBLE52.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.UBMA12.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.UBLI22.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.UBLE42.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.UBLA32.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.VSLK22.3.6marvell
samsungGT-S5690LGINGERBREAD.UBLB32.3.6marvell
samsungGT-S5690MGINGERBREAD.UGLD12.3.6marvell
samsungGT-S5690RGINGERBREAD.UXLD12.3.6marvell
samsungGT-S5830FROYO.BVKE32.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.DDKA72.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.JPKC22.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.XWKB72.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.DXKC12.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.XWKA92.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.BGKC22.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.BOKA32.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.BGKD12.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.POKC12.2.1error: device not found
SamsungGT-S5830FROYO.XWKAB2.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.BUKA72.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.JPKA72.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.XWKAA2.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.XWKB42.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.DDKC12.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.BUKB12.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.XXKA72.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.JVKC22.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.BVKC42.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.DXKA92.2.1msm7k
SamsungGT-S5830FROYO.JPKA82.2.1msm7k
samsungGT-S5830FROYO.UMKF22.2.2msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKPO2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.AGKP12.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BOKPB2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BUKPD2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.FOKP12.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKP82.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.JPKP92.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.JVKP22.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKPY2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKPU2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKPT2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BUKPE2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKPP2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKPE2.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.POKP42.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.FRKP42.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BGKP42.3.3msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKPA2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BVKQ92.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKPH2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKP92.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKPB2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.ZCKPB2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DDKQ52.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.WGKP42.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.ZCKP92.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DDKQ62.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.ZSKPD2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BVKQA2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BVKQ72.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.ZSKPC2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKPD2.3.4msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKS92.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKR22.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKS32.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKPO2.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BGKS52.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.JPKS22.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKSD2.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKS22.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BOKS32.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BUKS22.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BUKS12.3.5msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BGKT42.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKPP2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.HRKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKT72.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKT52.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKTE2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKTM2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.ANKT12.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKTQ2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BUKT22.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKT62.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKC12.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BVKT62.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DDKQ82.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.DXKT62.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKT52.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.BVKT32.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.JPKS2T2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKTR2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKTS2.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XWKT82.3.6msm7k
samsungGT-S5830GINGERBREAD.XXKPT2.3.6msm7k
samsungGT-S5830TheMyth ICS beta 2 Lite4.0.1msm7k
SamsungGT-S5830IMM76L4.0.4msm7x27
samsungGT-S5830The Myth 3 - Last Myth4.2.1msm7k
SamsungGT-S5830BFROYO.VJKC42.2.1msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJKP42.3.4msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJKP92.3.4msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJKP72.3.4msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJKPE2.3.4msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJKPH2.3.5msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJLP42.3.6msm7k
samsungGT-S5830BGINGERBREAD.VJLP32.3.6msm7k
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VJKL42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VSLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VJLK42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VJLB32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VJLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VJLB3-DeoDex-RB2.3.6bcm21553
samsungGT-S5830CGINGERBREAD.VJLF32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830DGINGERBREAD.DTLKI42.3.4msm7k
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLB22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLK32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLE32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.WBLC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLF32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZCLA42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXLD12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.BGLH42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZCLF12.3.6
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLA22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXMC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXMB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZSLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZSLA32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLA42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXMB22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iSimplicity V5 Rom2.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.JPLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLH32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLD12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLD32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.JPLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZCKP92.3.6msm7k
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.BGLB32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.JPLA22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.JPKL42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZCLL32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZSLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXKL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXMB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.JPLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.ZCKL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.JPLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.XXLI22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iGINGERBREAD.DXLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830iRazoDroiD v2.5_by_rishee2.3.6(RazoDroiD)bcm21553
samsungGT-S5830iJELLYBLAST V3.0.34.1.1bcm21553
SamsungGT-S5830LFROYO.UBKD12.2.1msm7k
SamsungGT-S5830LFROYO.UBKC22.2.1msm7k
SamsungGT-S5830LFROYO.UMKC12.2.1msm7k
SamsungGT-S5830LFROYO.UBKC12.2.1msm7k
samsungGT-S5830LFROYO.UBKD22.2.1msm7k
samsungGT-S5830LFROYO.UMKF22.2.2msm7k
samsungGT-S5830LFROYO.UBKF12.2.2msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKP72.3.4msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKP82.3.4msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UMKP32.3.4msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKPF2.3.4msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKPA2.3.4msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKPJ2.3.5msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBLP32.3.6msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.WBKP22.3.6msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKPL2.3.6msm7k
samsungGT-S5830LGINGERBREAD.UBKPK2.3.6msm7k
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WBLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLE32.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.VSLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLB22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.UMLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.VSLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.UMLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.UMLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.UMLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLB12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLB42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.VSLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.VSLA12.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.VSLL22.3.6bcm21553
samsungGT-S5830MGINGERBREAD.WHKL42.3.6bcm21553
samsungGT-S5830TFROYO.DVKC22.2.1msm7k
samsungGT-S5830TGINGERBREAD.DVKQ32.3.4msm7k
samsungGT-S5830TGINGERBREAD.DCKP52.3.4msm7k
samsungGT-S5830TGINGERBREAD.DCKT62.3.6msm7k
samsungGT-S5830TGINGERBREAD.DVKQD2.3.6msm7k
samsungGT-S5830VGINGERBREAD.DULG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BVLC42.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BOLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.XXLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BVLC32.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BULL12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BVLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.XXLD42.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BOLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BOLC52.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.XXLK32.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.XXLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.XXLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BULK12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BULC12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BULE22.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BOLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BULI12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BVLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BOLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGood2.3.6bcm21553
samsungGT-S5839iGINGERBREAD.BVLD32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLC32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDMA32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXLJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXMA22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLG32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLA32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXLD32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXMA32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLD12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLD22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLE32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102error: device not found2.3.6error: device not found
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPMA32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLC22.3.6error: device not found
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXKL82.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDMC12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLE22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.ZSLC22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.ZSLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLD42.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.JPLL12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DDLA72.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.DXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102GINGERBREAD.XXLB62.3.6bcm21553
samsungGT-S6102BGINGERBREAD.VJLC32.3.6bcm21553
samsungGT-S6102BGINGERBREAD.VJMA22.3.6bcm21553
samsungGT-S6102BGINGERBREAD.VJLE12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102BGINGERBREAD.VJLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S6102BGINGERBREAD.UTLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S6352GINGERBREAD.ZCLH52.3.6bcm21553
samsungGT-S6500DGINGERBREAD.XXLC42.3.6msm7k
samsungGT-S6800GINGERBREAD.XXLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S6800GINGERBREAD.XXLH12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLJ12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.XXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLI22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPLK42.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLI12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.XXLK22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPLI22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPLE52.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLJ22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.XXLF42.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLF12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDLE62.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.JPLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DXLG12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DXMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.XXLH22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.XXLG22.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DXLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802GINGERBREAD.DDMA12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802BGINGERBREAD.VJLK12.3.6bcm21553
samsungGT-S6802BGINGERBREAD.VJLF22.3.6bcm21553
samsungGT-S7500GINGERBREAD.DDLG12.3.6msm7k
samsungGT-S7500GINGERBREAD.DXLH12.3.6msm7k
samsungGT-S7500GINGERBREAD.DDLD12.3.6msm7k
samsungGT-S7562IMM76I.S7562XXALHD4.0.4msm7627a
samsungGT-S7562IMM76I.S7562XXALHB4.0.4msm7627a
samsungGT-S7562IMM76I.S7562XXALJ64.0.4msm7627a
samsungGT-S7562IMM76I.S7562XXAMC14.0.4msm7627a
samsungGT-S7562iIMM76I.S7562iZCALI64.0.4msm7627a
samsungGT-S7562LIMM76I.S7562LVJAMC14.0.4msm7627a
SamsungI9220ALPS.GB.FDD2.MP.V3.142.3.6
samsungi9300yishion_9300_V.014.0.4
SamsungI9300ALPS.ICS.MP.V2.64.0.4
SamsungI9300ALPS.ICS2.MP.V14.0.4
SamsungI9300GINGERBREAD.ZSKI34.1.9
samsungISW11SCIMM76D.KDLPL4.0.4exynos4
samsungNexus SGRH782.3.1s5pc110
samsungNexus SGRI542.3.3s5pc110
samsungNexus SGRJ222.3.4s5pc110
samsungNexus SGRK39F2.3.6s5pc110
samsungNexus SIML74K4.0.3s5pc110
samsungNexus SIMM76D4.0.4s5pc110
samsungNexus SJZO54K4.1.2s5pc110
samsungNexus S 4GGWK742.3.7s5pc110
samsungsamsungJRO03CN7100UBALJ14.1.1
samsungSAMSUNG-SGH-I317JRO03C.I317UCALJ24.1.1exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I317JZO54K.I317UCALK74.1.2exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I317JZO54K.I317UCAMA44.1.2exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I437IMM76D.I437UCALI64.0.4msm8960
samsungSAMSUNG-SGH-I717GINGERBREAD.UCLA12.3.6msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I717IMM76D.UCMB44.0.4msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I727GINGERBREAD.UCKJ22.3.5msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I727GINGERBREAD.UCLA32.3.6msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I727IMM76D.UCLI34.0.4msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I727IMM76D.UCLF64.0.4msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I727JZO54K.I727UCMC14.1.2msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I747IMM76D.I747UCALI54.0.4msm8960
samsungSAMSUNG-SGH-I747IMM76D.I747UCALG14.0.4msm8960
samsungSAMSUNG-SGH-I747I747UCALEM_R14.0.4msm8960
samsungSAMSUNG-SGH-I747IMM76D.I747UCALH94.0.4msm8960
samsungSAMSUNG-SGH-I747JRO03L.I747UCDLK34.1.1msm8960
samsungSAMSUNG-SGH-I777GINGERBREAD.UCKH72.3.4s5pc210
samsungSAMSUNG-SGH-I777IML74K.CLD44.0.3exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I777IML74K.CLE54.0.3exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I777IMM76D.CLK34.0.4exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I777IMM76D.CLL64.0.4exynos4
samsungSAMSUNG-SGH-I896ECLAIR2.1-update1s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I896FROYO.UXJL12.2s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I897ECLAIR2.1-update1s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I897FROYO.UCKB12.2s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I897FROYO.UCKB22.2s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I897FROYO2.2s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKE32.3.3s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKF12.3.3s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKH32.3.4s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKJ32.3.5s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKK42.3.5s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKJ22.3.5s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I897GINGERBREAD.UCKI12.3.5s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I927GINGERBREAD.UCKI32.3.5tegra
samsungSAMSUNG-SGH-I927GINGERBREAD.UCKL12.3.6tegra
samsungSAMSUNG-SGH-I927RGINGERBREAD.RUXKJ52.3.5tegra
samsungSAMSUNG-SGH-I957IMM76D.UCLK44.0.4msm8660
samsungSAMSUNG-SGH-I997FROYO.UCKH12.2.1s5pc110
SamsungSAMSUNG-SGH-I997FROYO.UCKE42.2.1s5pc110
SamsungSAMSUNG-SGH-I997FROYO.UCKD52.2.1s5pc110
SamsungSAMSUNG-SGH-I997FROYO.UCKE32.2.1s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I997GINGERBREAD.UCKJ12.3.5s5pc110
SAMSUNGSAMSUNG-SGH-I997GINGERBREAD.UCKI42.3.5s5pc110
samsungSAMSUNG-SGH-I997RGINGERBREAD.UXKG32.3.3s5pc110
samsungSC-01CFROYO.OMJK22.2s5pc110
samsungSC-01CGINGERBREAD.OMKE22.3.3s5pc110
samsungSC-01DIMM76D.OMLPH4.0.4msm8660
samsungSC-02BFROYO.OMJIC2.2s5pc110
samsungSC-02BFROYO.OMJJ12.2s5pc110
samsungSC-02BFROYO.OMKA52.2.1s5pc110
samsungSC-02BGINGERBREAD.OMKF22.3.3s5pc110
samsungSC-02CGINGERBREAD.OMKG52.3.3s5pc210
samsungSC-02CGINGERBREAD.OMKF22.3.3s5pc210
samsungSC-02CGINGERBREAD.OMKJ42.3.5s5pc210
samsungSC-02CGINGERBREAD.OMKL12.3.6s5pc210
samsungSC-02CGINGERBREAD.OMLE12.3.6s5pc210
samsungSC-02CIML74K.OMLPL4.0.3exynos4
samsungSC-02CIML74K.OMLPG4.0.3exynos4
samsungSC-02EJRO03C.SC02EOMALJF4.1.1exynos4
samsungSC-03DGINGERBREAD.OMKK32.3.6msm8660
samsungSC-06DIMM76D.SC06DOMALK24.0.4msm8960
SamsungSCH-I100FROYO.EH172.2.2s3c6410
SamsungSCH-I400FROYO.EC092.2.2s5pc110
samsungSCH-I415IMM76D.I415VRALJ24.0.4msm8960
samsungSCH-I415JZO54K.I415VRBMA34.1.2msm8960
SamsungSCH-I500FROYO.ED052.2.2s5pc110
SamsungSCH-I500GINGERBREAD.EH032.3.5s5pc110
samsungSCH-i509GINGERBREAD.FH302.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.FH072.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.FE232.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.GB262.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.EK252.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.FJ112.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.FB242.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.EJ222.3.6msm7k
samsungSCH-i509GINGERBREAD.FD172.3.6msm7k
samsungSCH-I510GINGERBREAD.FP82.3.6s5pc110
samsungSCH-I535IMM76D.I535VRALHE4.0.4msm8960
samsungSCH-I535IMM76D.I535VRALF24.0.4msm8960
samsungSCH-I535IMM76D.I535VRALG14.0.4msm8960
samsungSCH-I535IMM76D.I535VRALG74.0.4msm8960
samsungSCH-I535JRO03L.I535VRBLK34.1.1msm8960
samsungSCH-I535JZO54K.I535VRBMB14.1.2msm8960
SamsungSCH-I559FROYO.DDED052.2.1msm7k
SamsungSCH-i559FROYO.EB172.2.1msm7k
samsungSCH-I559FROYO.DDEH312.2.2msm7k
samsungSCH-i589FROYO.EH052.2.2msm7k
samsungSCH-I605JRO03C.I605VRALL44.1.1exynos4
samsungSCH-I605JRO03C.I605VRALJB4.1.1exynos4
samsungSCH-i705DoubleshotROM v2.04.1.2msm8960
samsungSCH-I800GINGERBREAD.EI042.3.5s5pc110
samsungSCH-I815IMM76D.LP114.0.4exynos4
samsungSCH-I905IMM76D.LP114.0.4tegra
samsungSCH-I915IMM76D.I915VRALJ14.0.4msm8960
samsungSCH-I915JZO54K.I915VRBMA34.1.2msm8960
samsungSCH-I925JZO54K.I925VRALL34.1.2exynos4
samsungSCH-I939IMM76D.I939KEALG34.0.4exynos4
samsungSCH-M828CFROYO.EH032.2.2msm7k
samsungSCH-N719JRO03C.N719KEALK84.1.1exynos4
samsungSCH-R530CIMM76D.R530CVVALK24.0.4msm8960
samsungSCH-R530MIMM76D.R530MVQALJ14.0.4msm8960
samsungSCH-R530MIMM76D.R530MVQALJ34.0.4msm8960
samsungSCH-R530UIMM76D.R530UVXALG14.0.4msm8960
samsungSCH-R720GINGERBREAD.CRIEH092.3.4msm7k
samsungSCH-R720GINGERBREAD.EH022.3.4msm7k
samsungSCH-R760IMM76D.FK194.0.4exynos4
samsungSCH-R760IMM76D.FL264.0.4exynos4
SamsungSCH-R910FROYO.EE072.2.1s5pc110
samsungSCH-R910FROYO.EG062.2.2s5pc110
SamsungSCH-R915FROYO.EE052.2.1s5pc110
samsungSCH-R950JRO03C.R950VXALL14.1.1exynos4
samsungSGH-I317MJRO03C.I317MVLALJ24.1.1exynos4
samsungSGH-I727RGINGERBREAD.RUXKJ72.3.5msm8660
samsungSGH-I747MIMM76D.I747MVLALH14.0.4msm8960
samsungSGH-I747MIMM76D.I747MVLALE84.0.4msm8960
samsungSGH-I747MULTIMOBILE-I747M-4.0.4-GCI-092512-1.44.0.4msm8960
samsungSGH-I747MJRO03L.I747MVLDLK44.1.1msm8960
samsungSGH-I777IML74K.1174.0.3exynos4
samsungSGH-I896GINGERBREAD.UXKH22.3.3s5pc110
samsungSGH-I897lidroid-sgs-2.0.2b2.2.1s5pc110
samsungSGH-I897lidroid-sgs-2.0.52.2.1s5pc110
samsungSGH-I927IMM76D4.0.4tegra
samsungSGH-I927CM_Liquid_i927 RC9 4.1.24.1.2tegra
samsungSGH-I987FROYO.UCJK12.2s5pc110
samsungSGH-S959GGINGERBREAD.UDLG12.3.6s5pc210
SamsungSGH-T499FROYO.UVKE42.2.2msm7k
SamsungSGH-T499YFROYO.USKG22.2.2msm7k
SamsungSGH-T589FROYO.UVKE72.2.2msm7k
SamsungSGH-T589FROYO.UVKF12.2.2msm7k
samsungSGH-T589FROYO.WXLA22.2.2msm7k
SamsungSGH-T589RFROYO.UZKG22.2.2msm7k
samsungSGH-T589WGINGERBREAD.UQLD42.3.6msm7k
samsungSGH-T679GINGERBREAD.VKJ12.3.5msm7k
samsungSGH-T679MGINGERBREAD.UGKK12.3.5msm7k
samsungSGH-T759GINGERBREAD.UVKE82.3.3s5pc110
samsungSGH-T839FROYO.UVKJ22.2.1s5pc110
SamsungSGH-T839FROYO.UVKD12.2.1s5pc110
samsungSGH-T839FROYO.UVKG22.2.1s5pc110
samsungSGH-T849FROYO.UVJJB2.2s5pc110
samsungSGH-T859IMM76D.VLH64.0.4tegra
samsungSGH-T869IMM76D.VLG74.0.4exynos4
samsungSGH-T879IMM76D.UVLG34.0.4msm8660
samsungSGH-T889JRO03C.T889UVALK84.1.1exynos4
samsungSGH-T889JRO03C.T889UVALJ14.1.1exynos4
samsungSGH-T889JRO03C.T889UVALL44.1.1exynos4
samsungSGH-T889JZO54K.T889UVBMB44.1.2exynos4
SamsungSGH-T959ECLAIR2.1-update1s5pc110
SamsungSGH-T959FROYO.UVJK22.2s5pc110
SamsungSGH-T959FROYO.UVKA72.2s5pc110
SamsungSGH-T959FROYO.UVKB52.2s5pc110
SamsungSGH-T959FROYO.UVJK62.2s5pc110
SamsungSGH-T959FROYO.UVKA62.2s5pc110
SamsungSGH-T959FROYO.UVKB12.2s5pc110
samsungSGH-T959T959_Lite_Goapk.com2.2.1s5pc110
samsungSGH-T959DFROYO.TLJL32.2s5pc110
samsungSGH-T959DGINGERBREAD.LKG22.3.3s5pc110
SamsungSGH-T959PFROYO.PTLKD22.2.1s5pc110
SamsungSGH-T959VFROYO.VUVKD12.2.1s5pc110
SamsungSGH-T959VFROYO.VUVKB52.2.1s5pc110
SamsungSGH-T959VFROYO.VUVKC12.2.1s5pc110
samsungSGH-T959VGINGERBREAD.VUVKF12.3.3s5pc110
samsungSGH-T959VGINGERBREAD.VUVKG42.3.4s5pc110
samsungSGH-T959VGINGERBREAD.VUVKJ12.3.5s5pc110
samsungSGH-T959VGINGERBREAD.VUVKI12.3.5s5pc110
samsungSGH-T959VGINGERBREAD.VUVKJ52.3.6s5pc110
samsungSGH-T959VGINGERBREAD.VUVKJ62.3.6s5pc110
samsungSGH-T989GINGERBREAD.UVKID2.3.5msm8660
samsungSGH-T989IMM76D.UVLI44.0.4msm8660
samsungSGH-T989IMM76D.UVLI14.0.4msm8660
samsungSGH-T999IMM76D.T999UVALJ44.0.4msm8960
samsungSGH-T999IMM76D.T999UVALEM4.0.4msm8960
samsungSGH-T999IMM76D.T999UVALH24.0.4msm8960
samsungSGH-T999JRO03L.T999UVDLJA4.1.1msm8960
samsungSGH-T999VIMM76D.T999VVLALE64.0.4msm8960
samsungSGH-T999VJRO03L.T999VVLDLL14.1.1msm8960
samsungSHV-E110SGINGERBREAD.EJ012.3.5msm8660
samsungSHV-E120SGINGERBREAD.EJ222.3.6msm8660
samsungSHV-E120SIML74K.UE114.0.3msm8660
samsungSHV-E160KGINGERBREAD.FA092.3.6msm8660
samsungSHV-E160KIML74K.UF134.0.3msm8660
samsungSHV-E160SGINGERBREAD.FA092.3.6msm8660
samsungSHV-E160SIMM76D.UL134.0.4msm8660
samsungSHV-E160SJZO54K.E160SKSJMC44.1.2msm8660
samsungSHV-E170KIMM76D.E170KKKALF54.0.4msm8960
samsungSHV-E210KIMM76D.E210KKKALJJ4.0.4exynos4
samsungSHV-E210KIMM76D.E210KKKALG34.0.4exynos4
samsungSHV-E210KJZO54K.E210KKKJLL64.1.2exynos4
samsungSHV-E210LIMM76D.E210LKLALG74.0.4exynos4
samsungSHV-E210LIMM76D.E210LKLALJ24.0.4exynos4
samsungSHV-E210LIMM76D.E210LKLALIC4.0.4exynos4
samsungSHV-E210LJZO54K.E210LKLJLL74.1.2exynos4
samsungSHV-E210LJZO54K.E210LKLJLL54.1.2exynos4
samsungSHV-E210SIMM76D.E210SKSAMBD4.0.4exynos4
samsungSHV-E210SIMM76D.E210SKSALH74.0.4exynos4
samsungSHV-E210SIMM76D.E210SKSALIA4.0.4exynos4
samsungSHV-E210SIMM76D.E210SKSALG34.0.4exynos4
samsungSHV-E210SIMM76D.E210SKSALJ14.0.4exynos4
samsungSHV-E210SJZO54K.E210SKSJLL54.1.2exynos4
samsungSHV-E250KJRO03C.E250KKKALIN4.1.1exynos4
samsungSHV-E250SJRO03C.E250SKSALJ24.1.1exynos4
samsungSHV-E250SJRO03C.E250SKSALJ94.1.1exynos4
samsungSHV-E250SJZO54K.E250SKSVLL24.1.2exynos4
SamsungSHW-M100SECLAIR.DF272.1-update1omap3
SamsungSHW-M100SECLAIR.DE112.1-update1omap3
SamsungSHW-M100SFROYO.EB252.2.1omap3
SamsungSHW-M100SFROYO.DL292.2.1omap3
samsungSHW-M100SGINGERBREAD.EG042.3.4omap3
samsungSHW-M100SGINGERBREAD.EI082.3.4omap3
samsungSHW-M100SOh.Yeah ROM ver5.02.3.4omap3
samsungSHW-M110SECLAIR.DG232.1-update1s5pc110
samsungSHW-M110SFROYO.SK222.2s5pc110
samsungSHW-M110SFROYO.TA132.2.1s5pc110
samsungSHW-M110STeamleader_V2.2.52.2.1s5pc110
samsungSHW-M110SFROYO.TC222.2.1s5pc110
samsungSHW-M110SFROYO.TB232.2.1s5pc110
samsungSHW-M110SFROYO.SL282.2.1s5pc110
samsungSHW-M110SGINGERBREAD.VE03 by QQ2.3.3s5pc110
samsungSHW-M110SGINGERBREAD.VF242.3.4s5pc110
samsungSHW-M110SGINGERBREAD.VG142.3.4s5pc110
samsungSHW-M110Slidroid-m110s-1.22.3.4s5pc110
samsungSHW-M110SGINGERBREAD.VJ042.3.5s5pc110
samsungSHW-M110SGINGERBREAD.WF072.3.6s5pc110
samsungSHW-M110SGFAN_M110S_GINGERBREAD.WA03_FTE9K_ODEX_SP22.3.6s5pc110
samsungSHW-M110SJZO54K4.1.2s5pc110
samsungSHW-M130KGINGERBREAD.VG182.3.4s5pc110
samsungSHW-M130LGINGERBREAD.VG052.3.4s5pc110
samsungSHW-M180SFROYO.EC122.2.1s5pc110
samsungSHW-M190SFROYO.ED042.2.1s5pc110
samsungSHW-M190SGINGERBREAD.VH042.3.4s5pc110
samsungSHW-M220LFROYO.ED152.2.1msm7k
SamsungSHW-M240SFROYO.EB222.2.1msm7k
samsungSHW-M240SGINGERBREAD.TF242.3.4msm7k
samsungSHW-M240SGINGERBREAD.TG182.3.4msm7k
samsungSHW-M250KGINGERBREAD.EE312.3.3s5pc210
samsungSHW-M250KGINGERBREAD.EE052.3.3s5pc210
samsungSHW-M250KGINGERBREAD.EI212.3.5s5pc210
samsungSHW-M250KIML74K.UC084.0.3exynos4
samsungSHW-M250KIMM76D.UH174.0.4exynos4
samsungSHW-M250LGINGERBREAD.EF042.3.3s5pc210
samsungSHW-M250LGINGERBREAD.EE052.3.3s5pc210
samsungSHW-M250LGINGERBREAD.EI212.3.5s5pc210
samsungSHW-M250LGINGERBREAD.EL212.3.6s5pc210
samsungSHW-M250LIML74K.UC084.0.3exynos4
samsungSHW-M250LIML74K.UF084.0.3exynos4
samsungSHW-M250LIMM76D.UG284.0.4exynos4
samsungSHW-M250SGINGERBREAD.ED242.3.3s5pc210
samsungSHW-M250SGINGERBREAD.EG142.3.4s5pc210
samsungSHW-M250SGINGERBREAD.EJ042.3.5s5pc210
samsungSHW-M250SGINGERBREAD.EL212.3.6s5pc210
samsungSHW-M250SIML74K.UC084.0.3exynos4
samsungSHW-M250SIML74K.UE214.0.3exynos4
samsungSHW-M250SIMM76D.UH074.0.4exynos4
samsungSHW-M250SIMM76D.UG264.0.4exynos4
samsungSHW-M290KGINGERBREAD.TH252.3.4msm7k
samsungSHW-M290KGINGERBREAD.TF272.3.4msm7k
samsungSHW-M290KGINGERBREAD.TH052.3.4msm7k
samsungSHW-M290KGINGERBREAD.TL232.3.6msm7k
samsungSHW-M440SIMM76D.M440SKSALEE4.0.4exynos4
samsungSHW-M440SIMM76D.M440SKSALH34.0.4exynos4
samsungSHW-M440SJZO54K.M440SKSJLL44.1.2exynos4
samsungSHW-M480WIMM76D.M480WKAALH34.0.4exynos4
samsungSPH-D710IMM76I.FI274.0.4exynos4
samsungSPH-D710IMM76I.FH134.0.4exynos4
samsungSPH-D710IMM76I.FL244.0.4exynos4
samsungSPH-D710JZO54K.SPH-D710.GB274.1.2exynos4
samsungSPH-D710JZO54K.SPH-D710.FK234.1.2exynos4
samsungSPH-D710BSTIMM76I.FL244.0.4exynos4
samsungSPH-D710BSTIMM76I.FI224.0.4exynos4
samsungSPH-D710VMUBIMM76I.FL264.0.4exynos4
samsungSPH-D710VMUBJZO54K.SPH-D710.GB284.1.2exynos4
samsungSPH-L300IMM76D.L300VPALH14.0.4msm8960
samsungSPH-L710IMM76D.L710VPALI34.0.4msm8960
samsungSPH-M820-BSTGINGERBREAD.FF192.3.6msm7k
SamsungSPH-M900CUPCAKE.CL141.5s3c6410
SamsungSPH-M900ECLAIR.DJ072.1-update1s3c6410
samsungSPH-P100GINGERBREAD.EF172.3.4s5pc110
samsungYP-G1FROYO.XXKE12.2.2s5pc110
samsungYP-G1FROYO.JPKE12.2.2s5pc110
samsungYP-G70FROYO.ZSKE22.2.2s5pc110
samsungYP-G70GINGERBREAD.XEKP22.3.5s5pc110
samsungYP-G70GINGERBREAD.UEKI82.3.5s5pc110
SC6820A1 PZ186FM_KMOEB_karbonn_A1_FOREIGN_V2.0.3_usr_r114072.3.6sprdbp
SC6820A1 PZ286FM_KMOEB_karbonn_A1_FOREIGN_V2.0.7_usr_r113032.3.6sprdbp
secitoos i7ProMID Serials 2.2 FRF91 20110504.1535202.2s5pc110
SHARPSHARP-ADS1AT8A_MC50.002.2.2msm7k
SK telesysClearT720BJ104.0.3exDroid
SonyC150411.3.A.0.474.1.1msm7627a
SonyC150511.3.A.0.564.1.1msm7627a
SonyC150511.3.A.0.474.1.1msm7627a
SonyC160511.1.A.0.684.0.4msm7627a
SonyC160511.1.A.0.644.0.4msm7627a
SonyC160511.3.A.2.14.1.1msm7627a
SonyLT22i6.1.1.B.1.754.0.4montblanc
SonyLT22i6.1.1.B.1.544.0.4montblanc
SonyLT26i6.2.B.0.684.1.2msm8660
SonyLT29i7.0.A.3.2124.0.4msm8960
SonyMT27i6.1.1.B.1.104.0.4montblanc
SonyST21a211.0.A.1.84.0.4msm7627a
SonyST21i11.0.A.4.224.0.4msm7627a
SonyST21i211.0.A.1.84.0.4msm7627a
SonyST23a11.0.A.2.104.0.4msm7627a
SonyST23a11.0.A.5.54.0.4msm7627a
SonyST26i11.0.A.7.54.0.4msm7627a
SonyST26i11.2.A.0.214.1.2msm7627a
SonyST27i6.1.1.B.1.104.0.4montblanc
SonyST27i6.1.1.B.1.544.0.4montblanc
Sony EricssonE10a2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
Sony EricssonE10a2.0.A.0.5042.1-update1msm7k
Sony EricssonE10a2.0.2.A.0.242.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i1.1.A.0.121.6
Sony EricssonE10i1.2.A.1.1741.6
Sony EricssonE10i1.1.A.0.81.6
Sony EricssonE10i2.1.1.A.0.282.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i2.1.1.A.0.192.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i2.1.1.B.0.52.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i2.0.A.0.5042.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i2.1.1.C.0.02.1-update1msm7k
Sony EricssonE10i2.0.2.A.0.242.1-update1msm7k
Sony EricssonE15a2.0.1.A.0.472.1-update1msm7k
Sony EricssonE15a2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
Sony EricssonE15i1.3.A.0.621.6
Sony EricssonE15i1.3.A.0.501.6
Sony EricssonE15i2.1.1.C.0.02.1-update1msm7k
Sony EricssonE15i2.1.1.B.0.52.1-update1msm7k
Sony EricssonE15i2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
Sony EricssonE15i2.0.2.A.0.242.1-update1msm7k
Sony EricssonE15i2.1.1.A.0.162.1-update1msm7k
Sony EricssonE15i2.0.1.A.0.472.1-update1msm7k
Sony EricssonE16i2.1.1.A.0.462.1-update1msm7k
Sony EricssonE16i2.1.1.A.0.532.1-update1msm7k
Sony EricssonIS12S6.1.D.1.914.0.4msm8660
Sony EricssonLT153.0.A.2.181_R3D2.3.2msm7x30
Sony EricssonLT15a4.0.A.2.3682.3.3msm7x30
Sony EricssonLT15i3.0.A.2.1812.3.2msm7x30
Sony EricssonLT15i3.0.A.2.1842.3.2msm7x30
Sony EricssonLT15i3.0.1.A.0.1452.3.3msm7x30
Sony EricssonLT15i3.0.1.A.0.1512.3.3msm7x30
Sony EricssonLT15i4.0.A.2.3682.3.3msm7x30
Sony EricssonLT15i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonLT15i4.0.2.A.0.622.3.4msm7x30
Sony EricssonLT15i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonLT15iXperia Ultimate HD 2.0.34.0.4msm7x30
Sony EricssonLT15i4.1.B.0.4314.0.4msm7x30
Sony EricssonLT18a4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonLT18i4.0.2.A.0.622.3.4msm7x30
Sony EricssonLT18i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonLT18i4.0.2.C.0.52.3.4msm7x30
Sony EricssonLT18i4.1.A.0.5624.0.3msm7x30
Sony EricssonLT18i4.1.B.0.4314.0.4msm7x30
Sony EricssonLT18i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonLT18iXperia Ice Bean 4.24.2msm7x30
Sony EricssonLT26i6.1.A.0.4524.0.4msm8660
Sony EricssonLT26ii6.1.A.2.554.0.4msm8660
Sony EricssonLT26w6.1.A.1.584.0.4msm8660
Sony EricssonLT28h6.1.E.3.74.0.4msm8660
Sony EricssonMK16a4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonMK16i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonMK16i4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonMK16i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonMT11a4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonMT11i4.0.2.A.0.622.3.4msm7x30
Sony EricssonMT11i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonMT11i4.1.A.0.5624.0.3msm7x30
Sony EricssonMT11i4.1.B.0.4314.0.4msm7x30
Sony EricssonMT11i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonMT15a4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonMT15a4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonMT15i3.0.A.2.1842.3.2msm7x30
Sony EricssonMT15i3.0.1.A.0.1452.3.3msm7x30
Sony EricssonMT15i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonMT15i4.0.1.A.0.2832.3.4msm7x30
Sony EricssonMT15i4.1.B.0.4314.0.4msm7x30
Sony EricssonMT25i4.1.B.0.6264.0.4msm7x30
Sony EricssonMT25i4.1.B.0.6314.0.4msm7x30
Sony EricssonMT25i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonMT27i6.0.B.3.1842.3.7montblanc
Sony EricssonR800a3.0.1.A.0.1452.3.3msm7x30
Sony EricssonR800a4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonR800at3.0.1.B.0.2702.3.3msm7x30
Sony EricssonR800i3.0.A.2.1842.3.2msm7x30
Sony EricssonR800i3.0.1.A.0.1452.3.3msm7x30
Sony EricssonR800i4.0.A.2.3682.3.3msm7x30
Sony EricssonR800i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonR800i4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonR800x3.0.1.E.0.882.3.3msm7x30
Sony EricssonSK17a4.0.A.2.3352.3.3msm7x30
Sony EricssonSK17a4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonSK17i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonSK17i4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonSK17i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonSK17iXperia Ultimate HD 2.0.24.0.4msm7x30
Sony EricssonSO-01B2.0.2.B.0.342.1-update1qsd8k
Sony EricssonSO-01B2.0.1.B.0.192.1-update1qsd8k
Sony EricssonSO-01C3.0.1.F.0.1312.3.3msm7x30
Sony EricssonSO-01C4.0.1.C.1.92.3.4msm7x30
Sony EricssonST15i4.0.A.2.3642.3.3msm7x30
Sony EricssonST15i4.0.A.2.3772.3.3msm7x30
Sony EricssonST15i4.0.A.2.3682.3.3msm7x30
Sony EricssonST15i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonST15i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonST17i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonST18a4.1.A.0.5624.0.3msm7x30
Sony EricssonST18i4.0.A.2.3682.3.3msm7x30
Sony EricssonST18i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonST18i4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonST18i4.0.2.A.0.622.3.4msm7x30
Sony EricssonST18i4.1.A.0.5624.0.3msm7x30
Sony EricssonST18i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonST18i4.1.B.1.134.0.4msm7x30
Sony EricssonST18i4.1.B.0.4314.0.4msm7x30
Sony EricssonST25i6.0.B.3.1882.3.7montblanc
Sony EricssonU20a2.0.A.0.5042.1-update1msm7k
Sony EricssonU20a2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
Sony EricssonU20i1.1.A.0.81.6
Sony EricssonU20i1.2.A.1.1741.6
Sony EricssonU20i2.1.1.A.0.62.1-update1msm7k
Sony EricssonU20i2.0.A.0.5042.1-update1msm7k
Sony EricssonU20i2.1.1.A.0.192.1-update1msm7k
Sony EricssonU20i2.1.1.A.0.282.1-update1msm7k
Sony EricssonU20i2.1.1.C.0.02.1-update1msm7k
Sony EricssonU20i2.0.2.A.0.242.1-update1msm7k
Sony EricssonWT19a4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonWT19i4.0.2.A.0.422.3.4msm7x30
Sony EricssonWT19i4.0.1.A.0.2832.3.4msm7x30
Sony EricssonWT19i4.0.2.A.0.622.3.4msm7x30
Sony EricssonWT19i4.0.2.A.0.582.3.4msm7x30
Sony EricssonWT19i4.1.B.0.5874.0.4msm7x30
Sony EricssonX10aR2CA0161.6
Sony EricssonX10aR1FA0161.6
Sony EricssonX10a2.0.2.A.0.242.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10a2.1.A.0.4922.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10a2.1.1.A.0.162.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10a3.0.1.G.0.752.3.3qsd8k
Sony EricssonX10i2.1.A.0.4352.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i2.0.A.0.5042.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i2.1.B.0.12.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i2.1.1.A.0.282.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i2.0.A.0.4972.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i2.1.1.A.0.62.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i2.0.2.A.0.242.1-update1qsd8k
Sony EricssonX10i3.0.1.G.0.752.3.3qsd8k
Sony EricssonX8V142.3.7msm7k
SPICESpice Mi280Spice_Mi-280_IND_Ver1.2_1112091125032.3.4
sprd9220IMocorDroid2.3.5.W12.20_P22_20121011.1818432.3.5sprdbp
sprdCherry_W300Cherry_W300_A933_M00_S04_1210102.3.5sprdbp
sprdGT-I9300MocorDroid2.2.2.W12.09.114.0.3sprdbp
sprdHUAWEI T8500HUAWEI T8500 V100R001ENGC01B1042.2.2sprdbp
sprdMicromax A27MocorDroid2.3.5.W12.172.3.5sprdbp
sprdMicromax A35MocorDroid2.3.5.A288t_S161_1205162.3.5sprdbp
sprdSPHS on HsdroidMocorDroid2.2.2.W12.09.112.3.9sprdbp
sprdSPHS on HsdroidMocorDroid2.3.5.W12.20_P20.014.0.4sprdbp
SUNCONMID7048IML74K4.0.3tcc892x
SymphonyW100SV1.04.0.3
symphonyW60ALPS.ICS.MP.V2.124.0.4
SZYHdkbGWK742.3.7
SZYHH900GWK742.3.7
TABULETBEAT2SICS.BEAT2S.201205244.0.3
TCTALCATEL ONE TOUCH 4030EJelly Bean4.1.1
TCTALCATEL one touch 890DALPS.10Y.W10.48.MP.JRD.SP.V42.2.2
TCTALCATEL ONE TOUCH 903AALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL ONE TOUCH 903DALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL ONE TOUCH 918ALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL ONE TOUCH 918DALPS.GB.JRD2.SP.V1.222.3.5
TCTALCATEL ONE TOUCH 985NALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL ONE TOUCH 991ALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL ONE TOUCH 991DALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL ONE TOUCH 997DIce Cream Sandwich4.0.4
TCTALCATEL_one_touch_908FFRG83G2.2.2msm7k
TCTALCATEL_one_touch_978GRJ90.292.0A2.3.7bcm21553
TCTALCATEL_ONE_TOUCH_991_OrangeALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTALCATEL_one_touch_995IceCreamSandwich4.0.4msm7630_surf
TCTmoche smart a8ALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTmove 2ALPS.GB.JRD2.SP.V22.3.6
TCTMTC-962GINGERBREAD2.3.7bcm21553
TCTONE TOUCH 983GINGERBREAD2.3.7bcm21553
TCTone touch T10V2.3.8.IML74K4.0.3rockchip
TCTSmartphone Android by SFR STARADDICT IIGINGERBREAD2.3.6msm7k
TCTTelenor_OneTouchqltsar Telenor One Touch Minimal Edition v1.02.3.4msm7k
TCTTelenor_One_Touch_SIceCreamSandwich4.0.4msm7630_surf
TCTVodafone Smart IIGINGERBREAD2.3.7bcm21553
TECNOTECNO_N7_PIMPED_N7-ZA1000BA_66BAA_V8_0_A4.0.4
TECNOTECNO_N7N7-ZA1000BA_66BAA_V8_0_A4.0.4
TECNOTECNO_N7N7-ZA1000BA_66BAA_V8_0_74.0.4
telechipsMID7014MID7014 201202252.3.3tcc92xx
telechipsMID7014MID7014 201112052.3.3tcc92xx
telechipsMID7015MID7015 201111242.3.3tcc92xx
telechipsMID7016MID7016 201106212.3.3tcc92xx
telechipsMID7120SLIDEPAD-Mon Sep 5 14:13:04 CST 20112.3.3tcc92xx
telechipsMID7120MID7020-Fri Oct 21 15:03:27 CST 20112.3.3tcc92xx
telechipsMID7120AMID7120-Wed Dec 7 17:57:46 CST 20112.3.3tcc92xx
telechipsMID7C97C3-T0-S3-H01-1359-V12.3.3tcc92xx
TeletalkXFactorXFactor2.3.6
ThLThL W6ThL.W6.121128T1.JB.QHD.EN.COM.4P32_S501_MT65774.1
ThLThL W7ThL.W7.121220.ICS.V13.HD.EN.COM.8P32_MT65774.0.4
ThL-V12ThL V12ThL.V12.120824.ICS.V1.FWVGAC.CN.COM.4P4_MT65754.0.3
TinnoSymphony W10ALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
TOSHIBATOSHIBA_FOLIO_AND_ATOSHIBA_FOLIO_AND_A.5.01312.2tegra
TSCZ3Z6Z7Z3Z6Z7 20121121-1434134.0.4MT15M_X200C_V3
TWZTWZALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.7
TWZTWZ AA8TWZ-AA8-TH-QB1D-K509-6575MV1.0.44.0.4
TWZTWZ AA8TWZ-AA8-TH-QB1D-K509-6575MV1.0.14.0.4
unknown2330nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20130305 test-keys4.2.2exDroid
unknown2330nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121217 test-keys4.2.2exDroid
unknown4SALPS.GB.FDD2.MP.V2.184.0.9
unknown4SPA0910C4SPA0910C 201209184.0.4exDroid
unknown754TPC754TPC_2013031314224.0.4exDroid
unknown86V86V2-P1-H1-M01-2122.201205194.0.3exDroid
unknown86VM86VM1-D1-H1-H01-DR40.201301174.0.4exDroid
unknown91001E91001E 20120507-2159112.3.5MT13_X100_V3
unknown97FC97F1-D1-H2-H01-N412.201201054.0.1exDroid
unknown97KC97K1-D1-H2-H01-BX40.201206264.0.4exDroid
unknownA-PAD 114 20130314-ly-F8GT.1.1.10.03084.0.4exDroid
unknownA006ALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
unknownA100nuclear_pfdq88-eng 4.0.3 IML74K 201207214.0.3exDroid
unknownA100nuclear_pfdq88-eng 4.0.4 IMM76D 20120824 test-keys4.0.4exDroid
unknownA111TBW592314_8532_V0002074.0.4msm7627a
unknownA111TBW592314_8532_V0002054.0.4msm7627a
unknownA13-MIDnuclear_pfdq88-eng 4.0.3 IML74K 20120714 test-keys4.0.3exDroid
unknownA13-MIDnuclear_pfdq88-eng 4.0.4 IMM76D 20120829 test-keys4.0.4exDroid
unknownA13-MIDnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20130305 test-keys4.0.4exDroid
unknownA13MIDnuclear_rzx-eng 4.0.4 IMM76D 20120801 test-keys4.0.4exDroid
unknownA15TBW592240_8574_V0002114.0.4msm7627a
unknownA21TBW592517_8550_V0002304.0.4msm7627a
unknownA21TBW592517_8550_V0002234.0.4msm7627a
unknownA601ALPS.10Y.W10.48.MP.V5.03.2.012.2.2
unknownA606ALPS.10Y.W10.48.MP.V5.03.2.032.2.2
unknownA7CROSS_A7_092.3.6
unknownA708A708-P1-H1-H01-BJ40.201211144.0.4exDroid
unknownA76nuclear_anpei7am-user-r4.0.4.4.0.25544.0.4exDroid
unknownA76nuclear_anpei7am-user-r4.0.4.4.0.24904.0.4exDroid
unknownA76nuclear_anpei7TAam-user-r4.0.4.4.0.25804.0.4exDroid
unknownA76nuclear_anpei7am-user-r4.0.4.4.0.22314.0.4exDroid
unknownA78nuclear_anpei7008Tam-user-r4.0.4.4.0.25934.0.4exDroid
unknownA85nuclear_anpei8am-user-r4.0.4.4.0.21704.0.4exDroid
unknownA85nuclear_anpei8ctam-user-r4.0.4.4.0.25694.0.4exDroid
unknownA8TCROSS_A8T_14A2.3.6
unknownA9 TBW592226_8572_V0002174.0.4msm7627a
unknownA96nuclear_anpei9am-user-r4.0.4.4.0.25824.0.4exDroid
unknownA96nuclear_anpei9am-user-r4.0.4.4.0.25854.0.4exDroid
unknownA96nuclear_anpei9am-user-r4.0.4.4.0.22394.0.4exDroid
unknownAC-77AC-77Mon Oct 22 11:17:25 CST 20124.0.3vc882
unknownAD501V0.18.MASTER-a-a.eng.AD501.20120530.1128112.2.1
unknownAdvanced II201207054.0.4exDroid
unknownaigopadaigopad 4.0.4 IMM76D 201208304.0.4exDroid
unknownaigoPad M60IMM76D.user.bestidear.201301104.0.4exDroid
unknownAigoPad M60IMM76D.user.bestidear.201212194.0.4exDroid
unknownALFAR706crane_m1003h6-eng 4.0.4 IMM76D 20121109 test-keys4.0.4exDroid
unknownALLVIEW_P1ALLVIEW_P1 20110919-1654492.2.1
unknownAM739a760_dblgt2005_3g_ep_V1.1.7_20130108_r7918_c338c124.0.4exDroid
unknownamazon_wAD_220_amazon_w_02001_11050618202.3.3msm7k
unknownAN7BG3V1.0.14.IML74K.eng.root.20120428.1931074.0.3rockchip
unknownAN8CG3V1.0.13.IML74K.eng.root.20120426.1108304.0.3rockchip
unknownAndroidALPS.10Y.W10.48.MP.V2.03.P92.2.1
unknownandroidALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.7
unknownAndroidIMM76D.user.bestidear.201212074.0.4exDroid
unknownAndroidIMM76D.user.bestidear.201212194.0.4exDroid
unknownAndroid 2.3.6ALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
unknownAndrotab 7nuclear_evb-eng 4.1.1 JRO03C 20121213 test-keys4.1.1exDroid
unknownarima_7701GRK39F2.3.6msm7k
unknownATOMPAD LITEnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201207244.0.4exDroid
unknownAX515AX515_M00_BM_S05_1205162.3.6
unknownB63MB63M 20111205-1936142.3.5MT73_W690_V3
unknownBC7007nuclear_bc7007-eng 4.0.3 IML74K 20120516 test-keys4.0.3exDroid
unknownBLU DASHTL-BR-BLU-LIME-DASH-Q25S-L-E300-V1.0.0B072.3.5
unknownBLU DASHTL-ESEN-CT-Q25D-E300V1.0.0B032.3.5
unknownBLU DASHTL-BR-BLU-APUA-DASH-Q25S-L-E300-V1.0.0B022.3.5
unknownBroncho N8021.04.0.3exDroid
unknownCELKON CT2CELKON CT2 201208284.0.3exDroid
unknownCROSS-A1CROSS_G938_G_172.2.1
unknownCT701G PLUSCOMIO CT701G PLUS_201301284.0.4exDroid
unknownD2-712nuclear_d712-eng 4.1.1 JRO03C 20130123 test-keys4.1.1exDroid
unknownD2-912A13-98V1-M901_1301067.201301264.1.1exDroid
unknownD26Ubutu-D26-201212244.0.4exDroid
unknownDesire Scxbobo4.0.4msm7x30
unknownDEVANTE SMART CALLINGSat Nov 15 10:57:08 CST 20124.0.4vc882
unknownDFP7005DFP7005_0.4.3-r167_201203094.0.3exDroid
unknownDimo 70020120709-LY-F1.0.6.84.0.3exDroid
unknownDimo700S20121121-LY-F8CS.1.0.54.0.4exDroid
unknownE-Boda Essential A200mid-eng 4.0.4 IMM76D 20120910 test-keys4.0.4exDroid
unknowne1102_v73_jbl1ALPS.GB.FDD2.MP.V2.142.3.4
unknowne1103_v73_jhgg1ctpj508ALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
unknowne1108_v73_jbaol1g18ALPS.GB.FDD2.MP.V4.54.0.9
unknowne1108_v73_jbl1ALPS.GB.FDD2.MP.V4.52.3.6
unknowne1109l_lh15216tp_6622ALPS.GB.FDD2.MP.V4.82.3.6
unknowne1109l_zl8ctp80daxian_6622ALPS.GB.FDD2.MP.V4.82.3.6
unknownE860KAAE860_1.24.4172.3.4
unknownekotab litenuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201211084.0.4exDroid
unknownEXP8crane_m1003h6-eng 4.0.4 IMM76D 20120925 test-keys4.0.4exDroid
unknownExplay Informer 804Informer-804-20120711-V1.004.0.4exDroid
unknownF120130319-LY-F1.2.0.64.1.1exDroid
unknownF120120110-LY-F1.2.0.34.1.1exDroid
unknownF2S20121129-LY-F2S.1.1.1-f7214.0.4exDroid
unknownF320121114-LY-F3.1.0.64.0.4exDroid
unknownf7F7-dailybuild-f6fdf0-eng.eng.F7.20120823.1739004.0.4exDroid
unknownF72120120821-F7214.0.4exDroid
unknownF8A20121114-LY-F8A.1.0.54.0.4exDroid
unknownF8A20121108-LY-F8A.1.0.54.0.4exDroid
unknownF8C20121119-LY-F8C.1.0.54.0.4exDroid
unknownF8CS20121119-LY-F8CS.1.0.54.0.4exDroid
unknownFreeTAB 9701 HD X1FreeTab 9701 HD X1-3FTD1-201212224.0.4exDroid
unknownfroyo_f680p73mulfroyo_f680p73mul_user 20110729-1152132.2.1
unknownFull Android on S5PV210GINGERBREAD.eng.version=bena-20110524_1111222.3.1s5pc110
unknownFull Android on SMDKV210GINGERBREAD.VP081_VP101_rel201110312.3.1s5pc110
unknownFull AOSP on Rk29sdkIML74K4.0.3rockchip
unknownG1G1 20120523-2142402.3.4MT73_W821
unknownG30G30 20120919-1608144.0.8
unknownG76nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121105 test-keys4.0.4exDroid
unknownG900G900 201207234.0.4exDroid
unknownGalaxy STBW592314_8532_V0002074.0.4msm7627a
unknownGGC86F3-B1-H1-M01-2304.201207014.0.3exDroid
unknownGLX G1G1 datacode 20120508-1735452.3.6MT73_W698_V3
unknownGo Live DualCoreTBW592521_8550_V0002394.0.4msm7627a
unknownGO Live S1TBW591354_837C_V01872.3.6msm7k
unknownGOTABGOTAB-GBT6-201301164.0.4exDroid
unknownGOTABGOTAB-GBT6-201211274.0.4exDroid
unknownGP708-GSMnuclear_pub-eng 4.0.4 IMM76D 20121130 test-keys4.0.4exDroid
unknownGT-7000ALPS.GB.FDD2.MP.V2.184.0.3
unknownGT-I9100ALPS.GB.FDD2.MP.V3.142.3.6
unknownGT-I9250_EUR_XXfull_maguro-eng 4.0.1 ICL23D 285 test-keys4.0.1omap4
unknownGV-21IML74K4.1.0ns115
unknownH701ALPS.GB.FDD2.MP.V2.182.3.4
unknownHKV MID 2SV1.02.3.6
unknownHS-10DTB210F2-P1-H2-H01-2388.201208064.0.4exDroid
unknownHTC EVO Design 3GG14 20111201-1121342.3.4MT13_W690
unknownHTC Sensation Z710eW880B 20120106-1506032.3.4MT73_W830
unknownhuaqin73_gbALPS.GB.FDD2.MP.V2.142.3.4
unknownHYBRID 6 ICS 4.0 Android (LTD)nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120917 test-keys4.0.4exDroid
unknowni-mobile i-NOTE WIFI 2IMM76D4.0.4exDroid
unknowni-mobile i695CATCH-S01A_IMOBILE_L15TH_208_1112022.3.4
unknowni8200Blackbird.i8200.201301234.0.4exDroid
unknownI9100GT_I9100_014.0.9
unknownI9220I9220_5.212.3.4
unknownI9350I9350 20120718-1548502.3.5MT73_W815_V3
unknowniball andi 3eALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
unknowniBall Andi3eALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
unknownIMO Z6IMO.Z6.V5.0(20120906/JHZTA0906)4.0.3exDroid
unknowniPhone5ALPS.GB.FDD2.MP.V2.144.0.4
unknownIRULU-AL101crane_al101-eng 4.0.4 IMM76D 20121113 test-keys4.0.4exDroid
unknownIVIO-DG20IVIO-DG20 20110526-1449302.2.1
unknownIVIO_DE38IVIO_DE38_MUL 20111203-1547572.2.1
unknownIZOOM-I8002MT73_i8002_izoom_user 20120106-1043132.3.5MT73_W690_V3
unknownIZOOM-I8002MT73_i8002_izoom_user 20120320-1006462.3.5MT73_W690_V3
unknownJ-Q88BJSA_pfd8188_J-Q88B_20121129_V1.54.0.4exDroid
unknownJ-Q88BJSA_pfd0329_J-Q88B_20121206_V4.14.1.1exDroid
unknownJ-Q88DJSA_pfd8188.gc0329_J-Q88D_20121128_V1.54.0.4exDroid
unknownJ-Q8DJSA_twd_J-Q8D_20121109_V24.0.4exDroid
unknownJSA_MIDnuclear_708h9-eng 4.0.4 IMM76D 20120901 test-keys4.0.4exDroid
unknownJXD S7600S7600-01-20120423CN4.0.3exDroid
unknownK-Touch W719TBW592230_8574_V03364.0.4msm7627a
unknownK-Touch W760TBW592215_8572_V02404.0.4msm7627a
unknownK-TOUCH W780TBW592247_8576_V0002064.0.4msm7627a
unknownK-TOUCH W806TBW592616_8544_V0002074.0.4msm7627a
unknownK-TOUCH W806TBW592616_8544_V0002094.0.4msm7627a
unknownKarbonn A21TBW592517_8550_V0002134.0.4msm7627a
unknownKarbonn A21TBW592517_8550_V0002164.0.4msm7627a
unknownKL97A10kylin_ys008a-3g 4.1.2 arm 20121231 test-keys4.1.2exDroid
unknownKT988W1KT988W1 20120405-1415462.3.5MT73_W831_V3
unknownKT998WKT998W 20120530-1114542.3.5MT73_W852_V3
unknownKTab7nuclear_evb-eng 4.1.1 JRO03C 20121213 test-keys4.1.1exDroid
unknownL102L102-M24.Cherry.l3.BT.FM.WF.42.V0062.2.1
unknownL26Ubuntu-L26-B-201211104.0.4exDroid
unknownL29L29-Ubuntu-201301194.0.4exDroid
unknownL36Ubuntu-HD-L36-B-201211084.0.4exDroid
unknownLemon P11.0.6008.02542.2.2msm7k
unknownLenovo A60A60_S169_1110242.3.3
unknownM005ALPS.GB.FDD2.MP.V3.142.3.6
unknownM100nuclear_hn-eng 4.0.4 IMM76D 20130301 dev-keys4.0.4exDroid
unknownM1060Wcrane_bc1077-eng 4.0.3 IML74K 20120425 test-keys4.0.3exDroid
unknownM702VM86VM1-D1-H1-H01-DR40.201212264.0.4exDroid
unknownM702VMC86VMC1-D1-H1-H01-DR40.201303074.0.4exDroid
unknownM703S07F1-M1-H2-M01-2827.201210274.0.4exDroid
unknownM71G20120615A0884.0.3exDroid
unknownm720vw_vortexIML74K4.0.3vc882
unknownM746D1A807_V4.0.4_mc32x0_201211214.0.4exDroid
unknownM758C1A13_86V_M758C1.201301164.1.1exDroid
unknownM9713B.V2.00.TZX.R01.eng.01304.0.4exDroid
unknownM9220120626F9004.0.4exDroid
unknownmagcomm73_gbALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
unknownMANHATTANIMM76D4.0.4rk29xx
unknownMAPANMaPan_Android_4.0.4_2012084.0.4exDroid
unknownMAPAN MX713MaPan_MX713_Android_4.0.4os_Firmware_HG201210284.0.4exDroid
unknownMAPAN MX713 DCMaPan_MX713_DC_Firmware_P201303304.0.4exDroid
unknownMD803pub-eng 4.0.4 MID803-201208154.0.4exDroid
unknownmi-book Mi5mi-book Mi5 201210224.0.4exDroid
unknownMi406TBW592248_8577_V0000064.0.4msm7627a
unknownMi501TBW592312_8531_V0003124.0.4msm7627a
unknownMi501TBW592312_8531_V0003234.0.4msm7627a
unknownMi501TBW592312_8531_V0003224.0.4msm7627a
unknownMicromax P250(Funbook)P250-P1-H1-H01-V0.1.201208144.0.4exDroid
unknownMicromax P275P275_HW.V0.1_V3.0_201209214.0.4exDroid
unknownMicromax P275P275_HW.V0.1_V2.8_201209104.0.4exDroid
unknownMicromax P350MMX_P350_HW.V0.1_V1.0.15_11014.0.3exDroid
unknownMicromax P350MMX_P350_HW.V0.1_V1.0.11_09044.0.3exDroid
unknownMIDV0.18.MASTER.eng.MID.20110927.1648432.2.1
unknownMIDALPS.GB.TABLET3.MP.V3.32.3.4
unknownMIDA721_20120717_0.6.94.0.3exDroid
unknownMIDcrane_anpei-eng 4.0.4 IMM76D 20120607 test-keys4.0.4exDroid
unknownMIDnuclear_a13mid-eng 4.0.4 IMM76D 20120802 test-keys4.0.4exDroid
unknownMIDa802_AKAI_V03_201210234.0.4exDroid
unknownMIDnuclear_a13mid-eng 4.0.4 IMM76D 20120907 test-keys4.0.4exDroid
unknownMIDcrane_jcb-user-r4.0.4.201209294.0.4exDroid
unknownMIDcrane_axmid-eng 4.0.4 IMM76D 20121218 test-keys4.0.4exDroid
unknownMIDnuclear_itouch-eng 4.0.4 IMM76D 20121219 test-keys4.0.4exDroid
unknownMID-A10crane_evb-eng 4.0.3 IML74K 20120419 dev-keys4.0.3exDroid
unknownMID-A10crane_hn-eng 4.0.4 IMM76D 20121013 dev-keys4.0.4exDroid
unknownMID-A13nuclear_hn-eng 4.0.4 IMM76D 20130307 dev-keys4.0.4exDroid
unknownMID-GSMa088-201210104.0.4exDroid
unknownMID104520120921.1954004.0.4exDroid
unknownMID7024MID Serials 2.3 GINGERBREAD 20111108.1130412.3s5pc110
unknownMID703220121210.0900244.0.4exDroid
unknownMID703220130321.0243574.0.4exDroid
unknownMID703220120912.0002164.0.4exDroid
unknownMID7033IML74K 20120523.1819034.0.3vc882
unknownMID704220120329.2020454.0.3exDroid
unknownMID704220120701.0923434.0.3exDroid
unknownMID704220120608.1601464.0.3exDroid
unknownMID704220120409.1812174.0.3exDroid
unknownMID7102SCnuclear_evb-eng 4.0.6 IMM76D 20121008 test-keys4.0.6exDroid
unknownMID711MID601_201303124.0.4exDroid
unknownMID74C97F2-D1-H1-M01-1561.201203154.0.3exDroid
unknownMID8024MID Serials 2.3 GINGERBREAD 20111102.1130412.3s5pc110
unknownMID804220120831.1224044.0.3exDroid
unknownMID804220120701.0924374.0.3exDroid
unknownMID974220120614.2026304.0.3exDroid
unknownMID974220120327.1729214.0.3exDroid
unknownMID974220120314.2059594.0.3exDroid
unknownMID_SerialsMID Serials 4.0.3 IML74K 20120605.1045324.0.3smdkv210
unknownMID_SerialsMID Serials 4.0.3 IML74K 20120629.1451394.0.3smdkv210
unknownMITO A200ALPS.GB2.MP.V2.62.3.6
unknownMOMO9 plus III86V2-P1-H1-M01-21PL.201209064.0.4exDroid
unknownMOMO9-3S86VS1-P1-H1-M01-30PL.201212134.0.4exDroid
unknownMOMO9-3S86VS_M758C1-PL.201301234.0.4exDroid
unknownMOMO9PA13_86VE_M707EC_1303094.201303264.0.4exDroid
unknownMP970crane_STD97001-eng 4.0.4 MP970 20120914 test-keys4.0.4exDroid
unknownmsm7627aGRK39F2.3.6msm7k
unknownmsm7627aIML74K4.0.3msm7627a
unknownmsm7627aIMM76I4.0.4msm7627a
unknownmsm7627aJRO03L4.1.1msm7627a
unknownmTAB786V2-AB1-H1-H01-2849.201211094.0.4exDroid
unknownMy703-AUbuntu--My703-A-201209254.0.4exDroid
unknownMyPad 2IMM76D4.0.4exDroid
unknownN751IML74K4.0.3ns115
unknownN77nuclear_anpei7sy-user-r4.0.4.4.0.25584.0.4exDroid
unknownN83nuclear_anpei8sy-user-r4.0.4.4.0.21324.0.4exDroid
unknownN90crane_anpei97sy-user-r4.0.4.4.0.21514.0.4exDroid
unknownn903eALPS.GB.FDD2.MP.V4.132.3.6
unknownNEOI 588-734NEOI 588-734 20120105-1734222.3.5MT73_W699_V3
unknownNovo7 Aurora20120428.093604.V034.0.3exDroid
unknownNovo7 Aurora20120614.1831444.0.3exDroid
unknownnovo7Legend201210304.0.4exDroid
unknownnovo7Legend201211024.1.1exDroid
unknownNXM726HNV2.0.10.GINGERBREAD.eng.root.20110923.2305082.3.1rk29
unknownNXM726HNV2.0.27.GINGERBREAD.eng.root.20111206.1526022.3.1rk29
unknownO TABLETcrane_jcb97_Thai-user-r4.0.4.201208174.0.4exDroid
unknownOCOCCI_MIDnuclear_q8_a13-eng 4.0.4 IMM76D 20120629 test-keys4.0.4exDroid
unknownOdys-LooxGINGERBREAD.eng.root.20110923.1748382.3.1rk29
unknownP300(Funbook)97F1-D1-H2-H01-MMX.201203304.0.3exDroid
unknownParrotALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
unknownPeak7-Bladenuclear_top-eng 4.0.3 IML74K 20120526 test-keys4.0.3exDroid
unknownPenta IS703CPenta IS703C 201207074.0.3vc882
unknownPenta IS703CPenta IS703C 201209104.0.3vc882
unknownPenta WS702CPenta WS702C 201209074.0.3exDroid
unknownPhone 4SV2.12.3.6
unknownPhone 5sV2.12.3.6
unknownPicassoDG50A 20120516-1730022.3.5MT73_W698_V3
unknownPIRANHA BUSINESS TAB 7"a702_PIRANHA BUSINESS TAB 7_V1.0_201212144.1.1exDroid
unknownPMP5080BV2.0.3 4.0.3 IML74K4.0.3rockchip
unknownPMP5197DULTRAPMP5197DULTRA-eng 4.0.3 IML74K 20120928 test-keys4.0.3exDroid
unknownPMP7074B3GM.EI2031302.V2.12.3.3imx5x
unknownQ29nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201210054.0.4exDroid
unknownQ29nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120924 test-keys4.0.4exDroid
unknownQ29Anuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121011 test-keys4.0.4exDroid
unknownQ39nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201208254.0.4exDroid
unknownQ75nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121026 test-keys4.0.4exDroid
unknownQ75Snuclear_csitwo-eng 4.0.4 IMM76D 20121219 test-keys4.0.4exDroid
unknownQ75Snuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121105 test-keys4.0.4exDroid
unknownQ8nuclear_evb-eng 6.0.1 IMM76D 20121017 test-keys6.0.1exDroid
unknownQ88B-11S(AAAAAC)Q88B-11S_713B7_2127_AD06_2X0308_20121212C4.0.4exDroid
unknownR80311091_12_3.06_1204282.3.6
unknownRMD-721mid-eng 4.1.1 JRO03C 20121102 test-keys4.1.1exDroid
unknownS10S10 98VAB 20NM 201211164.0.4exDroid
unknownS100TBW592241_8572_V0000224.0.4msm7627a
unknownS100TBW592241_8572_V0000374.0.4msm7627a
unknownS100TBW592241_8572_V0000364.0.4msm7627a
unknownS6600S6600-03-20120808CN4.0.4exDroid
unknownS8.2GS8.PW.86VM.TPIC.DS0308.201301244.0.4exDroid
unknowns818_hztALPS.GB.FDD2.MP.V4.232.3.6
unknownSC-91JBM9001_SC-91JB_V1.0_201212244.1.1exDroid
unknownsdksdk-eng 2.3.3 GRI34 101070 test-keys2.3.3
unknownSGT SMA2 SGT SMA2 20120107-1429452.3.5MT13_W698_V3
unknownSlidePad704CEA13_86VS_M758C1.201301104.1.1exDroid
unknownSnexian Mi430Snexian-Mi430-H01-ver.007.201208024.0.4msm7627a
unknownSoftwinerEvbcrane_evb-eng 4.0.3 IML74K 20120401 test-keys4.0.3exDroid
unknownSoftwinerEvbIML74K4.0.3exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121030 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121107 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20130116 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201210054.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121109 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvb713B1.V1.20.TZX.R01.eng.10254.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvb713B1.V1.20.TZX.R01.eng.11224.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbapollo_tvdevb-eng 4.0.4 IMM76D 20120710 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201211084.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121103 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120910 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20130111 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120924 test-keys4.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvb713B1.V1.20.TZX.RC01.eng.09104.0.4exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.1.1 JRO03C 20121206 test-keys4.1.1exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.1.1 JRO03C 20121213 test-keys4.1.1exDroid
unknownSoftwinerEvbnuclear_evb-eng 4.1.1 JRO03C 20130226 test-keys4.1.1exDroid
unknownSoftwinerf761f761_dblgc0308_ep_V1.0.1_20121211_r83-65367194.0.4exDroid
unknownSP01SP01 20110919-1653432.2.1
unknownSparkSpark XM721 201212064.0.4exDroid
unknownSPICE Mi-285ALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.6
unknownStarTab 715StarTab 715_HW.V2.1_V1.6G_201211144.0.4exDroid
unknownStarTab 715StarTab 715_HW.V2.1_V2.0G_201212054.0.4exDroid
unknownT-907DDS 4.0.4 IMM76D 201207264.0.4exDroid
unknownT02Acrane_evb-eng 4.0.3 IML74K 20120402 test-keys4.0.3exDroid
unknownT730GT730GB25Cb-TPa2-V1.5.1.0-20130130release4.0.4exDroid
unknownT730GT730GB30Cb-TPa2-V1.5.0.6-20130102release4.0.4exDroid
unknownT98nuclear_pub-eng 4.0.4 IMM76D 20130301 test-keys4.0.4exDroid
unknownT98nuclear_a703-eng 4.0.4 IMM76D 20130125 test-keys4.0.4exDroid
unknownTA11crane_evb_v13-eng 4.0.3 IML74K 201206144.0.3exDroid
unknownTAB-W82crane_evb-eng 4.0.3 IML74K 20120425 test-keys4.0.3exDroid
unknownTabplus 7ShowTone-Fri Dec 7 14:12:29 CST 20124.0.3vc882
unknownTabTop 7.16 - MGPT 0820120929.1652404.0.4exDroid
unknownTB100020120809-A1064.0.3exDroid
unknownTPC0751nuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120716 test-keys4.0.4exDroid
unknownTRIO-97Ccrane_cube-eng 4.0.4 IMM76D 201212214.0.4exDroid
unknownTRIO7Cnuclear_708h9-eng 4.0.4 IMM76D 201301314.0.4exDroid
unknownTSM-T8iT8i 20120926-1943172.3.6MT13_X101_R4
unknownTT-7000HV0.18.ECLAIR.eng.liuxianhui.20101230.2000122.1-update1rk2808sk
unknownTW-900TW-900tg_evb-eng 4.0.4 IMM76D 201211014.0.4exDroid
unknowntw768tw768A_dblgc0308_V1.0.1_20121129_r83-65367194.0.4exDroid
unknownTWD_MIDnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120917 test-keys4.0.4exDroid
unknownTWZ HD8TBW592519_8550_V0000104.0.4msm7627a
unknownTY-MIDTY-MID-Q8-121D-1680-6225-201301064.0.4exDroid
unknownTY-Q8TY-0308B_evb-eng 4.1.1 JRO03C 20130226 test-keys4.1.1exDroid
unknownUBISLATE7C nuclear_baili-eng 4.0.4 IMM76D 20121207 test-keys4.0.4exDroid
unknownUltraPad By Jonixnuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20120830 test-keys4.0.4exDroid
unknownUPAD U801crane_m1003h6-eng 4.0.4 IMM76D 20121107 test-keys4.0.4exDroid
unknownV9ALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.7V9
unknownV9-1688-CJ-0308-C30Q8-31Snuclear_evb-eng 4.0.4 IMM76D 20121107 test-keys4.0.4exDroid
unknownVINUS V8 NoteV8 Note 20120504-1606052.3.5MT73_W852_V3
unknownVOXM710UHV1.0.0.ECLAIR.eng.root.20110826.0059242.1-update1rk2808sk
unknownW60W60 20120410-1558342.3.5MT13_W698_V3
unknownW80TBW592620_8548_V0000254.0.4msm7627a
unknownw880m3mt73_w830_w880m3_hrx_user 20110923-2153262.3.4MT73_W830
unknownworldworld 20111213-1050342.3.4MT73_W698
unknownWoxter Tablet PC 90BL98V1-P1-H1-H01-2389.201211224.0.4exDroid
unknownX708SX708S_Android-4.0.4_TecSync_201301084.0.4exDroid
unknownYRCM803HCV1.0.6.GINGERBREAD.eng.root.20110818.2324332.3.1rk29
unknownYummy DuoYummy Duo A 20120509-1051222.3.5MT73_W699_V3
unknownZ1MT73_W820_LC005_Z1 20120316-1551132.3.5MT73_W820_V3
unknownZ1WZ1W 20120508-2132172.3.5MT73_W830_V3
unknownZ7SLAVA_Z7S_S002_201211154.0.4exDroid
unknownZEN A10nuclear_pfdq88-eng 4.0.4 IMM76D 20120829 test-keys4.0.4exDroid
unknownZTE BladeIMM76D4.0.4msm7x27
UnkownFLY F410FLY_F410_V1.5_S201212034.0.4msm7627a
UnkownInfinix X400X400_V2.24.0.4msm7627a
V11V1112TX6-N803-6515M-V074.0.4
V88V8812TX6-N804-6515M-V024.0.4
VhopeV HOPE V918K888_Vhope_20130220_17282.3.6msm7k
ViewsonicVB72ICS.ViewSonic0502.201205014.0.3
VINUSUMI X1UMI X1 20121114-0914074.0.4MT77_H958_ICS
wayteqxTAB-70dcxTAB-70dc.8GB.201211024.0.3meson6
WikoWIKO-CINK SLIMALPS.ICS2.MP.V14.0.4
Wistron_CoPJT2IMM76D4.0.4omap4
WonderMedia1040RSWonderMedia-MID-_121224.10334.0.3wmt
WonderMedia7I01WonderMedia-MID-_121011.18174.0.3wmt
WonderMediaAN10DG3WonderMedia-MID-_120824.16414.0.3error: device not found
WonderMediaAN10DG3JRO03H4.1.1wmt
WonderMediaCVD601JRO03H4.1.1wmt
WonderMediaLiteTab 708WonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
WonderMediaM-270WonderMedia-MID-_120911.17584.0.3wmt
WonderMediaM729WonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
WonderMediaMIDWonderMedia-MID-_121031.16014.0.3wmt
WonderMediaMIDWonderMedia-MID-_121127.12124.0.3wmt
WonderMediaNAM-TAB7736WonderMedia-MID-_121224.10334.0.3wmt
WonderMediaOliveWonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
WonderMediaPF7A10WonderMedia-MID-_121127.12124.0.3wmt
WonderMediaPRIVILEG MPC-1WonderMedia-MID-_121127.12124.0.3wmt
WonderMediaQN-7000HXWonderMedia-MID-_130108.09414.0.3wmt
WonderMediaSmartfren Tab 7WonderMedia-MID-_121105.16514.0.3wmt
WonderMediaTB0701WonderMedia-MID-_120911.17584.0.3wmt
WonderMediaTV-DongleWonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
WonderMediaTVDongleWonderMedia-MID-_121127.12124.0.3wmt
WonderMediaWM8850 innoSoul IIIJRO03H4.1.1wmt
WonderMediaWM8850 innoSoul XJRO03H4.1.1wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_120824.16414.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_121031.16014.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_121127.12124.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_121224.10334.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_121214.12164.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_121011.18174.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_121112.10574.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_120911.17584.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midWonderMedia-MID-_120625.09484.0.3wmt
WonderMediaWM8850-midJRO03H4.1.1wmt
XDAndroidMSMFRX072.2.2msm7k
XiaomiMI-ONE PlusIMM76D4.0.4msm8660
XTOUCHX403X403-Android4.0.4-TecSync-201212044.0.4
YuLong99004.0.100.P2.130201.99004.0.3msm8660
YuLongCoolPad8026GWK742.3.7ttd
ZOPOZP500 121011.ICS.V13.FWVGA.CN.COM.4P4.mt66284.0.4
ZP111H2000 120920.ICS.V13.FWVGA.CN.COM.4P4.MT66284.0.4
ZP111H2000 121225.ICS.V13.FWVGA.CN.COM.4P4.MT66284.0.4
ZP111H2000 121225.ICS.V13.FWVGA.CN.COM.4P4.MT6628.Iphone4.0.4
ZTE350ALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
ZTEa5FRY_P733NV1.0.0B052.2.2msm7k
ZTEBlade IIIP772N10_COSMOTEV1.0.0B014.0.4msm7627a
ZTEC918ALPS.GB.FDD2.MP.V3.92.3.5
ZTEGrand X InGXI_TTRV1.0.0B034.0.4mrst
ZTELightV9_GENERICV1.0.0B062.2msm7k
ZTELightFRY_JCI_V9V1.0.0B012.2msm7k
ZTEN860N860V1.0.0B102.3.5msm7k
ZTEN861N861V1.0.0B074.0.4msm7630_surf
ZTEN861N861V1.0.0B094.0.4msm7630_surf
ZTEN9500N9500V1.0.0B134.0.4msm8960
ZTEOrange San FranciscoOUK_P729BV1.0.0B102.1-update1msm7k
ZTEPM1107ITA_POSTEV1.0.0B022.1-update1msm7k
ZTET3020T3020 T032.1-update1msm7k
ZTEtmn smart a15TMN_P740AV1.0.0B034.0.4msm7627a
ZTEV880MoKeeOS-v1.10.120808-Blade2.3.7msm7k
ZTEVip Racer IIIVIPNET_P772N10V1.0.0B014.0.4msm7627a
ZTEVodafone 945VF945-MSM7227-V02e-Oct292010-Vodafone-TR12.1-update1msm7k
ZTEVodafone Webbox W1VFIBP-ESM7227-V02c-May242011-Vodafone-GH012.1-update1msm7k
zteX500ZTE-C X500_31_Z10_S_TS3BG312A_062.3.4msm7k
ZTEZTE BLADE IIIICS_P772N10V1.0.0B084.0.4msm7627a
ZTEZTE Grand XGEN_UK_GRANDXV1.0.0B024.0.3tegra
ZTEZTE N790N790V1.0.0B042.3.6msm7k
ZTEZTE N880FCT_CN_N880FV1.0.0B084.0.4msm7627a
ZTEZTE N880FCT_CN_N880FV1.0.0B144.0.4msm7627a
ZTEZTE N880F4.0.4msm7627a
ZTEZTE V985IMM76L4.0.4tegra
ZTEZTE V9AFRY_AM_V9V1.0.0B012.3.5msm7k
ZTEZTE-BLADEPpdf_P729VV1.0.0B032.2.2msm7k
ZTEZTE-BLADEJARIR_P729VV1.0.0B012.2.2msm7k
ZTEZTE-C R750R750V1.0.0B042.1-update1msm7k
zteZTE-U N720ZTE-U N720_H3_Z3_SP_TSDCD213B2.2.2msm7k
ZTEZTE-Z990GZ990GV1.0.0B052.3.5msm7k
zteZTE_U N720ZTE-U N720_H3_Z5_SP_TSDCD213B2.2.2msm7k
ZX_QMG_7CG7C_ZX2_HSD.A5.BT22.0905.V3.022.3.6on 5 May 2013 SRSRoot supports 4078 Android versions for One-Click Rootဒီမွာလာယူ

No comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll

About


Wellcome To My Blog